Obietnice wyborcze Jacka Majchrowskiego

Analizie fact-check zostały poddane obietnice wyborcze Prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego, ubiegającego się o reelekcję w wyborach w listopadzie 2014 roku. Materiał badawczy stanowiło 115 wypowiedzi, zebranych przez Fundację Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka, dostępnych także na stronie internetowej J. Majchrowskiego. Obietnice zostały pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 26 stycznia 2016 roku. W analizie posłużono się sześcioma kategoriami: obietnica została zrealizowana, obietnica została częściowo zrealizowana, obietnica jest w trakcie realizacji, obietnica jest „zamrożona”, obietnica nie została zrealizowana oraz działania w celu realizacji obietnicy nie zostały podjęte. CAŁY RAPORT: Obietnice-wyborcze-Prezydenta-Jacka-Majchrowskiego   okladka2-300x300