Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę! – współpraca z Narodowym Instytutem Wolności

Stowarzyszenie Demagog nawiązało współpracę z Narodowym Instytutem Wolności przy projekcie „Krytyczny umysł – Obywatele w walce o prawdę!” Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 2018. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wyborów samorządowych, rozwiniemy projekt Akademia Fact-Checkingu o platformę e-learningową, przeprowadzimy pierwsze w Polsce badanie dotyczące fake news. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 35 miastach.

W ramach współpracy z Narodowym Instytutem Wolności od 1 lipca 2018 r. do końca grudnia 2018 r., Stowarzyszenie Demagog:

  • Przeprowadzi szkolenia dla uczniów szkół średnich jako poszerzenie skali działalności Akademii Fact-Checkingu o 30 szkół (30 grup po około 20 osób),
  • Przeprowadzi warsztaty w 5 miastach uniwersyteckich (Kraków, Warszawa, Poznań, Wrocław, Lublin) na temat fake-newsów, fact-checkingu oraz rzetelnych źródeł informacji, których efektem będzie zbudowanie zespołu monitorującego samorządową kampanię wyborczą i weryfikującą informacje w mediach lokalnych pod kątem ich fałszywości, występowania fake newsów oraz przygotowanie 5 raportów ukazujących skalę występowania fake-newsów i wykorzystywanych mechanizmów w trakcie kampanii,
  • Przeprowadzi ogólnopolskie badanie opinii metodą CATI, na próbie 1000 osób oraz przeprowadzi badanie ankietowe wśród młodzieży w wieku 15-19 lat, których efektem będzie wydanie na ich podstawie raportu, co pozwoli dobrze zdefiniować problem fake-newsów w Polsce,
  • Rozbuduje stronę akademia.demagog.org.pli stworzenie platformy e-larningowej na której znajdą się 4 kursy online pn.: jak radzić sobie z fałszywymi informacjami, przydatne narzędzia do walki z fake news, rzetelne źródła informacji oraz fact-checking czyli jak weryfikować fałszywe informacje, wypowiedzi polityków i osób publicznych dla osób, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, a również problem fake-newsów ich dotyczy i chciałyby poszerzyć swoją wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności z uwzględnieniem 3 grup wiekowych: młodzieży, studentów oraz osób w średnim wieku,
  • Szkolenie wyjazdowe (2-dniowe) dla osób, które będą prowadzić zajęcia dla uczniów szkół średnich z różnych części Polski oraz liderów, którzy przeprowadzą warsztaty w 5 miastach uniwersyteckich,
  • Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej w mediach społecznościowych na temat zagrożeń wynikających z rozprzestrzeniania fake newsów – w ramach kampanii powstanie 10 infografik, 10 grafik, 3 animacje i ulotka

 

Projekt „Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!” jest realizowany z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >