Wybory 2018: Gdańsk

Miasto "Solidarności" przygotowuje się do jesieni, kiedy wyłoniony zostanie nowy prezydent i rada miasta. Gdańsk, który przez większość swojej historii cieszył się dużą autonomią, ma bogate tradycje samorządności. Od 1998 roku - a więc już od 5 kadencji - w fotelu gospodarza gdańskiego magistratu nieprzerwanie zasiada Paweł Adamowicz. Kluczowym zwrotem akcji w okresie przedwyborczym było wycofanie poparcia dla kandydatury urzędującego prezydenta przez jego macierzystą Platformę Obywatelską. Prezydent Adamowicz zdecydował się jednak wystartować bez poparcia PO i samodzielnie stanąć w szranki z pozostałymi kandydatami. Pierwsze przedwyborcze sondaże pokazują, że decyzja Pawła Adamowicza podzieli elektorat Platformy Obywatelskiej i sprawi, że walka o prezydenturę będzie wyrównana. Przyglądając się wypowiedziom kandydatów można się spodziewać, że kampania wyborcza opierać się będzie na dwóch głównych motywach. Po pierwsze, kandydaci skupiają się na polityce mieszkaniowej i relacjach urzędu miasta z deweloperami. "Zmieni się główna zasada, na jakiej relacje między deweloperami a urzędnikami budowane były dotychczas" - powiedział Kacper Płażyński. Jarosław Wałęsa zapowiedział zaś rychły "koniec republiki deweloperów", co stało się jednym z jego głównych haseł. Po drugie, na pierwszy plan wybija się polityka społeczna, w tym wsparcie dla chorych, słabszych i mniej zamożnych, czy dostępność.przedszkoli i żłobków. Wachlarz przedstawianych pomysłów na dalszy rozwój miasta jest jednak znacznie szerszy, a ciekawe profile kandydatów gwarantują interesującą rywalizację. Poniżej prezentujemy ich sylwetki i dotychczasowe obietnice wyborcze.


Paweł Adamowicz

Paweł Adamowicz to obecny prezydent Gdańska, prawnik i samorządowiec, od lat związany z gdańską lokalną polityką. W pierwszych wyborach samorządowych w III RP w 1990 roku został radnym z ramienia Komitetu Obywatelskiego. W 1990 roku pracował też w Wojewódzkim Biurze Poselsko-Senatorskim Komitetu Obywatelskiego, asystując takim politykom jak Bogdan Lis, Lech Kaczyński czy Jan Krzysztof Bielecki. W latach 1990-1993 zasiadał we władzach Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W latach 1994-1998, jako działacz Partii Konserwatywnej i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, pełnił funkcję przewodniczącego rady miasta. W 1998 po raz kolejny uzyskał mandat radnego, tym razem startując z list Akcji Wyborczej Solidarność; w tym samym roku po raz pierwszy został prezydentem miasta. Funkcję tę pełni nieprzerwanie do dziś. Chociaż w 2001 roku tworzył lokalne struktury Platformy Obywatelskiej, partia zdecydowała się nie wesprzeć jego kandydatury na szóstą kadencję, o czym poinformował Grzegorz Schetyna. Jak powiedział przewodniczący PO, kandydatura Adamowicza nie zyskała akceptacji koalicjantów z Nowoczesnej. 18 lutego 2018 na swoim profilu na Facebooku Paweł Adamowicz ogłosił, że zamierza ubiegać się o kolejną kadencję prezydencką mimo braku partyjnego poparcia. Jego komitet wyborczy przyjął nazwę "Wszystko dla Gdańska". Swój program urzędujący prezydent przedstawił dziennikarzom 21 czerwca w 8 punktach:

 1. Wsparcie rodziny
  • bon żłobkowy - wprowadzenie bonu w wysokości 500 złotych miesięcznie dla dzieci, chodzących do miejskich żłobków i wszystkich zarejestrowanych punktów opieki nad dziećmi do lat 3 (około 3 tys. dzieci)
  • program walki z chorobami nerwowymi u młodzieży
  • zwiększenie liczby atrakcji dostępnych w ramach karty mieszkańca
 2. Opieka nad seniorami
  • profilaktyczne badania dla 60-latków
  • wprowadzenie programu teleopieki
  • wprowadzenie karty senior profit
 3. Priorytety dla komunikacji miejskiej
  • budowa nowych buspassów
  • 500 nowych wiat
  • zwiększenie częstotliwości połączeń tramwajowych
 4. Zero ofiar śmiertelnych wśród pieszych uczestników ruchu drogowego
  • powołanie miejskiego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa pieszych
 5. Krótsza droga z Gdańska Południe
  • ukończenie budowanej nowej linii tramwajowej
  • utworzenie centrum przesiadkowego w dzielnicy
  • dwa wydzielone z jezdni buspassy dla autobusów elektrycznych
 6. Gdańsk najlepszym miejscem do życia
  • utworzenie niewielkich parków w każdej dzielnicy
 7. Małe-wielkie inwestycje
  • budowa dwóch pływalni
  • budowa dwóch żłobków w Nowym Porcie i na Południu
  • budowa dwóch nowych szkół na Morenie i w Maćkach
  • budowa czterech nowych przedszkoli dla 800 dzieci
 8. Miasto obywatelskie
  • utworzenie Gdańskiego Centrum Dialogu
  • wsparcie sieci gdańskich domów kultury
  • 100 milionów złotych dla organizacji pozarządowych

Podczas konferencji prasowej na początku lipca, prezydent Adamowicz uściślił swój pomysł na politykę żłobkową miasta. Zapowiedział wybudowanie aż 18 nowych żłobków, w tym 2 gminnych (w latach 2018-2023) i 16 niepublicznych (do 2020 roku), w ramach współpracy z Fundacją Pozytywne Inicjatywy. Przemawiając razem ze swoim zastępcą, Pawłem Kowalczukiem, Adamowicz uściślił też zasady, na jakich przyznawanoby "bon żłobkowy". Zostałby on wprowadzony od września 2019 i przysługiwałby rodzinom, których dochody na osobę nie przekraczają najniższego krajowego wynagrodzenia netto, a w których rodzice nie są na urlopie wychowawczym. Dzieci z kwalifikujących się rodzin znajdują się w kolejce oczekujących na przyjęcie do Gdańskiego Zespołu Żłobków i w efekcie korzystają z niepublicznej formy opieki.

We wrześniu Paweł Adamowicz ogłosił swoje 50 celów, które stanowią trzon jego programu wyborczego.

 1. Żłobek, przedszkole i szkoła w Twoim sąsiedztwie dla każdego dziecka
 • Gdański Bon Żłobkowy – dzięki bonom koszt ponoszony przez rodziców (o określonej wysokości dochodów) będzie taki sam w żłobku gminnym, w żłobku prywatnym, w punkcie żłobkowym czy u opiekuna
 • 18 nowych żłobków
 • 1,5 tys. nowych miejsc w żłobkach
 • Program kształcenia i podnoszenia kwalifikacji opiekunów
 • Kontynuacja programu tworzenia nowych przedszkoli – 100% dzieci dostaje się do przedszkola pierwszego wyboru
 • 2 nowe publiczne szkoły podstawowe i rozbudowa minimum 2 innych
 1. Bezpłatne zajęcia dodatkowe dla każdego dziecka uczącego się w gdańskiej szkole
 • Bezpłatna nauka pływania dla dzieci w klasach 1–3 w ramach Gdańskiego Programu Edukacji Wodnej
 • Bezpłatna nauka żeglowania w Centrum Młodzieżowych Sportów Wodnych
 • Bezpłatna nauka bezpiecznej jazdy na rowerze
 • Rozwijanie pasji lub uzupełnianie wiedzy szkolnej w ramach Programu Rozwoju Talentów
 • Bezpłatne korepetycje prowadzone przez nauczycieli, także emerytowanych, opłacanych przez gminę
 1. Dzielnica Rodzica
 • Bezpłatne zajęcia sportowe, edukacyjne i kulturalne dla każdego rodzica i jego dziecka w wieku przedszkolnym, które rodzic wychowuje w domu: 10 dzielnicowych centrów sportu i rekreacji oferujących bezpłatne zajęcia ruchowe, rozmieszczonych na terenie całego miasta; 4 nowe Dzielnicowe i 4 Mobilne Domy Kultury każdego roku
 • Każda gdańszczanka po urlopie macierzyńskim może skorzystać z programu Mama na Etacie, który będzie oferować dodatkowe wsparcie opiekuńcze czy rozwojowe dla gdańszczanek powracających na rynek pracy
 • Sieć Klubów Mamy i Taty finansowanych przez gminę, które będą wspierały młodych rodziców w wyzwaniach rodzicielstwa poprzez spotkania, webinaria, poradnictwo oraz zapewnianie wspólnej przestrzeni
 • Wsparcie psychologiczne w ramach Szkół Rodzica – terapie rodzinne i indywidualne, poradnictwo
 1. Opieka i wsparcie dla każdej osoby zależnej, np. z powodu długotrwałej choroby
 • Rozbudowa systemu opieki paliatywnej – dodatkowe środki na usługi opiekuńcze w hospicjach i hospicjach domowych
 • Wprowadzenie dodatkowych pakietów usług opiekuńczych dla osób zależnych
 • Kształcenie opiekunów osób zależnych
 1. Pomoc dla pomagających
 • Wsparcie dla każdego, kto opiekuje się osobą długotrwale lub terminalnie chorą, a także osobą z niepełnosprawnością
 • Sąsiedzi opiekujący się społecznie osobą zależną otrzymują dodatek wytchnieniowy w wysokości 100 zł miesięcznie
 • Więcej usług wytchnieniowych dla opiekunów – utworzenie Gdańskiego Centrum Wytchnieniowego
 1. Bezpłatne programy promocji i profilaktyki zdrowia
 • Bezpłatna profilaktyka stomatologiczno-ortodontyczna dla dzieci w wieku 1–10 lat w ramach programu Zdrowe zęby naszych dzieci
 • Program zdrowotny dla młodzieży wchodzącej w dorosłość, dotyczący zasad zdrowego życia – bilans zdrowia osiemnastolatka
 • Kontynuacja Programu 6–10–14 dla Zdrowia, czyli przesiewowych badań dzieci i młodzieży
 • Bezpłatne szczepienia przeciw HPV
 • Dofinansowanie in vitro dla par dotkniętych problemem niepłodności
 • Dostęp do bezpłatnych środków higieny osobistej dla dziewcząt
 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży
 1. Gdańskie Niedziele
 • Całodniowe atrakcje sportowe, rekreacyjne, kulturalne i rozrywkowe dla całych rodzin w różnych dzielnicach miasta, w każdą niedzielę prowadzone m.in. przez: Instytut Kultury Miejskiej, Dzielnicowe Centra Sportu, Dzielnicowe Domy Kultury i Mobilne Domy Kultury, Gdański Ośrodek Sportu
 1. Wsparcie w sytuacjach kryzysowych dla każdego mieszkańca Gdańska
 • Indywidualna pomoc w kryzysie zadłużeniowym: Gdańskie Centrum Bezpieczeństwa Ekonomicznego i Wsparcia Zadłużonych
 • 200 nowych mieszkań wspomaganych i mieszkań ze wsparciem dla osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Program indywidualnej aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób korzystających z pomocy społecznej – kontrakty społeczne, czyli warunkowanie wsparcia od podejmowania aktywności zawodowej i społecznej
 • Bezpłatne wsparcie psychologiczne, pomoc w sytuacjach kryzysowych, opieka dla osób dyskryminowanych i doznających przemocy za pośrednictwem podmiotóow leczniczych i organizacji pozarządowych w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego
 • Więcej niż jeden punkt interwencji kryzysowej, punkt informacyjno-konsultacyjny oraz telefon zaufania dla osób poszukujących pomocy w kryzysie psychicznym
 • Sieć punktów bezpłatnej pomocy prawnej
 1. Zapobieganie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych
 • Rozwój wsparcia rodzicielstwa i rodzin w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Gdańskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień
 • Bezpłatne zajęcia dla rodziców i dzieci, np. obozy survivalowe Tata i syn
 • Program wczesnej interwencji adresowany do uczniów używających substancji psychoaktywnych
 1. Ratujemy Dzieci Sieci
 • Przeciwdziałanie e-uzależnieniom i cyberprzemocy
 • Pomoc w sytuacjach kryzysowych w sieci (w tym ofiarom hejtu)
 1. Bezpieczny Senior
 • Szkolenia i spotkania informacyjne dla seniorów na temat ich bezpieczeństwa finansowego i fizycznego
 • Bezpłatna pomoc prawnika dla seniora, który stał się ofiarą przestępstwa, np. wykorzystał go nieuczciwy sprzedawca zdrowych kołder, garnków czy abonamentu medycznego
 • Każdy senior może poprosić strażnika miejskiego o sprawdzenie mieszkania pod kątem bezpieczeństwa antywłamaniowego
 • Bezpłatne wsparcie dla seniora chcącego wyjść z zadłużenia i poprawić swoje bezpieczeństwo ekonomiczne
 1. Trzeci wiek w zdrowiu
 • Rozszerzenie programu profilaktyki i promocji zdrowia: każdy senior, który ukończył 60 rok życia, może skorzystać z bezpłatnego profilaktycznego badania zdrowia oraz z bezpłatnych szczepień
 • Teleopieka domowa zapewniająca całodobowe bezpieczeństwo seniorowi wymagającemu wsparcia (system czujników automatycznie wzywających pomoc w przypadku upadku czy zasłabnięcia)
 1. Gdańska Karta Mieszkańca SENIOR
 • Bezpłatne zajęcia ruchowe i kulturalne, rozwijanie zainteresowań, kawa czy herbata za symboliczne 1–2 zł w domach sąsiedzkich i domach kultury w każdej dzielnicy 
 1. Aktywny Senior
 • Gdańskie Centrum Aktywności Seniora wraz z filiami w kilku punktach miasta (oddolne inicjatywy seniorów w postaci organizowania spotkań, wydarzeń i innych atrakcji dla seniorów)
 • Uniwersytety trzeciego wieku prowadzone przez gdańskie placówki oświatowe w minimum 5 miejscach
 1. Mobilny urzędnik przyjeżdżający do domu osoby niewychodzącej
 • Każdy senior niewychodzący z domu lub mający problem z poruszaniem się, a także osoba przewlekle chora i z niepełnosprawnością może skorzystać z obsługi mobilnego urzędnika na wezwanie telefoniczne przez Gdańskie Centrum Kontaktu
 1. Bezpłatne posiłki dostarczane do domu osoby niewychodzącej
 • Każdy senior niewychodzący z domu, a także osoba z niepełnosprawnością niewychodząca z domu może skorzystać z bezpłatnych posiłków dostarczanych do ich domów
 1. Centrum Pracy dla Seniorek i Seniorów
 • Oferty dla seniora chcącego podjąć pracę, dokształcić się lub skorzystać z doradztwa zawodowego, a także bezpłatne przejazdy, zniżki i bonusy dla pracującego seniora
 1. Program Gdańskie Windy
 • Wsparcie finansowe i organizacyjne dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które chcą wyposażyć budynek w windę
 1. Krótsza droga z Gdańska Południa
 • Nowe linie tramwajowe: Nowa Warszawska, Nowa Bulońska i trasa Gdańsk Południe – Wrzeszcz
 • Nowe ulice: Nowa Świętokrzyska i Nowa Jabłoniowa z elektrobusami na buspasach w obie strony
 • Centrum przesiadkowe
 1. Nowe linie autobusowe
 • Na dolnym tarasie: dojazdy do al. Grunwaldzkiej
 • Na górnym tarasie: dojazdy do węzłów przesiadkowych
 1. Punktualność, skoordynowanie, wygoda i czystość autobusów i tramwajów
 • 99% tramwajów oraz autobusów przyjeżdża i odjeżdża punktualnie
 • Koordynacja rozkładów i dopasowanie do rzeczywistych potrzeb mieszkańców
 • 100% tramwajów i 100% autobusów klimatyzowanych i z niską podłogą
 • Podwyższenie standardu czystości
 • Nowe wiaty przystankowe z informacją pasażerską
 1. Nie więcej niż 7 minut na piechotę z domu do przystanku komunikacji miejskiej dla każdego mieszkańca, a dla większości mniej niż 5 minut
 • Usytuowanie przystanków komunikacji miejskiej zapewnia wygodne dojście na piechotę każdemu mieszkańcowi w czasie nieprzekraczającym 7 minut, dla większości mieszkańców będzie to nawet krócej niż 5 minut 
 1. Ponad 2,2 tys. elektrycznych rowerów metropolitalnych MEVO we wszystkich dzielnicach Gdańska w miesięcznym abonamencie w wysokości 10 zł
 • Rozbudowa systemu elektrycznych rowerów MEVO, aby gdańszczanie mogli wygodnie wypożyczać rowery w każdej dzielnicy
 1. Zero wypadków śmiertelnych wśród pieszych i rowerzystów
 • Przebudowa ulic i chodników, przejść dla pieszych, zmiana organizacji ruchu oraz kampanie edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na 100-proc. bezpieczeństwo ruchu drogowego w Gdańsku 
 1. Bezpieczne dojście i dojazd rowerem do każdej gdańskiej szkoły i przedszkola
 • Audyty bezpieczeństwa dojścia i dojazdu rowerem do każdej gdańskiej szkoły i przedszkola
 • Przebudowa ulic i chodników, zmiana organizacji ruchu oraz kampanie edukacyjne i informacyjne ukierunkowane na 100-proc. bezpieczeństwo wokół szkół i przedszkoli
 • Gdańskie Centrum Kontaktu reaguje priorytetowo na każde zgłoszenie zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w drodze do szkoły i przedszkola 
 1. Chodniki i ścieżki rowerowe wysokiej jakości, zachęcające do poruszania się po mieście na piechotę, rowerem, hulajnogą czy na wrotkach
 • Większa wygoda poruszania się na piechotę, rowerem, hulajnogą czy na wrotkach zachęca większą liczbę osób do aktywnej mobilności – poprawia to zdrowie, jakość powietrza, zmniejsza korki i buduje relacje społeczne
 1. Całodobowy transport indywidualny dla osób z niepełnosprawnością
 • Rozszerzenie dostępu do indywidualnych usług transportowych dla osób z niepełnosprawnością na całą dobę 7 dni w tygodniu
 1. Zielony Gdańsk
 • Minimum 5 tys. nowych drzew – tworzenie gdańskich alei i kieszonkowych lasków
 • Tworzenie miejskich łąk kwietnych – pięknych, pachnących i będących siedliskiem owadów
 • Parki kieszonkowe i atrakcyjna infrastruktura do wypoczynku i rekreacji w każdej dzielnicy 
 1. 1,2 tys. nowych i 1,5 tys. wyremontowanych mieszkań miejskich
 • Oddamy minimum 1,2 tys. nowych mieszkań, w tym: mieszkania specjalne dla seniorów oraz mieszkania ze wsparciem i wspomagane
 • 1,5 tys. wyremontowanych mieszkań miejskich, których stan dziś jest niezadowalający lub nie pozwala na ich użytkowanie 
 1. Nowe ulice i remonty starych według nowego standardu ulicy miejskiej
 • Poprawa jakości ulic według Gdańskiego Standardu Ulicy Miejskiej wypracowanego w konsultacjach społecznych
 • Wygodne chodniki i ścieżki rowerowe, dużo zieleni także w donicach, ławki, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów
 • Uspokajanie ruchu w obszarach zamieszkania: strefa 30, zmiany geometrii jezdni, skrzyżowania równorzędne i ronda, azyle dla pieszych, wyniesione przejścia itd. 
 1. Pływalnie dostępne dla każdego mieszkańca miasta
 • 4 nowe pływalnie i modernizacja istniejących – łącznie będzie minimum 16 pływalni: 8 ogólnych i 8 przyszkolnych 
 1. Całoroczne lodowisko
 • Pełnowymiarowe lodowisko zarówno do uprawiania sportu, jak i rekreacji
 • Możliwość prowadzenia zajęć szkolnych w ramach WF i zajęć pozalekcyjnych 
 1. Asystent dzielnicy do dyspozycji mieszkańców i rad dzielnic
 • Wspiera rady dzielnic w codziennej pracy, jest łącznikiem z instytucjami miejskimi i mediatorem w sytuacjach konfliktowych
 • Pilnuje napraw, drobnych inwestycji, dba o czystość i estetykę dzielnicy, organizuje spotkania i konsultacje z mieszkańcami
 • Jest bezpośrednio do dyspozycji mieszkańców
 • Finansowany przez miasto, wybierany przez mieszkańców
 1. Tętniący życiem dom sąsiedzki lub dom kultury w każdej dzielnicy
 • Dom sąsiedzki lub dom kultury jest centrum życia sąsiedzkiego dzielnicy, miejscem spotkań, aktywności kulturalnej, zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych (np. tanecznych), edukacyjnych, integracyjnych itp.
 • W każdym jest oferta dla seniorów, w tym kawa czy herbata za 1–2 zł
 • Można tu złożyć pisma urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez Internet/telefon – pomoc w korzystaniu z Gdańskiego Centrum Kontaktu 
 1. Nowe życie w starych dzielnicach
 • Kontynuacja i rozszerzenie programu rewitalizacji gdańskich dzielnic
 • Dbałość o zachowanie ducha miejsca i jego historii
 • Integracja i aktywizacja lokalnych wspólnot, lokalsi i starsi mieszkańcy objęci szczególną pomocą i troską miasta 
 1. Minimum 250 zrewitalizowanych gdańskich podwórek
 • Zapewnienie finansowania, pomocy projektowej i organizacyjnej, a także wsparcie mediatora 
 1. Czyste powietrze bez smogu
 • Gdański Rzecznik Jakości Powietrza – urzędnik odpowiedzialny za monitoring, nadzór i egzekwowanie poprawy jakości powietrza
 • 80-proc. dofinansowanie wymiany pieców oraz dopłaty do rachunku za energię przy zmianie źródła na bardziej ekologiczne
 • Termomodernizacja oraz doprowadzenie węzłów ciepłowniczych do budynku 
 1. Wodny Gdańsk
 • Poidełka dla ludzi i zwierząt w parkach, wzdłuż tras biegowych i rowerowych, w każdej gdańskiej instytucji, szkole i przedszkolu
 • Tężnia, fontanny, w tym fontanna z możliwością kąpieli, zraszacze trawników
 1. Centra Aktywności Lokalnej w minimum 25 z 35 dzielnic
 • Prowadzone w domach sąsiedzkich lub domach kultury przez organizacje pozarządowe i finansowane przez miasto, aktywizujące życie sąsiedzkie według autorskich pomysłów 
 1. Upowszechniamy prototypowanie
 • Upowszechniamy zasadę: najpierw zmiana na próbę, a potem to mieszkańcy podejmują ostateczną decyzję, czy zmiana zostaje na stałe, czy wracamy do stanu wyjściowego: na przykład decyzja o usytuowaniu przejścia dla pieszych, wytyczeniu buspasa, wprowadzeniu strefy 30, dodatkowych godzinach pracy urzędu czy dodatkowych zajęciach dla uczniów 
 1. Gdańskie Centrum Dialogu i Aktywności Obywatelskiej
 • Każdy innowacyjny pomysł rozwiązania jakiegoś problemu społecznego jest wspierany i testowany, jeżeli działa – wdrażany lub finansowany przez miasto
 • Konsultacje z mieszkańcami prowadzimy na jak najwcześniejszym etapie proponowanych zmian – już w fazie rozważania różnych pomysłów rozwiązania zgłaszanych problemów 
 1. Sąsiedztwo bliżej niż dzielnica
 • Atrakcje dla mieszkańców, usługi wsparcia społecznego i rozwój infrastruktury dostosowujemy do potrzeb mieszkańców na podstawie podziału na 100 gdańskich sąsiedztw, a nie 35 dzielnic – dzięki temu jeszcze dokładniej odpowiadamy na lokalne potrzeby
 1. Zwiększenie gdańskich funduszy
 • Zwiększenie Funduszu Młodzieżowego, Senioralnego, Sąsiedzkiego, Innowacji Społecznych – czyli środków na aktywność mieszkańców w ich mikrospołecznościach, bez zbędnych formalności i konieczności powoływania organizacji pozarządowej 
 1. Urząd 24/7
 • Gdańskie Centrum Kontaktu: każdą miejską sprawę załatwiamy zdalnie 24/7, a w każdym domu sąsiedzkim gdańszczanin może złożyć pismo urzędowe i skorzystać z pomocy w załatwianiu miejskich spraw przez Internet/telefon 
 1. Organizacje pozarządowe ważnym partnerem w organizowaniu miasta i dostarczaniu usług dla mieszkańców
 • Zwiększenie budżetu na realizację różnych zadań pożytku publicznego przez organizacje pozarządowe do poziomu 100 mln zł po 5 latach
 • Kontrakty z organizacjami pozarządowymi na realizowanie zadań nawet na 5 lat
 • Wsparcie miasta w modernizacji i remoncie lokalu czy obiektu komunalnego, w których działają organizacje
 • Każdy projekt wybrany do realizacji w dzielnicy z budżetu obywatelskiego (do 100 tys. zł), w konkursie grantowym w pierwszej kolejności może zrealizować organizacja pozarządowa
 1. Szkoły zawodowe i technika kształcą w zawodach potrzebnych gdańskim przedsiębiorcom
 • Kształcenie modułowe – czyli nie czekamy na zmiany programów przez ministerstwo, tylko szybko reagujemy na potrzeby firm dodając do programów pakiety specjalistycznych kwalifikacji
 • Każda klasa w szkole zawodowej i technikum objęta patronatem gdańskich firm, które współtworzą program nauczania zawodu i zapewniają praktyki zawodowe 
 1. Każda firma może skorzystać z zamawianych szkoleń w Gdańskim Urzędzie Pracy
 • Gdański Urząd Pracy prowadzi szkolenia i kursy zawodowe w ścisłej współpracy i na zamówienie gdańskich firm, dzięki czemu każda osoba kończąca takie szkolenie znajduje zatrudnienie
 • Gdańskie Centrum Talentów pomaga firmom rozpoznawać i zarządzać talentami pracowników i kandydatów do pracy 
 1. Ekspansja gdańskich firm oraz przyciąganie i obsługa najlepszych inwestorów z całego świata
 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego wspiera wchodzenie gdańskich firm na nowe rynki krajowe i zagraniczne, pomaga w szukaniu kooperantów i klientów, finansowaniu inwestycji, organizuje misje gospodarcze i targi
 • Przyciągamy i wspieramy na każdym etapie inwestycji najlepszych inwestorów z całego świata, możliwie silnie kooperujących z naszym gdańskim biznesem, tworząc w Gdańsku silną, zróżnicowaną i nowoczesną gospodarkę 
 1. Wszechstronnie wspieramy w rozwoju istniejące gdańskie firmy oraz start-upy
 • Gdański Starter wspiera rozwój firm poprzez m.in.: warsztaty kreatywne, szkolenia biznesowe, doradztwo, coaching, spotkania pozwalające na wymianę doświadczeń
 • Wspieramy gdańskie firmy w procesie sukcesji, czyli zmian pokoleniowych 
 1. Partnerstwo z biznesem dla rozwoju Gdańska
 • Wzmocnienie udziału gdańskich przedsiębiorców we współdecydowaniu o rozwoju Gdańska: rady konsultacyjne przy prezydencie, cykliczne spotkania informacyjne, badania opinii.
 • Współtworzenie gdańskich marek produktów i usług – „made in Gdańsk” jako synonim kreatywności i solidności
 • Rozszerzenie społecznej odpowiedzialności biznesu – silne zakorzenienie gdańskich przedsiębiorstw w życie lokalne

Jarosław Wałęsa

Jarosław Wałęsa jest politologiem z wykształcenia i politykiem z zawodu. Dyplom licencjata (bakałarza) nauk politycznych zdobył w 2001 roku na Uniwrsytecie Świętego Krzyża w Massachusetts. Naukę na studiach magisterskich kontynuował już w Gdańsku. Od 2002 roku pracował jako archiwista, specjalista ds. kontaktów instytucjonalnych i doradca polityczny w Biurze Lecha Wałęsy. Po raz pierwszy o stanowisko polityczne ubiegał się, kandydując w 2004 roku do Parlamentu Europejskiego z listy Narodowego Komitetu Wyborczego Wyborców, tym razem bezskutecznie. W 2005 ponownie wystartował w wyborach, tym razem parlamentarnych, uzyskując mandat posła z ramienia Platformy Obywatelskiej. W 2007 roku zapewnił sobie reelekcję, zachowując miejsce w ławach sejmowych. W 2009 roku, startując z pomorskiej listy Platformy Obywatelskiej, dostał się do Parlamentu Europejskiego, w którym zasiada do dziś. W Europarlamencie jest wiceprzewodniczącym Komisji Rybołówstwa, zastępcą koordynatora w Komisji Petycji i członkiem Delegacji ds. stosunków z Japonią; zastępuje również członków komisji odpowiedzialnych za relacje z Ameryką Południową i Środkową. W 2015 roku został nominowany na stanowisko dyrektora Instytutu Obywatelskiego - think tanku Platformy Obywatelskiej. 23 czerwca został oficjalnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta miasta Gdańska. Tym samym zgłoszona wcześniej przez Nowoczesną Ewa Lieder wycofała się i poparła jego kandydaturę.

2 lipca 2018, jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem kampanii, Jarosław Wałęsa zorganizował konferencję prasową, podczas której przedstawił swojego kandydata na wiceprezydenta ds. społecznych, Dominika Kwiatkowskiego (Nowoczesna), który z kolei w imieniu Koalicji Obywatelskiej przedstawił trzypunktowy program społeczny dla Gdańska.

 1. Zapewnienie miejsc w przedszkolach i żłobkach dla wszystkich dzieci - każde gdańskie dziecko będzie miało miejsce w publicznej placówce
 2. Zejście do dzielnic i wzmocnienie ich - w każdej dzielnicy powstaną kluby i domy sąsiedzkie, a istniejące otrzymają stabilniejsze dotacje
 3. Stworzenie bonu opiekuńczego - najbardziej potrzebujący otrzymają 150 złotych miesięcznie

Więcej na temat swoich pomysłów na rozwój miasta Jarosław Wałęsa zdradził w wywiadach. Opowiedział się między innymi za przyspieszeniem programu "Jaśniejszy Gdańsk", polegającym na doświetlaniu miasta, za budową nowych żłobków i przedszkoli i za zwiększeniem funduszy rad dzielnic kosztem środków przeznaczanych obecnie na stronę internetową miasta. Zapowiedział też "przewietrzenie spółek miejskich" i "koniec republiki deweloperów", na razie nie wchodząc jednak w szczegóły dotyczące realizacji tych postulatów.

Kampania Jarosława Wałęsy odbywa się pod hasłem #BliżejMieszkańców. Podczas kolejnych konferencji prasowych, kandydat PO ujawnia kolejne sekcje tematyczne swojego programu. Zestaw ogłoszonych obietnic będziemy aktualizować na bieżąco.

URZĄD MIEJSKI:

 1. Wydłużenie pracy Urzędu Miejskiego raz w tygodniu do godziny 20:00
 2. Obowiązkowe konsultacje planów zagospodarowania przestrzennego z mieszkańcami części miasta, których dotyczą plany (urzędnicy będą pojawiać się w dzielnicach, a nie mieszkańcy w urzędzie)
 3. Comiesięczne spotkania prezydenta z mieszkańcami - co miesiąc w innej dzielnicy, z udziałem radnych miejskich i dzielnicowych
 4. Coroczne jesienne konsultacje projektu budżetu - w dzielnicach i w Internecie
 5. Karta miejska w formie aplikacji na telefon
 6. Nowa filia obsługi mieszkańców na Przymorzu lub Żabiance

KOMUNIKACJA MIEJSKA:

 1. Wzrost finansowania komunikacji miejskiej z ok. 300 mln do 500 mln złotych rocznie w ciągu pięciu lat
 2. Wspólny bilet do przejazdów koleją, tramwajami i autobusami na terenie miasta
 3. Większa częstotliwość jazdy autobusów, punktualne i bezawaryjne połączenia
 4. Najważniejszy priorytet: budowa połączenia tramwajowego Gdańsk Południe - Wrzeszcz

EDUKACJA:

 1. Program pokrycia boisk szkolnych balonami/namiotami (tam gdzie nie ma bogatej infrastruktury sportowej)
 2. Lepsza koordynacja między dyrektorami szkół a Dyrekcją Rozbudowy Miasta Gdańska oraz jaśniejsze kryteria remontów placówek
 3. Godny system nagradzania nauczycieli i dyrektorów - podniesienie premii oraz dodatków motywacyjnych i funkcyjnych
 4. Powołanie wiceprezydenta ds. edukacji i przywrócenie wydziału edukacji w Urzędzie Miejskim
 5. Priorytetowe traktowanie szkolnictwa zawodowego - dobrze wyposażone warsztatownie, program "od przedszkolaka do inżyniera"
 6. Nowe filie Pałacu Młodzieży w południowych dzielnicach Gdańska, w Osowej i na Przymorzu
 7. Boiska i place zabaw przy szkołach otwarte dla wszystkich mieszkańców po godzinach pracy placówek
 8. Program budowy małych boisk z miękką nawierzchnią dla małych dzieci
 9. Program nauki pływania - docelowo w ciągu 10 lat wszystkie dzieci w Gdańsku będą umiały pływać
TERENY ZIELONE:
 1. 30 nowych skwerów i parków
 2. Zadbana zieleń w odległości 10 min. spaceru od domu
 3. Zwiększenie nakładów na utrzymanie zieleni o 50%
 4. Aleje wysokich drzew przy arteriach miasta
 5. Utworzenie zielonego budżetu obywatelskiego
 6. Opiekunowie zieleni w każdej dzielnicy
 7. Utworzenie pomocy dla mieszkańców dbających o własne zielone otoczenie wspólnie z radami dzielnic
DZIEDZICTWO GDAŃSKA:
 1. Utworzenie Parku Kulturowego na terenach postoczniowych
 2. Renowacja niszczejących kamienic na Dolnym Mieście i udostępnienie ich na potrzeby mieszkańców
 3. Program wsparcia finansowego dla wspólnot i instytucji pragnących przywrócić oryginalny (najczęściej przedwojenny) wygląd kamienic
 4. Stworzenie przy Miejskim Konserwatorze Zabytków „pogotowia konserwatorskiego” – bezpłatnych porad dla wspólnot mieszkaniowych planujących remont lub przebudowę zabytkowych obiektów
 5. Zmiany w planach zagospodarowania na Głównym Mieście ułatwiające odbudowę kamienic
 6. Remont wszystkich wymagających tego ulic Głównego Miasta
 7. Dalsza rewitalizacja zaniedbanych dzielnic
 8. Utworzenie ogólnodostępnej szkoły szkutniczej odnawiającej tradycje gdańskie tradycje w tym zakresie
 9. Przekształcenie Targu Rybnego w unikalny plac nadwodny
 10. Rewaloryzacja nabrzeży Motławy
 11. Utworzenie tematycznych szlaków spacerowych śladami historii
PLANOWANIE PRZESTRZENNE:
 1. Przeznaczenie zbędnych rezerw terenowych pod rozbudowę lokalnych dróg, parków oraz ogólnodostępną zabudowę usługowo-mieszkaniową
 2. Tworzenie sieci ulic jednokierunkowych z wydzielonymi miejscami postojowymi
 3. Rozbudowa Drogi Zielonej w formie prawdziwego nadmorskiego bulwaru
 4. Przebudowa Podwala Przedmiejskiego na wielkomiejską aleję
 5. Zwiększenie liczby bezpiecznych przejść dla pieszych na obszarze całego miasta
 6. Nowe bezpieczne i szybkie drogi rowerowe
 7. Nowe dedykowane miejsca postojowe dla motocykli, skuterów, hulajnóg
 8. Wyznaczenie miejsc postojowych dedykowanych dla dostaw i rozładunku
  Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Jarosław Wałęsa przedstawił również kilka obietnic gospodarczych:
 • Powołanie specjalnego referatu w Urzędzie Miejskim - punktu kontaktowego dla małych i średnich przedsiębiorców (wszystko w jednym okienku)
 • Comiesięczne spotkania z przedsiębiorcami wpisane w kalendarz prezydenta

https://twitter.com/KacperPlazynski

Kacper Płażyński jest prawnikiem i lokalnym działaczem społecznym. Do polityki włączył się w 2015 roku. W 2016 roku zaangażował się w protesty w sprawie zniesienia opłaty parkingowej w dzielnicy Brzeźno, co zakończyło się zerwaniem przez miasto umowy z firmą Wiparking. Walczył również o ponowne zagospodarowanie terenu po wrzeszczańskim klubie Gedania w celach sportowych. Aktywnie krytykuje politykę dotychczasowego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza. 27 kwietnia 2018 roku w siedzibie PiS przy ulicy Nowogrodzkiej Kacper Płażyński został oficjalnie ogłoszony kandydatem partii na prezydenta Gdańska.

Jeszcze w pre-kampanii, kandydat PiS ogłosił następujące postulaty:

 1. "Lechia u źródeł"
  • zwiększenie dotowania z budżetu miasta dzielnicowych klubów piłkarskich ze 150 tysięcy do miliona złotych rocznie
  • wprowadzenie do Rady Nadzorczej Lechii Gdańsk przedstawiciela miasta
  • dodatkowe wsparcie finansowe Lechii przez miasto, uzależnione od procentowego udziału w kadrze pierwszego zespołu zawodników z Gdańska i województwa pomorskiego
 2. Reforma gdańskiej prokuratury
  • wymiana kadr
 3. Miasto otwarte na morze i rzeki
  • budowa kolejnych pomostów - Gdańsk ma tylko jedno molo
  • rozbudowa infrastruktury dla żeglarzy
 4. Powiększenie zasobu mieszkaniowego
  • odebranie środków finansowych TBS-om [Towarzystwom Budownictwa Społecznego - przyp. Demagog] i skierowanie ich na remonty niszczejących budynków komunalnych
 5. Zmiana sposobu naliczania stawki za odpady
  • podstawą naliczania stawki będzie liczba osób w mieszkaniu, a nie jego powierzchnia
 6. Reformy Budżetu Obywatelskiego
  • doprecyzowanie wymogów dotyczących zgłaszanych projektów
 7. Plaża na Stogach na dotychczasowych zasadach
  • teren 10 ha plaży będzie dostępny dla mieszkańców na dotychczasowych zasadach
  • port będzie się rozbudowywał wyłącznie w głąb Zatoki

Całościowy program wyborczy znajduje się na stronie internetowej kandydata i składa się z czterech części:

SZÓSTKA PŁAŻYŃSKIEGO:

 1. Lepiej skomunikowane Południe Gdańska - w 15 minut z pętli Łostowicka do Wrzeszcza
 2. 3000 mieszkań dla gdańszczan - w tym 1200 dla młodych w ramach programu Mieszkanie Plus, 800 wyremontowanych mieszkań z zasobów komunalnych i 1000 nowych mieszkań komunalnych
 3. 10 nowych dziennych domów opieki w ramach rządowego programu Senior Plus
 4. 10 nowych żłobków i 5 nowych przedszkoli dla ok. 100 dzieci w każdym z nich przy wykorzystaniu programu Maluch Plus
 5. Wielkie Centrum Sportu na Ujeścisku drugie nad Jeziorem Osowskim
 6. Dodatkowe 170 hektarów zieleni miejskiej

POLSKIE WARTOŚCI, GDAŃSKA WSPÓLNOTA:

 1. Ustanowienie nagrody "Gdańskiego Bówki" dla młodych twórców kultury
 2. Powołanie w Gdańsku Jagiellońskiego Centrum Biznesu - płaszczyznę spotkań przedsiębiorców z krajów basenu Morza Bałtyckiego
 3. Powołanie miejskiego funduszu stypendialnego im. Królewskiego Miasta Portowego dla uczniów i studentów angażujących się w projekty związane z gospodarką morską
 4. Finansowane przez miasto wyjazdy młodzieży szkolnej do miejsc pamięci związanych z Polakami z Wolnego Miasta Gdańska
 5. Ustanowienie miejskiego dnia bohaterów walczących o polskość Gdańska

DOBRA SZKOŁA:

 1. Pomoc logopedyczna w szkołach i przedszkolach dla wszystkich dzieci potrzebujących terapii
 2. Wyodrębnienie funduszu remontowego szkół z budżetu miasta
  • każda szkoła otrzyma po 40 złotych od ucznia na cele remontowo-inwestycyjne
  • każda szkoła będzie mogła zatrzymać 50% zysków z wynajmu pomieszczeń szkolnych
 3. Bezpłatne zajęcia sportowe w okresie ferii letnich i zimowych przez 2 tygodnie w każdej szkole
 4. Podniesienie dodatku funkcyjnego za wychowawstwo do 300 złotych we wszystkich szkołach
 5. Wprowadzenie dodatkowej godziny płatnej na zajęcia pozalekcyjne w każdym oddziale

KONIEC REPUBLIKI DEWELOPERÓW:

 1. Wszelkie negocjacje z deweloperami będą prowadzone w sposób formalny i oficjalny
 2. Prezydent miasta, jego zastępcy i odpowiedni urzędnicy nie będą mogli posiadać udziałów w spółkach deweloperskich
 3. Zablokowanie procesu budowy nowych osiedli w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego
 4. Skrupulatne egzekwowanie zapisów umów z deweloperami - szczególnie w zakresie udostępniania przestrzeni mieszkańcom i budowy dróg dojazdowych
AKTYWNY GDAŃSK:
 1. Wybudowanie pływalni olimpijskiej w pobliżu Szkół Sportowych przy ul. Kołobrzeskiej i miejskiej pływalni w Brzeźnie
 2. Dwa nowe kompleksy rekreacyjne - na Ujeścisku i nad Jeziorem Osowskim
 3. 9 nowych wielofunkcyjnych obiektów sportowych w Brzeźnie, na Ujeścisku, Jasieniu, Chełmie, w Krakowcu, Pieckach-Migowie, Siedlcach, Orunii Górnej i w Śródmieściu
 4. 8 nowych i modernizacja 4 kortów tenisowych
 5. 2 nowe boiska pełnowymiarowe w Parku Południowym na Ujeścisku, 1 boisko pełnowymiarowe i 1 treningowe na Osowej, 1 boisko pełnowymiarowe przy ul. Schuberta
 6. Lodowisko/rolkowisko w Parku Południowym na Ujeścisku
GDAŃSK - DOBRE MIEJSCE DLA BIZNESU:
 1. Powołanie Rady Małych i Średnich Przedsiębiorców przy prezydencie
 2. Obniżenie kosztu najmu lokali komunalnych dla gdańskich firm o 20%
 3. Pierwszeństwo dla gdańskich przedsiębiorców przy zakupach miasta niewymagających przetargów
 4. Dedykowany asystent w Urzędzie Miejskim dla każdego małego i średniego przedsiębiorcy
 5. Nowe kierunki kształcenia zawodowego
BEZPIECZNY GDAŃSK:
 1. Zwiększenie minimalnej części powierzchni biologicznie czynnej do 40%
 2. Stworzenie 10km zielonych torowisk, tworzenie parkingów z tzw. kratki parkingowej
 3. Stworzenie nowego systemu ostrzegania wykorzystującego wiadomości SMS
 4. Elektroniczne tablice wyświetlające informacje o możliwych utrudnieniach w ważnych punktach miasta
 5. Obniżenie podatku od nieruchomości dla właścicieli posesji, którzy będą chcieli zwiększać powierzchnię biologicznie czynną na swoich działkach
ZIELONY GDAŃSK:
 1. 170 hektarów nowej zieleni
 2. Zarządzanie zielenią wydzielone z Zarządu Dróg i Zieleni i przekazana do wyodrębnionego Zarządu Zieleni
 3. Zwiększenie nakładów na zieleń miejską z 26 do 40 zł na mieszkańca
 4. Stworzenie i wprowadzenie standardów jakości zieleni w Gdańsku
 5. Utworzenie dodatkowego budżetu obywatelskiego przeznaczonego wyłącznie na inwestycje związane z zielenią
AKTYWNI RADNI:
 1. Każdy radny PiS będzie co najmniej raz w miesiącu uczestniczył w sesji rady dzielnicy, z której został wybrany
 2. Stworzenie biura bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców przy klubie radnych PiS
 3. Raz na kwartał - w każdym okręgu otwarte spotkanie z udziałem wszystkich radnych PiS z dzielnic danego okręgu
RADY DZIELNIC BLIŻEJ MIESZKAŃCÓW:
 1. Udział i opiniowanie przez rady dzielnic odbiorów lokalnych inwestycji
 2. Obowiązek informowania radnych dzielnicy o planowanych inwestycjach w dzielnicy
 3. Fundusz remontowy rady dzielnicy w wysokości 3-krotności jej budżetu podstawowego
STRAŻ MIEJSKA DLA MIESZKAŃCÓW:
 1. Ustalanie priorytetów działania poszczególnych referatów dzielnicowych wspólnie z radami dzielnic
 2. Więcej pieszych patroli po zmroku, zaakcentowanie obecności w miejscach szczególnie niebezpiecznych
 3. Stałe nocne patrole podczas weekendów na terenie Śródmieścia, Przymorza Wielkiego oraz Orunii-Świętego Wojciecha-Lipiec
 4. Obecność strażników w pojazdach komunikacji miejskiej podczas nocnych kursów weekendowych
 5. Wydzielenie osobnych patroli podejmujących interwencje na zlecenie operatorów monitoringów
POMOC REPATRIANTOM:
 1. Przyjmowanie 5 polskich rodzin ze Wschodu każdego roku
RENOWACJA ULIC LOKALNYCH:
 1. Zwiększenie nakładów na remonty ulic lokalnych
 2. Powołanie Komunalnego Przedsiębiorstwa Remontów Dróg
 3. Dwukrotne przyspieszenie remontów dróg, jezdni i ścieżek rowerowych
PROGRAM DLA SENIORÓW:
 1. Budowa 10 domów dziennej opieki z opieką geriatryczną i rehabilitacją dla seniorów
 2. Stworzenie programu wolontariatu w szkołach średnich - odwiedziny seniorów w ich domach i pomoc w codziennych sprawach
 3. Zniżka dla seniorów na baseny - 6 zł za wejście
 4. Zwiększenie finansowania dla pracowników MOPR, szczególnie w zakresie pomocy domowej
ROWEROWY GDAŃSK:
 1. 6 nowych głównych tras rowerowych
 2. Rozpoczęcie budowy velostrady w Gdańsku
 3. Boksy do przechowywania rowerów przy każdej stacji SKM, PKM i PKP
 4. Kurs rowerowy dla każdego dziecka w szkole podstawowej
 5. Sezonowe patrole policji na rowerach

Kacper Płażyński zapowiedział, że w celu realizacji tych obietnic zamierza współpracować z rządem, by uzyskać większe dotacje niż obecnie. Chciałby też skorzystać z funduszy unijnych.

Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Kacper Płażyński przedstawił też szereg obietnic gospodarczych:
 1. przy dużych inwestycjach umowy będą zobowiązywały inwestora do zatrudniania gdańskich podwykonawców
 2. 300 nowych miejsc w gdańskiej bursie
 3. Szybsze połączenie na linii Gdańsk - Starogard Gdański - Tczew
Kandydat Prawa i Sprawiedliwości przedstawił również osobny program dla każdej z dzielnic Gdańska.

Andrzej Ceynowa

Andrzej Ceynowa jest profesorem anglistyki, literaturoznawcą i byłym rektorem Uniwersytetu Gdańskiego. W swoim CV może wpisać pracę na Uniwersytecie Yale, City College of New York, George Washington University i Central Washington University. Zasiadał w prezydium Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W 2001 kandydował do Sejmu z list Unii Wolności, która nie zdołała przekroczyć progu wyborczego. W 2014 roku bez powodzenia kandydował do sejmiku województwa pomorskiego z listy SLD Lewica Razem. Rok później był kandydatem Zjednoczonej Lewicy w wyborach do Senatu i zdobył trzeci wynik spośród czterech kandydatów startujących w okręgu gdańskim. W marcu Sojusz Lewicy Demokratycznej zarekomendował jego kandydaturę w wyborach na prezydenta Gdańska. Profesor Ceynowa nie przedstawił jeszcze swojego programu, ale w wypowiedziach publicznych sygnalizował postulaty, które chciałby zrealizować. Wśród jego propozycji można znaleźć:

 1. zarządzenie pełnego przeglądu infrastruktury społecznej we wszystkich dzielnicach i osiedlach 
 2. zmuszenie deweloperów do współuczestniczenia w kosztach infrastruktury społecznej
 3. stworzenie sieci domów pomocy dziennej dla ludzi starszych
 4. zwiększenie wydatków na nasadzanie drzew i na budowę ścieżek spacerowych
 5. uszczuplenie administracji prezydenckiej
 6. ustanowienie nowych konkursów, nagród i stypendiów dla zdolnej młodzieży
 7. położenie większego nacisku na praktyczne kształcenie studentów

Elżbieta Jachlewska

Elżbieta Jachlewska to ekonomistka, europeistka i aktywistka społeczna szczególnie zaangażowana w działalność organizacji feministycznych i kobiecych. Związana jest między innymi z Partią Kobiet i Inicjatywą Feministyczną, jest członkinią TAK - Trójmiejskiej Akcji Kobiet oraz porozumienia Kobiety dla Pomorza, a także wiceprezeską Stowarzyszenia WAGA. Organizuje pomoc sąsiedzką na Biskupiej Górce oraz prowadzi żeńską drużynę piłkarską. W 2015 roku bezskutecznie ubiegała się o mandat posłanki z ramienia Nowoczesnej, uzyskując trzeci wynik na swojej liście w okręgu Gdynia. O fotel prezydenta miasta ubiega się z rekomendacji stowarzyszenia Lepszy Gdańsk. Lepszy Gdańsk zaprezentował swój program jeszcze w marcu, przed ogłoszeniem kandydatury Elżbiety Jachlewskiej. Z uwagi na kolektywny charakter podejmowania decyzji wewnątrz stowarzyszenia, można jednak przyjąć, że program przedstawiony przez stowarzyszenie jest jednocześnie programem kandydatki. Opiera się on na dziewięciu punktach:

 1. Wspieranie budowy mieszkań na wynajem dla mieszkańców o zróżnicowanych dochodach
 2. Przywrócenie ustawowej odpowiedzialności samorządu za zapewnienie opieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i wsparcia ich rodzin
 3. Modernizacja energetyczna budynków w celu obniżenia opłat i poprawy jakości powietrza
 4. Projektowanie tzw. miasta małych odległości, czyli miasta, w którym dzielnice - na wzór Wrzeszcza czy Oliwy - zapewniają wszystkie potrzebne do życia funkcje
 5. Zintegrowanie systemu transportowego z priorytetem dla pieszych i komunikacji zbiorowej
 6. Wyeliminowanie tworzenia niskopłatnych miejsc zatrudnienia w wyniku zamówień zlecanych przez miasto
 7. Poprawa efektywności i racjonalności funkcjonowania administracji samorządowej
 8. Zwiększenie zakresu kompetencji, uprawnień i finansowania dzielnic
 9. Wzmocnienie funkcji kontrolnych Rady Miasta

Jacek Hołubowski

Jacek Hołubowski jest byłym działaczem ruchu Kukiz '15. W 2015 roku bez powodzenia startował w wyborach do Sejmu z 2 miejsca w okręgu gdańskim. Na prezydenta miasta kandyduje z rekomendacji stowarzyszenia Gdańsk Tworzą Mieszkańcy. Jacek Hołubowski nie przedstawił jeszcze swojego programu, choć popierające go stowarzyszenie powiedziało dziennikarzom, że jest on przygotowywany. Ma uwzględniać takie postulaty jak stworzenie mapy zachorowalności na nowotwory i zlikwidowanie zakładów przemysłowych, które "trują mieszkańców", takich jak zakład na plaży Westerplatte.

Podczas debaty wyborczej w Wyższej Szkole Biznesu, Jacek Hołubowski opowiedział się za zmianą zasad przyznawania pożyczek z Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego tak, aby ułatwić ich otrzymywanie młodym przedsiębiorcom. Zapowiedział też utworzenie w Gdańsku Regionalnego Banku Inwestycyjnego, w którym udział będzie miało miasto i gdańscy przedsiębiorcy i przez który będą przechodziły wszystkie przepływy budżetowe Gdańska. Obiecał też utworzenie punktów informacyjno-pomocowych dla mieszkańców najbardziej oddalonych od centrum dzielnic.


Dorota Maksymowicz-Czapkowska to wiceprezes zarządu i skarbnik w stowarzyszeniu Narodowy Front Polski i prezes stowarzyszenia Nasz Polski Dom. Ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, obecnie jest przedsiębiorcą. Od kilku lat Dorota Maksymowicz-Czapkowska angażuje się w działalność polityczno-społeczną, między innymi organizując w 2015 roku marsz antyimigrancki. Udzielała się również w partiach Janusza Korwin-Mikkego, w 2014 roku startując z list Nowej Prawicy w wyborach do Europarlamentu. Ogłosiła swoją kandydaturę jako ostatnia, w mediach społecznościowych.

Program Doroty Maksymowicz-Czapkowskiej ujęty został w czterech punktach:

 1. STOP przyjmowaniu imigrantów
  • promowanie przedsiębiorców zatrudniających Polaków, przeciwdziałanie imigracji
 2. Eliminacja trucicieli
  • rozwiązanie problemów hałdy w Wiślince i spalarni w Nowym Porcie
 3. Zdrowa żywność prosto od polskiego rolnika
  • stworzenie targowisk z żywnością wolną od GMO i trującej chemii w przystępnych cenach
  • zobligowanie szkolnych stołówek do zakupu takiej żywności
 4. Prawo rodziców do sprawowania władzy rodzicielskiej
  • wycofanie ze szkół i przedszkoli zajęć promujących ideologię gender
  • promowanie niedyskryminowania dzieci nieszczepionych

Projekt "Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!" jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.