Wybory 2018: Gdańsk

Miasto "Solidarności" przygotowuje się do jesieni, kiedy wyłoniony zostanie nowy prezydent i rada miasta. Gdańsk, który przez większość swojej historii cieszył się dużą autonomią, ma bogate tradycje samorządności. Od 1998 roku - a więc już od 5 kadencji - w fotelu gospodarza gdańskiego magistratu nieprzerwanie zasiada Paweł Adamowicz. Kluczowym zwrotem akcji w okresie przedwyborczym było wycofanie poparcia dla kandydatury urzędującego prezydenta przez jego macierzystą Platformę Obywatelską. Prezydent Adamowicz zdecydował się jednak wystartować bez poparcia PO i samodzielnie stanąć w szranki z pozostałymi kandydatami. Pierwsze przedwyborcze sondaże pokazują, że decyzja Pawła Adamowicza podzieli elektorat Platformy Obywatelskiej i sprawi, że walka o prezydenturę będzie wyrównana. Przyglądając się wypowiedziom kandydatów można się spodziewać, że kampania wyborcza opierać się będzie na dwóch głównych motywach. Po pierwsze, kandydaci skupiają się na polityce mieszkaniowej i relacjach urzędu miasta z deweloperami. "Zmieni się główna zasada, na jakiej relacje między deweloperami a urzędnikami budowane były dotychczas" - powiedział Kacper Płażyński. Jarosław Wałęsa zapowiedział zaś rychły "koniec republiki deweloperów", co stało się jednym z jego głównych haseł. Po drugie, na pierwszy plan wybija się polityka społeczna, w tym wsparcie dla chorych, słabszych i mniej zamożnych, czy dostępność.przedszkoli i żłobków. Wachlarz przedstawianych pomysłów na dalszy rozwój miasta jest jednak znacznie szerszy, a ciekawe profile kandydatów gwarantują interesującą rywalizację. Poniżej prezentujemy ich sylwetki i dotychczasowe obietnice wyborcze.


Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz to obecny prezydent Gdańska, prawnik i samorządowiec, od lat związany z gdańską lokalną polityką. W pierwszych wyborach samorządowych w III RP w 1990 roku został radnym z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 roku pracował też w Wojewódzkim Biurze Poselsko-Senatorskim Komitetu Obywatelskiego, asystując takim politykom jak Bogdan Lis, Lech Kaczyński czy Jan Krzysztof Bielecki. W latach 1990-1993 zasiadał we władzach Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1994-1998, jako działacz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. W 1998 po raz kolejny uzyskał mandat radnego, tym razem startując z list Akcji Wyborczej Solidarność; w tym samym roku po raz pierwszy został prezydentem miasta. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. Chociaż w 2001 roku tworzył lokalne struktury Platformy Obywatelskiej, partia zdecydowała się nie wesprzeć jego kandydatury na szóstą kadencję, o czym poinformował Grzegorz Schetyna. Jak powiedział przewodniczący PO, kandydatura Adamowicza nie zyskała akceptacji koalicjantów z Nowoczesnej. 18 lutego 2018 na swoim profilu na Facebooku Paweł Adamowicz ogłosił, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję prezydencką mimo braku partyjnego poparcia. Jego komitet wyborczy przyjął nazwę "Wszystko dla Gdańska". Swój program urzędujący prezydent przedstawił dziennikarzom 21 czerwca w 8 punktach:

 1. Wsparcie rodziny
  • bon żłobkowy - wprowadzenie bonu w wysokości 500 złotych miesięcznie dla dzieci, chodzących do miejskich żłobków i wszystkich zarejestrowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 (około 3 tys. dzieci)
  • program walki z chorobami nerwowymi u młodzieży
  • zwiększenie liczby atrakcji dostępnych w ramach karty mieszkańca
 2. Opieka nad seniorami
  • profilaktyczne badania dla 60-latków
  • wprowadzenie programu teleopieki
  • wprowadzenie karty senior profit
 3. Priorytety dla komunikacji miejskiej
  • budowa nowych buspassów
  • 500 nowych wiat
  • zwiększenie częstotliwości połączeń tramwajowych
 4. Zero ofiar śmiertelnych wśród pieszych uczestników ruchu drogowego
  • powołanie miejskiego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa pieszych
 5. Krótsza droga z Gdańska Południe
  • ukończenie budowanej nowej linii tramwajowej
  • utworzenie centrum przesiadkowego w dzielnicy
  • dwa wydzielone z jezdni buspassy dla autobusów elektrycznych
 6. Gdańsk najlepszym miejscem do życia
  • utworzenie niewielkich parków w każdej dzielnicy
 7. Małe-wielkie inwestycje
  • budowa dwóch pływalni
  • budowa dwóch żłobków w Nowym Porcie i na Południu
  • budowa dwóch nowych szkół na Morenie i w Maćkach
  • budowa czterech nowych przedszkoli dla 800 dzieci
 8. Miasto obywatelskie
  • utworzenie Gdańskiego Centrum Dialogu
  • wsparcie sieci gdańskich domów kultury
  • 100 milionów złotych dla organizacji pozarządowych

Podczas konferencji prasowej na początku lipca, prezydent Adamowicz uściślił swój pomysł na politykę żłobkową miasta. Zapowiedział wybudowanie aż 18 nowych żłobków, w tym 2 gminnych (w latach 2018-2023) i 16 niepublicznych (do 2020 roku), w ramach współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy. Przemawiając razem ze swoim zastępcą, Pawłem Kowalczukiem, Adamowicz uściślił też zasady, na jakich przyznawanoby "bon żłobkowy". Zostałby on wprowadzony od września 2019 i przysługiwałby rodzinom, których dochody na osobę nie przekraczają najniższego krajowego wynagrodzenia netto, a w których rodzice nie są na urlopie wychowawczym. Dzieci z kwalifikujących się rodzin znajdują się w kolejce oczekujących na przyjęcie do Gdańskiego Zespołu Żłobków i w efekcie korzystają z niepublicznej formy opieki.


Jarosław Wałęsa

Jarosław Wałęsa jest politologiem z wykształcenia i politykiem z zawodu. Dyplom licencjata (bakałarza) nauk politycznych zdobył w 2001 roku na Uniwrsytecie Świętego Krzyża w Massachusetts. Naukę na studiach magisterskich kontynuował już w Gdańsku. Od 2002 roku pracował jako archiwista, specjalista ds. kontaktów instytucjonalnych i doradca polityczny w Biurze Lecha Wałęsy. Po raz pierwszy o stanowisko polityczne ubiegał się, kandydując w 2004 roku do Parlamentu Europejskiego z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców, tym razem bezskutecznie. W 2005 ponownie wystartował w wyborach, tym razem parlamentarnych, uzyskując mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku zapewnił sobie reelekcję, zachowując miejsce w ławach sejmowych. W 2009 roku, startując z pomorskiej listy Platformy Obywatelskiej, dostał się do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiada do dziś. W Europarlamencie jest wiceprzewodniczącym Komisji Rybołówstwa, zastępcą koordynatora w Komisji Petycji i członkiem Delegacji ds. stosunków z Japonią; zastępuje również członków komisji odpowiedzialnych za relacje z Ameryką Południową i Środkową. W 2015 roku został nominowany na stanowisko dyrektora Instytutu Obywatelskiego - think tanku Platformy Obywatelskiej. 23 czerwca został oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Gdańska. Tym samym zgłoszona wcześniej przez Nowoczesną Ewa Lieder wycofała się i poparła jego kandydaturę.

2 lipca 2018, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii, Jarosław Wałęsa zorganizował konferencję prasową, podczas której przedstawił swojego kandydata na wiceprezydenta ds. społecznych, Dominika Kwiatkowskiego (Nowoczesna), który z kolei w imieniu Koalicji Obywatelskiej przedstawił trzypunktowy program społeczny dla Gdańska.

 1. Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci - każde gdańskie dziecko będzie miało miejsce w publicznej placówce
 2. Zejście do dzielnic i wzmocnienie ich - w każdej dzielnicy powstaną kluby i domy sąsiedzkie, a istniejące otrzymają stabilniejsze dotacje
 3. Stworzenie bonu opiekuńczego - najbardziej potrzebujący otrzymają 150 złotych miesięcznie

Więcej na temat swoich pomysłów na rozwój miasta Jarosław Wałęsa zdradził w wywiadach. Opowiedział się między innymi za przyspieszeniem programu "Jaśniejszy Gdańsk", polegającym na doświetlaniu miasta, za budową nowych żłobków i przedszkoli i za zwiększeniem funduszy rad dzielnic kosztem środków przeznaczanych obecnie na stronę internetową miasta. Zapowiedział też "przewietrzenie spółek miejskich" i "koniec republiki deweloperów", na razie nie wchodząc jednak w szczegóły dotyczące realizacji tych postulatów.

Kampania Jarosława Wałęsy odbywa się pod hasłem #BliżejMieszkańców. Podczas kolejnych konferencji prasowych, kandydat PO ujawnia kolejne sekcje tematyczne swojego programu. Zestaw ogłoszonych obietnic będziemy aktualizować na bieżąco.

URZĄD MIEJSKI:

 1. Wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego raz w tygodniu do godziny 20:00
 2. Obowiązkowe konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami części miasta, których dotyczą plany (urzędnicy będą pojawiać się w dzielnicach, a nie mieszkańcy w urzędzie)
 3. Comiesięczne spotkania prezydenta z mieszkańcami - co miesiąc w innej dzielnicy, z udziałem radnych miejskich i dzielnicowych
 4. Coroczne jesienne konsultacje projektu budżetu - w dzielnicach i w Internecie
 5. Karta miejska w formie aplikacji na telefon
 6. Nowa filia obsługi mieszkańców na Przymorzu lub Żabiance

KOMUNIKACJA MIEJSKA:

 1. Wzrost finansowania komunikacji miejskiej z ok. 300 mln do 500 mln złotych rocznie w ciągu pięciu lat
 2. Wspólny bilet do przejazdów koleją, tramwajami i autobusami na terenie miasta
 3. Większa częstotliwość jazdy autobusów, punktualne i bezawaryjne połączenia
 4. Najważniejszy priorytet: budowa połączenia tramwajowego Gdańsk Południe - Wrzeszcz

EDUKACJA:

 1. Program pokrycia boisk szkolnych balonami/namiotami (tam gdzie nie ma bogatej infrastruktury sportowej)
 2. Lepsza koordynacja między dyrektorami szkół a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz jaśniejsze kryteria remontów placówek
 3. Godny system nagradzania nauczycieli i dyrektorów - podniesienie premii oraz dodatków motywacyjnych i funkcyjnych
 4. Powołanie wiceprezydenta ds. edukacji i przywrócenie wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim
 5. Priorytetowe traktowanie szkolnictwa zawodowego - dobrze wyposażone warsztatownie, program "od przedszkolaka do inżyniera"
 6. Nowe filie Pałacu Młodzieży w południowych dzielnicach Gdańska, w Osowej i na Przymorzu
 7. Boiska i place zabaw przy szkołach otwarte dla wszystkich mieszkańców po godzinach pracy placówek
 8. Program budowy małych boisk z miękką nawierzchnią dla małych dzieci
 9. Program nauki pływania - docelowo w ciągu 10 lat wszystkie dzieci w Gdańsku będą umiały pływać
TERENY ZIELONE:
 1. 30 nowych skwerów i parków
 2. Zadbana zieleń w odległości 10 min. spaceru od domu
 3. Zwiększenie nakładów na utrzymanie zieleni o 50%
 4. Aleje wysokich drzew przy arteriach miasta
 5. Utworzenie zielonego budżetu obywatelskiego
 6. Opiekunowie zieleni w każdej dzielnicy
 7. Utworzenie pomocy dla mieszkańców dbających o własne zielone otoczenie wspólnie z radami dzielnic
Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Jarosław Wałęsa przedstawił również kilka obietnic gospodarczych:
 • Powołanie specjalnego referatu w Urzędzie Miejskim - punktu kontaktowego dla małych i średnich przedsiębiorców (wszystko w jednym okienku)
 • Comiesięczne spotkania z przedsiębiorcami wpisane w kalendarz prezydenta

https://twitter.com/KacperPlazynski

Kacper Płażyński jest prawnikiem i lokalnym działaczem społecznym. Do polityki włączył się w 2015 roku. W 2016 roku zaangażował się w protesty w sprawie zniesienia opłaty parkingowej w dzielnicy Brzeźno, co zakończyło się zerwaniem przez miasto umowy z firmą Wiparking. Walczył również o ponowne zagospodarowanie terenu po wrzeszczańskim klubie Gedania w celach sportowych. Aktywnie krytykuje politykę dotychczasowego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. 27 kwietnia 2018 roku w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej Kacper Płażyński został oficjalnie ogłoszony kandydatem partii na prezydenta Gdańska.

Jeszcze w pre-kampanii, kandydat PiS ogłosił następujące postulaty:

 1. "Lechia u źródeł"
  • zwiększenie dotowania z budżetu miasta dzielnicowych klubów piłkarskich ze 150 tysięcy do miliona złotych rocznie
  • wprowadzenie do Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk przedstawiciela miasta
  • dodatkowe wsparcie finansowe Lechii przez miasto, uzależnione od procentowego udziału w kadrze pierwszego zespołu zawodników z Gdańska i województwa pomorskiego
 2. Reforma gdańskiej prokuratury
  • wymiana kadr
 3. Miasto otwarte na morze i rzeki
  • budowa kolejnych pomostów - Gdańsk ma tylko jedno molo
  • rozbudowa infrastruktury dla żeglarzy
 4. Powiększenie zasobu mieszkaniowego
  • odebranie środków finansowych TBS-om [Towarzystwom Budownictwa Społecznego - przyp. Demagog] i skierowanie ich na remonty niszczejących budynków komunalnych
 5. Zmiana sposobu naliczania stawki za odpady
  • podstawą naliczania stawki będzie liczba osób w mieszkaniu, a nie jego powierzchnia
 6. Reformy Budżetu Obywatelskiego
  • doprecyzowanie wymogów dotyczących zgłaszanych projektów
 7. Plaża na Stogach na dotychczasowych zasadach
  • teren 10 ha plaży będzie dostępny dla mieszkańców na dotychczasowych zasadach
  • port będzie się rozbudowywał wyłącznie w głąb Zatoki

Całościowy program wyborczy znajduje się na stronie internetowej kandydata i składa się z czterech części:

SZÓSTKA PŁAŻYŃSKIEGO:

 1. Lepiej skomunikowane Południe Gdańska - w 15 minut z pętli Łostowicka do Wrzeszcza
 2. 3000 mieszkań dla gdańszczan - w tym 1200 dla młodych w ramach programu Mieszkanie Plus, 800 wyremontowanych mieszkań z zasobów komunalnych i 1000 nowych mieszkań komunalnych
 3. 10 nowych dziennych domów opieki w ramach rządowego programu Senior Plus
 4. 10 nowych żłobków i 5 nowych przedszkoli dla ok. 100 dzieci w każdym z nich przy wykorzystaniu programu Maluch Plus
 5. Wielkie Centrum Sportu na Ujeścisku drugie nad Jeziorem Osowskim
 6. Dodatkowe 170 hektarów zieleni miejskiej

POLSKIE WARTOŚCI, GDAŃSKA WSPÓLNOTA:

 1. Ustanowienie nagrody "Gdańskiego Bówki" dla młodych twórców kultury
 2. Powołanie w Gdańsku Jagiellońskiego Centrum Biznesu - płaszczyznę spotkań przedsiębiorców z krajów basenu Morza Bałtyckiego
 3. Powołanie miejskiego funduszu stypendialnego im. Królewskiego Miasta Portowego dla uczniów i studentów angażujących się w projekty związane z gospodarką morską
 4. Finansowane przez miasto wyjazdy młodzieży szkolnej do miejsc pamięci związanych z Polakami z Wolnego Miasta Gdańska
 5. Ustanowienie miejskiego dnia bohaterów walczących o polskość Gdańska

#DOBRA SZKOŁA:

 1. Pomoc logopedyczna w szkołach i przedszkolach dla wszystkich dzieci potrzebujących terapii
 2. Wyodrębnienie funduszu remontowego szkół z budżetu miasta
  • każda szkoła otrzyma po 40 złotych od ucznia na cele remontowo-inwestycyjne
  • każda szkoła będzie mogła zatrzymać 50% zysków z wynajmu pomieszczeń szkolnych
 3. Bezpłatne zajęcia sportowe w okresie ferii letnich i zimowych przez 2 tygodnie w każdej szkole
 4. Podniesienie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo do 300 złotych we wszystkich szkołach
 5. Wprowadzenie dodatkowej godziny płatnej na zajęcia pozalekcyjne w każdym oddziale

KONIEC REPUBLIKI DEWELOPERÓW:

 1. Wszelkie negocjacje z deweloperami będą prowadzone w sposób formalny i oficjalny
 2. Prezydent miasta, jego zastępcy i odpowiedni urzędnicy nie będą mogli posiadać udziałów w spółkach deweloperskich
 3. Zablokowanie procesu budowy nowych osiedli w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 4. Skrupulatne egzekwowanie zapisów umów z deweloperami - szczególnie w zakresie udostępniania przestrzeni mieszkańcom i budowy dróg dojazdowych
AKTYWNY GDAŃSK:
 1. Wybudowanie pływalni olimpijskiej w pobliżu Szkół Sportowych przy ul. Kołobrzeskiej i miejskiej pływalni w Brzeźnie
 2. Dwa nowe kompleksy rekreacyjne - na Ujeścisku i nad Jeziorem Osowskim
 3. 9 nowych wielofunkcyjnych obiektów sportowych w Brzeźnie, na Ujeścisku, Jasieniu, Chełmie, w Krakowcu, Pieckach-Migowie, Siedlcach, Orunii Górnej i w Śródmieściu
 4. 8 nowych i modernizacja 4 kortów tenisowych
 5. 2 nowe boiska pełnowymiarowe w Parku Południowym na Ujeścisku, 1 boisko pełnowymiarowe i 1 treningowe na Osowej, 1 boisko pełnowymiarowe przy ul. Schuberta
 6. Lodowisko/rolkowisko w Parku Południowym na Ujeścisku
GDAŃSK - DOBRE MIEJSCE DLA BIZNESU:
 1. Powołanie Rady Małych i Średnich Przedsiębiorców przy prezydencie
 2. Obniżenie kosztu najmu lokali komunalnych dla gdańskich firm o 20%
 3. Pierwszeństwo dla gdańskich przedsiębiorców przy zakupach miasta niewymagających przetargów
 4. Dedykowany asystent w Urzędzie Miejskim dla każdego małego i średniego przedsiębiorcy
 5. Nowe kierunki kształcenia zawodowego
BEZPIECZNY GDAŃSK:
 1. Zwiększenie minimalnej części powierzchni biologicznie czynnej do 40%
 2. Stworzenie 10km zielonych torowisk, tworzenie parkingów z tzw. kratki parkingowej
 3. Stworzenie nowego systemu ostrzegania wykorzystującego wiadomości SMS
 4. Elektroniczne tablice wyświetlające informacje o możliwych utrudnieniach w ważnych punktach miasta
 5. Obniżenie podatku od nieruchomości dla właścicieli posesji, którzy będą chcieli zwiększać powierzchnię biologicznie czynną na swoich działkach

Kacper Płażyński zapowiedział, że w celu realizacji tych obietnic zamierza współpracować z rządem, by uzyskać większe dotacje niż obecnie. Chciałby też skorzystać z funduszy unijnych.

Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Kacper Płażyński przedstawił też szereg obietnic gospodarczych:
 1. przy dużych inwestycjach umowy będą zobowiązywały inwestora do zatrudniania gdańskich podwykonawców
 2. 300 nowych miejsc w gdańskiej bursie
 3. Szybsze połączenie na linii Gdańsk - Starogard Gdański - Tczew

Andrzej Ceynowa

Andrzej Ceynowa jest profesorem anglistyki, literaturoznawcą i byłym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. W swoim CV może wpisać pracę na Uniwersytecie Yale, City College of New York, George Washington University i Central Washington University. Zasiadał w prezydium Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W 2001 kandydował do Sejmu z list Unii Wolności, która nie zdołała przekroczyć progu wyborczego. W 2014 roku bez powodzenia kandydował do sejmiku województwa pomorskiego z listy SLD Lewica Razem. Rok później był kandydatem Zjednoczonej Lewicy w wyborach do Senatu i zdobył trzeci wynik spośród czterech kandydatów startujących w okręgu gdańskim. W marcu Sojusz Lewicy Demokratycznej zarekomendował jego kandydaturę w wyborach na prezydenta Gdańska. Profesor Ceynowa nie przedstawił jeszcze swojego programu, ale w wypowiedziach publicznych sygnalizował postulaty, które chciałby zrealizować. Wśród jego propozycji można znaleźć:

 1. zarządzenie pełnego przeglądu infrastruktury społecznej we wszystkich dzielnicach i osiedlach 
 2. zmuszenie deweloperów do współuczestniczenia w kosztach infrastruktury społecznej
 3. stworzenie sieci domów pomocy dziennej dla ludzi starszych
 4. zwiększenie wydatków na nasadzanie drzew i na budowę ścieżek spacerowych
 5. uszczuplenie administracji prezydenckiej
 6. ustanowienie nowych konkursów, nagród i stypendiów dla zdolnej młodzieży
 7. położenie większego nacisku na praktyczne kształcenie studentów

Elżbieta Jachlewska

Elżbieta Jachlewska to ekonomistka, europeistka i aktywistka społeczna szczególnie zaangażowana w działalność organizacji feministycznych i kobiecych. Związana jest między innymi z Partią Kobiet i Inicjatywą Feministyczną, jest członkinią TAK - Trójmiejskiej Akcji Kobiet oraz porozumienia Kobiety dla Pomorza, a także wiceprezeską Stowarzyszenia WAGA. Organizuje pomoc sąsiedzką na Biskupiej Górce oraz prowadzi żeńską drużynę piłkarską. W 2015 roku bezskutecznie ubiegała się o mandat posłanki z ramienia Nowoczesnej, uzyskując trzeci wynik na swojej liście w okręgu Gdynia. O fotel prezydenta miasta ubiega się z rekomendacji stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. Lepszy Gdańsk zaprezentował swój program jeszcze w marcu, przed ogłoszeniem kandydatury Elżbiety Jachlewskiej. Z uwagi na kolektywny charakter podejmowania decyzji wewnątrz stowarzyszenia, można jednak przyjąć, że program przedstawiony przez stowarzyszenie jest jednocześnie programem kandydatki. Opiera się on na dziewięciu punktach:

 1. Wspieranie budowy mieszkań na wynajem dla mieszkańców o zróżnicowanych dochodach
 2. Przywrócenie ustawowej odpowiedzialności samorządu za zapewnienie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i wsparcia ich rodzin
 3. Modernizacja energetyczna budynków w celu obniżenia opłat i poprawy jakości powietrza
 4. Projektowanie tzw. miasta małych odległości, czyli miasta, w którym dzielnice - na wzór Wrzeszcza czy Oliwy - zapewniają wszystkie potrzebne do życia funkcje
 5. Zintegrowanie systemu transportowego z priorytetem dla pieszych i komunikacji zbiorowej
 6. Wyeliminowanie tworzenia niskopłatnych miejsc zatrudnienia w wyniku zamówień zlecanych przez miasto
 7. Poprawa efektywności i racjonalności funkcjonowania administracji samorządowej
 8. Zwiększenie zakresu kompetencji, uprawnień i finansowania dzielnic
 9. Wzmocnienie funkcji kontrolnych Rady Miasta

Jacek Hołubowski

Jacek Hołubowski jest byłym działaczem ruchu Kukiz '15. W 2015 roku bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z 2 miejsca w okręgu gdańskim. Na prezydenta miasta kandyduje z rekomendacji stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy. Jacek Hołubowski nie przedstawił jeszcze swojego programu, choć popierające go stowarzyszenie powiedziało dziennikarzom, że jest on przygotowywany. Ma uwzględniać takie postulaty jak stworzenie mapy zachorowalności na nowotwory i zlikwidowanie zakładów przemysłowych, które "trują mieszkańców", takich jak zakład na plaży Westerplatte.

Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Jacek Hołubowski opowiedział się za zmianą zasad przyznawania pożyczek z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego tak, aby ułatwić ich otrzymywanie młodym przedsiębiorcom. Zapowiedział też utworzenie w Gdańsku Regionalnego Banku Inwestycyjnego, w którym udział będzie miało miasto i gdańscy przedsiębiorcy i przez który będą przechodziły wszystkie przepływy budżetowe Gdańska. Obiecał też utworzenie punktów informacyjno-pomocowych dla mieszkańców najbardziej oddalonych od centrum dzielnic.