O nas

NASZA METODA

Treści merytoryczne

[1] Kontroli podlegają wyłącznie wypowiedzi zawierające treści merytoryczne.

[2] Treści merytoryczne muszą zawierać odwołanie do faktów (liczby, wydarzenie z przeszłości, itp.)

[3] Treści merytoryczne muszą być wychodzić poza zakres tzw. wiedzy powszechnej. Kryterium to należy dostosować do odbiorców Demagoga.

[4] Treści merytoryczne muszą być istotne z punktu widzenia idei i celów Demagoga.

[5] Treściami merytorycznymi nie są deklaracje na przyszłość oraz opinie wartościujące.

 

Fałsz

[1] Wypowiedź nie jet zgodna z żadną dostępną publicznie informacją oraz nie istnieje żadne źródło, które mogłoby potwierdzić jej prawidłowość.

[2] Jeśli istnieje chociaż jedno wiarygodne źródło – wypowiedź jest prawdziwa.

[3] Nawet jeśli inne źródła zawierają inne dane – wypowiedź jest prawdziwa.

 

Prawda

[1] Wypowiedź jest prawdziwa, jeśli istnieje minimum jedno wiarygodne źródło, które potwierdza zawartą w niej informację oraz powyższe dane użyte są zgodne z ich pierwotnym kontekstem.

Problematyczne mogą być przypadki, gdy polityk posługuję się nieco zniekształconymi liczbami. Decydujące znaczenie ma wtedy kontekst i cel wypowiedzi. Jeśli do zniekształcenie dochodzi w celu wzmocnienia własnego argumentu, należy oceniać bardziej restryktywnie.

Inną kwestią są zawarte w wypowiedzi sformułowanie “ponad”, “około”, “niemal”. Zasadniczo należy przyjąć, że ok. 90 to od 85 do 95, niemal 90 to od 85 do 90, ponad 90 to od 91.

 

Manipulacja

[1] Wypowiedź zawiera informację prawdziwą (częściowo prawdziwą), ale dane użyte są w innym niż pierwotny (zamierzony) kontekście.

[2] Wypowiedź zawiera informację prawdziwą (częściowo prawdziwą), ale użyte w niej dane są nieporównywalne.

[3] Wypowiedź zawiera informację prawdziwą (częściowo prawdziwą), ale wprowadza w błąd poprzez wyciąganie nielogicznych wniosków na podstawie użytych danych.

 

Nieweryfikowalne

[1] Wypowiedź zawiera informację, której nie da się sprawdzić w żadnym publicznie dostępnym źródle.

[2] Wypowiedź zawiera informację opartą na źródle, które zostało określone w sposób nieprecyzyjny lub niemożliwy do wysnucia z jej kontekstu (gazeta, telewizja, radio).

jest nie jest