Demagog członkiem International Fact-Checking Network

ifcn

We wrześniu 2016 r. Stowarzyszenie Demagog dołączyło do Międzynarodowej Sieci Organizacji Fact-checkerskich (International Fact-Checking Network). Przynależność do tego prestiżowego zrzeszenia była dla nas strategicznym krokiem, dzięki któremu mogliśmy sięgać po dobre praktyki oraz doświadczenie pionierów fact-checkingu.

Międzynarodowa Sieć Organizacji Fact-checkerskich (IFCN) zrzesza instytucje działające na rzecz fact-checkingu i odpowiedzialnego dziennikarstwa. Celem IFCN jest promowanie najwyższej jakości analiz oraz dostarczanie wiedzy. Cele statutowe Demagoga pokrywają się z kodeksem IFCN – naszym podstawowymi wartościami są: jawność, apolityczność, obiektywizm i profesjonalizm. Jako część Sieci, Demagog zobowiązuje się do stosowania kodeksu IFCN.

Na portalu Poynter.org dostępne są podstawowe wytyczne dla badaczy debaty publicznej, które stanowią swoisty kodeks organizacji fact-checkerskich. Będąc sygnatariuszem tego kodeksu, dokładamy wszelkich starań, by nasze analizy były zawsze bezstronne, jawne i wartościowe, a tym samym przyczyniały się do otwarcia dyskursu publicznego.

  1. Zobowiązanie do bezpartyjności i uczciwości

Weryfikując wypowiedzi, stosujemy identyczne standardy do każdego fact-checku. Nie koncentrujemy się na działalności po żadnej ze stron. Za każdym razem wdrażamy ten sam proces analityczny, pozwalając aby to dowody podyktowały ostateczne wnioski. Naszym celem nie jest propagowanie ani zajmowanie jakichkolwiek stanowisk w sprawach, które badamy.

  1. Zobowiązanie do jawności źródeł

Chcemy, aby odbiorcy mogli samodzielnie weryfikować nasze analizy. Prezentujemy bardzo szczegółowo wszystkie źródła, tak aby czytelnicy mogli odtworzyć naszą pracę, poza przypadkami, kiedy bezpieczeństwo dostarczającego nam informacje mogłoby być zagrożone. W takich wypadkach, zapewniamy tyle detali, ile jest to możliwe.

  1. Zobowiązanie do jawności finansowania i organizacji

Jesteśmy transparentni w kwestii finansowania naszych działań. Jeśli akceptujemy finansowanie od innych organizacji, upewniamy się, że sponsorzy nie mają wpływu na wnioski prezentowane w raportach. Zapewniamy informacje o doświadczeniu zawodowym kluczowych działaczy naszej organizacji, jak również prezentujemy strukturę organizacyjną i status prawny. Sposób komunikacji z nami jest wyraźnie wskazany.

  1. Zobowiązanie do jawności metodologii

Metodologia selekcji, analizy, edycji, publikacji oraz korekty naszych fact-checków jest dokładnie wyjaśniona. Zachęcamy czytelników do przesyłania nam wypowiedzi do sprawdzenia i ujawniamy informacje dlaczego i jak przeprowadzamy nasze badania.

  1. Zobowiązanie do jawnych i szczerych poprawek

Udostępniamy politykę korekt i skrupulatnie jej przestrzegamy. Otwarcie i jawnie dokonujemy poprawek, zgodnie z wewnętrzną polityką organizacji, starając się, by odbiorcy mieli do dyspozycji najbardziej aktualną wersję.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >