Stowarzyszenie Demagog

Stowarzyszenie Demagog powstało 29 kwietnia 2016 roku. Zanim jednak zostało zarejestrowane jako organizacja non-profit, przez 2 lata ponad 50-osobowy zespół każdego dnia sprawdzał wypowiedzi polityków w ramach portalu demagog.org.pl. Pomysł powołania do życia stowarzyszenia pojawił się w naszym zespole już ponad rok temu. Szereg długich, inspirujących dyskusji, zarówno z ludźmi współtworzącymi portal, jak i z innymi organizacjami pozarządowymi, wyraźnie uświadomił nam, że aby walczyć o wysoki poziom debaty publicznej, musimy skupiać ludzi, których łączy ta sama idea. Idea, która połączyła nas ponad rok temu z siecią organizacji fact-chekerskich działających na całym świecie, dzięki którym chcemy rozwijać i rozpowszechniać idee fact-checkingu, czyli weryfikowania wypowiedzi, również  w Polsce.

MISJA STOWARZYSZENIA

misja 30

Chcemy, by dobre praktyki zapewniania bezstronnej i wiarygodnej informacji stały się standardem zarówno w świecie polityki, jak i dziennikarstwa i nauki. Działamy również na rzecz edukacji obywateli – chcemy budować silne społeczeństwo obywatelskie, które weryfikuje informacje oraz sięga do pierwotnych i nieprzetworzonych źródeł, dzięki czemu świadomie kształtuje swoje opinie.

CEL i DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

Demagog w swej działalności kieruje się zasadami jawności, apolityczności, obiektywizmu i profesjonalizmu.

Celem Stowarzyszenia jest szerzenie, rozwój i realizacja idei społeczeństwa obywatelskiego poprzez:

  1. sprawowanie kontroli obywatelskiej poprzez działalność strażniczą; 
  2. kontrolę przejrzystości debaty publicznej;
  3. rozpowszechnianie i ochronę swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do dostępu do informacji publicznej;
  4. wspieranie partycypacji obywateli w życiu publicznym oraz oddolnych ruchów lokalnych;
  5. rozwijanie i promowanie metody badawczej fact-check;
  6. zacieśnianie współpracy z innymi podmiotami (organizacje pozarządowe, uczelnie wyższe, instytucje kultury) na polu analiz oraz aktywizacji społeczeństwa; 
  7. promowanie wiedzy dotyczącej Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych, promowanie otwartego społeczeństwa zaangażowanych obywateli Europy. 

Główne działania Stowarzyszenia Demagog obejmują analizę i kontrolę debaty publicznej za pomocą metody badawczej fact-check. W celu budowania silnego społeczeństwa obywatelskiego prowadzimy działalność informacyjną, edukacyjną, szkoleniową, opiniodawczą lub doradczą oraz organizowanie programów, kampanii informacyjnych czy debat publicznych. Działalność stowarzyszenia zakłada organizowanie i prowadzenie szkoleń, warsztatów, wykładów, debat oraz konferencji z zakresu szeroko pojętej kontroli obywatelskiej, promowanie oraz upowszechnianie stosowania mediów społecznościowych i innych technologii do celów sprawowania kontroli obywatelskiej. Opracowywanie raportów tematycznych, materiałów informacyjno – prawnych jest istotnym elementem działalności organizacji. Stowarzyszenie działa również po przez tworzenie lub prowadzenie wortali, portali lub serwisów internetowych, stron www, for i list dyskusyjnych oraz działalność wydawniczą. Naszym celem jest utrzymywanie kontaktów z innymi pokrewnymi organizacjami w Polsce i za granicą takimi jak Demagog.sk, Demagog.cz czy innymi organizacjami fact-chekerskimi działającymi na całym świecie i podejmowanie wspólnych działań.

ZESPÓŁ 

Stowarzyszenie Demagog to zespół osób, które połączył wspólny cel walki o poziom debaty publicznej. To także wszyscy Ci, którzy w jakimś okresie swojego życia przyczynili się do tworzenia portalu, na długo przed tym, gdy myśl o stowarzyszeniu pojawiła się w naszym głowach, poświęcając swój czas i energię na fact-check wypowiedzi polityków.  Dla każdego z nas praca w stowarzyszeniu jest wolontariatem, często realizowanym z poświęceniem, którego wystarczyłoby na pełen etat pracy. To właśnie dzięki zaangażowaniu ponad 50 wolontariuszy współtworzących portal demagog.org.pl byliśmy w stanie sprawdzić ponad 2 tysiące wypowiedzi polityków i umocnić się w przekonaniu, że chcemy zdziałać znacznie więcej.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Angelika Tracz – Prezes Zarządu

Paweł Terpiłowski – Wiceprezes Zarządu 

Kinga Osierda – Członek Zarządu

Marcel Kiełtyka – Członek Zarządu

KOMISJA REWIZYJNA

Bartosz Pawłowski

Marcin Kostecki

Agnieszka Neumann

 

Statut Stowarzyszenia Demagog

Sprawozdanie finansowe 2016

Sprawozdanie finansowe 2017

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >