Sprawdzamy realizację obietnic wyborczych Ewy Kopacz po roku rządów!

Analizie fact-check zostały poddane 52 obietnice premier Ewy Kopacz wygłoszone podczas exposé w dniu 1 października 2014 roku. Wypowiedzi te zostały zebrane, pogrupowane, a następnie sprawdzone pod kątem stanu ich realizacji na dzień 30 września 2015 roku. W analizie posłużono się 4 kategoriami: obietnica została spełniona (prawda), obietnica nie została spełniona (fałsz), obietnica jest realizowana (w trakcie) oraz obietnica jest niemożliwa do zweryfikowania na podstawie danych zastanych (nieweryfikowalne). Obietnice uznane za spełnione to te, które zostały zrealizowane na dzień 30 września 2015 roku, nawet jeśli pojawiły się opóźnienia względem terminu przewidzianego w exposé. Za niespełnione zostały uznane te obietnice, które mimo terminu wskazanego przez Ewę Kopacz nie zostały zrealizowane i wciąż pozostające na etapie konsultacji. Wszelkie obietnice zakwalifikowane jako "w trakcie" są obecnie przedmiotem procesu legislacyjnego lub trwa ich realizacja. Każdej kwalifikacji towarzyszy dokładna analiza dokumentów z opisem konkretnej obietnicy.
Z powodu zbliżającego się upływu roku od wygłoszenia expose publikujemy aktualizację lipcowego raportu. W ciągu blisko trzech miesięcy Radzie Ministrów udało się spełnić kolejne 13 obietnic, dzięki czemu stan realizacji wzrósł o 25 pkt. proc. i na dzień 30.09.2015 r. wynosi 71%.  
 >>> Ewa Kopacz Expose <<< – raport wrzesień 2015  
zrzut-ekranu-2016-10-30-o-20-06-10