Rok Prezydentury Andrzeja Dudy #rokPAD

Rok Prezydentury Andrzeja Dudy to najnowszy raport zespołu Demagog.org.pl  W raporcie zweryfikowano 30 obietnic  Andrzeja Dudy pochodzących z kampanii wyborczej.
Raport podzielony został na dwie zasadnicze części. Pierwsza z nich obejmuje 10 najważniejszych zdaniem zespołu Demagoga obietnic, które zostały poddane szerszej analizie merytorycznej. W ich ramach zrealizowanych zostało 5 obietnic dotyczących:
  • programu 500 plus,
  • 6- latków,
  • złożenia projektów ustaw dotyczących  obniżenia wieku emerytalnego i podwyższenia kwoty wolnej od podatku,
  • ustawy o ziemi,
  •  powołania Narodowej Rady Rozwoju. 
4 obietnice pozostają w trakcie realizacji:
  • mieszkanie plus, 
  • wiek emerytalny, 
  • kwota wolna od podatku, 
  • a także wytaczanie procesów za kłamstwa historyczne.
Natomiast jedna obietnica, dotycząca utworzenia programu „Polska mój dom” zakwalifikowana została jako: działania dotychczas niepodjęte. Druga część wzbogaca raport o kolejne 20 zobowiązań, które przyjął na siebie ówczesny kandydat opierając się jednak o znacznie krótsze uzasadnienia pozwalające na przyznanie kwalifikacji zgodniej z metodologią. Łącznie sprawdzono więc 30 obietnic wyborczych. Ogólna statystyka biorąca pod uwagę wszystkie 30 obietnic pozwala na wyodrębnienie 13 obietnic, co do których działania nie zostały dotychczas podjęte, 8 w trakcie realizacji, 5 zrealizowanych, 3 częściowo zrealizowanych oraz 1 niezrealizowanej.

Cały raport: Rok-prezydentury-Andrzeja-Dudy  #rokPAD

  FB 1