Umowa grantowa Stowarzyszenia Demagog z Fundacją im. Stefana Batorego

Stowarzyszenie Demagog otrzymało dotację w ramach umowy grantowej z Fundacją im. Stefana Batorego. W ramach projektu portal Demagog.org.pl zostanie rozbudowany o nowe funkcjonalności, stworzona zostanie strategia komunikacji oraz fundraisingu. Analitycy portalu przeanalizują stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków, a zasięg Akademii Fact-Checkingu zostanie poszerzony poprzez przeprowadzenie warsztatów w 60 miastach.

W ramach dotacji otrzymanej od Fundacji Batorego, Stowarzyszenie Demagog:

  • Przeprowadzi warsztaty w ramach projektu pt. “Akademia Fact-Checkingu” wśród 60 grup uczniów oraz studentów. Łącznie program obejmie około 1500 uczniów i studentów

Zajęcia dotyczyć będą walki z nieprawdziwymi informacjami w sieci i fałszywymi wypowiedziami polityków, co jest szczególnie ważne w kontekście uczniów wchodzących w wiek umożliwiający im bierny udział w wyborach i zbliżającą się elekcję samorządową.

  • Będzie monitorować zmiany w prawie dotyczącym dostępu do informacji publicznej i walki z fałszywymi informacjami w internecie

Dzięki działaniom podjętym przez zespół Demagoga społeczeństwo otrzyma kompleksowe informacje na temat proponowanych zmian prawnych oraz działań legislacyjnych proponowanych przez rząd oraz partie polityczne dotyczących problemu rozprzestrzenienia fałszywych informacji.

  • Przeanalizuje stan realizacji obietnic wyborczych i publicznych wypowiedzi polityków metodą fact-checkingu

Przez najbliższy rok rozwijana będzie praca portalu demagog.org.pl, na którym sprawdzane są wypowiedzi polityków i ich obietnice. Z racji kończącej się kadencji prezydentów miast zostaną przygotowane raporty na temat spełnienia ich obietnic wyborczych i działań zrealizowanych w trakcie kadencji przez prezydentów. Demagog będzie również na bieżąco sprawdzać wypowiedzi kandydatów na stanowiska samorządowe w trakcie współorganizowanych z mediami lokalnymi i ogólnopolskimi debat kandydatów w postaci fact-checku na żywo.

  • Stworzy strategię komunikacji oraz fundraisingu, która pozwoli zwiększyć zasięg oddziaływania organizacji oraz prowadzonych działań w kontekście fałszywych informacji

W ramach projektu zostanie rozbudowana strona demagog.org.pl, powstanie zakładka dotycząca rozwiązań prawnych proponowanych przez parlamentarzystów oraz inne instytucje publiczne. Dotacja wzmocni również prowadzone dotychczas działania fundraisingowe i komunikacyjne.

logo

Tylko sprawdzone informacje!

Wesprzyj rzetelność, niezależność, obiektywizm.

Wspieram co miesiąc >