Wybory 2018: Kraków

Kraków od 16 lat ma tego samego włodarza - Jacka Majchrowskiego. Niewykluczonym jest, iż okres ten wydłuży się o kolejne pięć lat, gdyż obecny prezydent, którego popierają główne partie opozycyjne, ogłosił, że będzie ubiegać się o piątą kadencję z rzędu. Do tej pory zgłosiło się pięciu kandydatów chcących podjąć z nim wyborczą rywalizację o głosy krakowian. Wśród głównych tematów poruszanych podczas nadchodzącej kampanii prawdopodobnie będą kwestie związane z krakowskim smogiem, zabudową miasta oraz transportem i komunikacją. Zapraszamy do naszego przedwyborczego przewodnika po Mieście Królów Polski!


Konrad Berkowicz

Konrad Berkowicz jest informatykiem oraz działaczem politycznym. W 2005 roku wstąpił do Unii Polityki Realnej. Następnie działał we wszystkich kolejnych ugrupowaniach zakładanych przez Janusza Korwin-Mikkego. W 2014 roku ubiegał się o urząd prezydenta miasta Krakowa, w których zdobył szóste miejsce. W tym samym roku kandydował bez powodzenia w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Swój udział w wyborach z ramienia partii Wolność zapowiedział  7 sierpnia 2017 roku. W swoich wypowiedziach często podkreśla potrzebę „obalenia układu", który, jego zdaniem, reprezentuje prezydent Jacek Majchrowski.

Kandydat zaprezentował swój program wyborczy "Nowoczesny Kraków":

1. Finanse i gospodarka
 • zmniejszenie zadłużenia miasta
 • obniżenie podatków lokalnych
 • przeprowadzenie audytu spółek miejskich
 • stopniowa prywatyzacja mienia komunalnego
 • zniesienie zakazu sprzedaży alkoholu od godziny 22 do 6
 • rewizja uchwały o parku kulturowym
2. Administracja miejska 
 • likwidacja wszystkich koncesji, które miasto może znieść
 • urzędy otwarte w soboty
 • elektroniczny system głosowania w lokalnych referendach
3. Transport
 • likwidacja słupków i przywrócenie miejsc parkingowych zlikwidowanych w ostatnich miesiącach
 • wyłączenie sygnalizacji świetlnej w nocy
 • wprowadzenie większej liczby sekundników na światłach
 • buspasy dostępne dla samochodów z przynajmniej 3 pasażerami
 • budowa estakad, tuneli, kładek dla pieszych i parkingów podziemnych
 • zaprzestanie wydawania mandatów przez Straż Miejską osobom przechodzącym na czerwonym świetle
 • ograniczenie stref płatnego parkowania jedynie do starego miasta
 • likwidacja Strefy Czystego Transportu
 • oświetlenie wszystkich przejść dla pieszych
 • instalacja świateł odblaskowych na progach zwalniających
4. Rekreacja i czas wolny 
 • ustanowienie obszarów, na których będzie można spożywać alkohol "pod chmurką"
 • utworzenie "strefy wolnych konopi"
5. Nauka i edukacja
 • wprowadzenie bonu edukacyjnego
 • utworzenie Krakowskiej Giełdy Technologicznej - miejsca współpracy nauki z biznesem
6. Infrastruktura, administracja i zarządzanie 
 • przyspieszenie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego
 • instalacja paneli fotowoltaicznych na dachach budynków administracji
 • finansowanie dodatkowych patroli policji
 
Jolanta Gajęcka jest dyrektorką jednej z krakowskich szkół podstawowych, pracowała także w urzędzie miasta Krakowa. Swój start w wyborach z poparciem Kukiz ’15 ogłosiła 23 sierpnia. Podkreśla swoją niezależność i niechęć wobec miedzy partyjnych przepychanek. Jako największe problemy Krakowa wymienia smog, korki, deweloperów oraz brak przewietrzania miasta. Kandydatka opublikowała program składający się z trzech części: 1. Ludzie
 • konsultacje przed podjęciem ważnych decyzji
 • referenda lokalne
 • nowoczesna edukacja
 • troska o najsłabszych
 • sprawny i przyjazny urząd
 • perspektywy rozwoju i zatrudnienia dla młodych
 • aktywizacja i pomoc osobom starszym
2. Infrastruktura 
 • sprawny i niezawodny transport publiczny
 • dobrej jakości drogi i torowiska
 • przyjazne osiedla z infrastrukturą społeczną
 • atrakcyjna przestrzeń do rekreacji, wypoczynku, sportu
 • uporządkowana zabudowa
 • rozwiązania sprzyjające ograniczeniu smogu
 • miasto bez podziałów i zamkniętych enklaw
3. Dziedzictwo
 • kultura dostępna dla wszystkich
 • projekty edukacyjne i kulturalne
 • krakowski bon kulturalny
 • rozwój miejskich muzeów i instytucji kultury
 • gościnne miasto zadowolonych Mieszkańców

Łukasz Gibała Łukasz Gibała jest przedsiębiorcą oraz doktorem nauk humanistycznych. Był posłem na Sejm VI i VII kadencji. W 2004 roku wstąpił do Platformy Obywatelskiej. W latach 2006-2007 radny sejmiku małopolskiego. Od 2007 roku poseł Platformy Obywatelskiej. W 2012 roku przeszedł do Ruchu Palikota, a następnie do Twojego Ruchu, z którego odszedł w roku 2014. Zdobył trzeci wynik w wyborach na prezydenta miasta Krakowa w 2014 roku. W roku 2015 bez powodzenia ubiegał się o mandat senatorski jako kandydat bezpartyjny. Jest liderem stowarzyszenia Logiczna Alternatywa dla Krakowa, które aktywnie działa w polityce lokalnej. Swój udział w wyborach zapowiedział 22 maja 2018 roku. Program Łukasza Gibały składa się z 12 wyodrębnionych części, których skrót zamieszczony jest poniżej:
 1. Bezpłatny transport - bezpłatna komunikacja miejska i rower miejski dla posiadaczy Karty Krakowskiej.
 2. Stop betonowania miasta - przyspieszenie tworzenia planów zagospodarowania przestrzennego; - nowe wymagania dla deweloperów.
 3. Tańsze życie - od 2020 roku obniżenie o średnio 38% opłat za wodę, kanalizację, ciepło i śmieci.
 4.  Czyste powietrze- obniżenie o 50% średniego zanieczyszczenia powietrza - przywrócenie pełnych, 100-procentowych dopłaty na piece - walka z wycinaniem DPF
 5.  Więcej Zieleni - przeznaczenie 500 mln zł na wykup terenów zielonych pod parki- stworzenie dużego „Parku Wesoła” na terenach po Szpitalu Uniwersyteckim - tworzenie „zielonych dachów” na budynkach miejskich i nowych osiedlach
 6.  Mniejsze korki - zmniejszenie średniego czasu spędzanego w korkach o 50% - uruchomienie Szybkiej Kolei Miejskiej - poprawa infrastruktury tramwajowej: modernizacja i szlifowanie torowisk
 7.  Łatwiejsze parkowanie - podniesienie opłat za parkowanie w strefie dla przyjezdnych do 10 zł za godzinę- budowa parkingów typu Park&Ride dla 10 tysięcy aut
 8.  Więcej radości - 2 nowe plaże nad Wisłą: z basenem, boiskami, mini-mariną- szersze i dłuższe Bulwary Wiślane - „Enklawa” na każdym dużym osiedlu
 9.  Dla najmłodszych - stworzenie 10 nowych żłobków samorządowych - zwolnienie rodziców z opłaty dodatkowej za przedszkolne „nadgodziny”- świetlica dla dzieci w każdej dzielnicy
 10.  Kraków na rowery - budowa 100 km nowych ścieżek rowerowych - budowa śluz rowerowych, samoobsługowych stacji naprawy, stojaków rowerowych, podpórek na skrzyżowaniach
 11.  Dla zwierzaków - budowa 54 wybiegów dla psów - bezpłatne czipowanie, sterylizacja i kastracja psów i kotów - budowa 1000 domków dla bezdomnych kotów
 12.  Przejrzysty urząd - publikowanie w Internecie wynagrodzeń wypłacanych z pieniędzy publicznych- system oceny urzędników przez mieszkańców przy stanowiskach obsługi w urzędach - zmniejszenie o 30% zarządów i rad nadzorczych miejskich spółek
Ponadto, Łukasz Gibała zadeklarował, iż jako prezydent Krakowa pobierać będzie jedynie 3300 złotych wynagrodzenia (czyli tyle ile zarabia statystyczny Krakowianin), resztę przekazywać będzie na wybrany przez mieszkańców cel charytatywny lub społeczny.
Daria Gosek-Popiołek

Daria Gosek-Popiołek jest absolwentką teatrologii oraz miejską aktywistką. Działa w partii Razem oraz jest kierowniczką osiedlowego domu kultury w Nowej Hucie. Jej udział w wyborach został oficjalnie zapowiedziany 31 lipca 2018 roku. Darię Gosek-Popiołek popierają partia Razem oraz stowarzyszenia Queerowy Maj i Miasto Wspólne. Kandydatka przedstawiła kilka obszarów, w których planuje swoją działalność jako prezydentka:

Transport  Ład przestrzenny Zdrowie   Ponadto na program Partii Razem zakłada:
 • podpisanie Europejskiej Kary Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym
 • wprowadzenie parytetu płci w radach nadzorczych i zarządach spółek miejskich
 •  wspieranie wydarzeń promujących otwartość i akceptację różnorodności - patronat miasta otrzymają między innymi coroczny Marsz Równości oraz Krakowska Manifa
 •  utworzenie biura pełnomocnika ds. równego traktowania oraz działającą przy nim Społeczną Radę Przeciwdziałania Dyskryminacji
 •  stworzenie nowych miejsca w żłobkach
 •  pomoc rodzicom w powrocie na rynek pracy po urlopach rodzicielskich i wychowawczych
 •  zagwarantowanie przestrzegania wysokich standardów okołoporodowych w jednostkach podlegających miastu
 •  wprowadzenie powszechnego i bezpłatnego leczenia niepłodności metodą in vitro
 •  większe nakłady na promocję sportu rekreacyjnego i amatorskiego z dodatkowym wsparciem finansowe dal inicjatyw poszerzającym ofertę sportową dla kobiet i dziewcząt
 

Jacek Majchrowski

Jacek Majchrowski jest prawnikiem oraz profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego.  W latach 1996–1997 pełnił funkcję wojewody krakowskiego. Od 2002 roku nieprzerwanie jest prezydentem Krakowa, wybierany jako kandydat bezpartyjny. Wybory prezydenckie w roku 2014 wygrał zdobywając w pierwszej turze  39,18% głosów. W drugiej turze otrzymał 58,77% głosów wygrywając z Markiem Lasotą z Prawa i Sprawiedliwości. W latach 2001-2011 był sędzią Trybunału Stanu. Od 1999 roku jest członkiem SLD, na czas sprawowania urzędu prezydenta miasta Krakowa zawiesił członkostwo. Swój udział w wyborach zapowiedział 10 maja 2018 roku. W wyborach startuje jako kandydat niezależny, jednak ma poparcie Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kandydat opublikował program składający się z czterech części:
  M jak Miasto
 • Nowe Planty Podgórskie na terenach w sąsiedztwie nowego szpitala uniwersyteckiego
 • stworzenie lasu miejskiego o powierzchni ponad 120 ha w rejonie dawnego Szpitala Okulistycznego w Witkowicach
 • budowa nowych parków kieszonkowych
 • granty dla mieszkańców, którzy podejmą się pielęgnacji i urządzania miejskich skwerów
 • stworzenie planu zagospodarowanie bulwarów Wiślanych
 • stworzenie plaży, strefy relaksu oraz basenu na terenie starorzecza Wisły na Kolnej
 • budowa nowej, dobrze wyposażonej hali sportowej
 • stworzenie „wyprowadzalni” dla psów w okolicach Przegorzał
 • poszerzenie ogrodu Doświadczeń o Ogród Zimowy
 • budowa nowej pływalni i basenu olimpijskiego
 • modernizacja obiektów należących do mniejszych krakowskich klubów
 • zwiększenie dotacji dla małych klubów sportowych
 • zakupy nowych autobusów elektrycznych dla MPK
 • budowa nowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych
 • rozbudowa sieci ciepłowniczej
 • wyposażenie służb miejskich  w sprzęt do kontroli palenisk
 • wyposażenie placówek oświatowych w systemy poprawiające jakość powietrza
  M jak Mieszkańcy   
 • rozbudowa sieci Centrów Aktywności Seniora
 • program "Senior Plus" - dopłaty do przewozu osób starszych i niepełnosprawnych w stafach z ograniczonym dostępem dla samochodów
 • stworzenie programu pomocowego dla seniorów powyżej 75 roku życia
 • dalsza modernizacja Domów Pomocy Społecznej
 • tworzenie Dziennych Domów Opieki dla seniorów
 • utworzenie ośrodka pomocy lekarskiej dla osób starszych
 • zasiłek w wysokości 500 zł miesięcznie na każdego niepełnosprawnego dorosłego
 • budowa ośrodka dla dorosłych z autyzmem
 • budowa sieci Klubów Rodziców
 • stworzenie Centrum Designu i Kreatywności
 • tworzenie "stref wolności" dla młodzieży
 • większe finansowanie popularnych miejskich programów sportowych dla dzieci
 • uruchamianie punktów pośrednictwa psychologicznego
 • stworzenie platformy internetowej, na której mieszkańcy będą mogli zgłaszać postulaty dotyczące przeznaczenia danych terenów
 • stworzenie "Białej Księgi" realizacji inwestycji
 • stworzenie Miejskiej Przestrzeni Debat
 • utworzenie sieci Centrów Obywatelskich
 • 70 wyremontowanych ulic wskazanych przez mieszkańców w Nowej Hucie
  M jak Możliwości   
 • rozbudowa istniejących szkół i budowa nowych
 • budowa nowych żłóbków i zrównywanie cen w żłobkach miejskich i w prowadzonych przez inne podmioty
 • 2 000 miejsc w przedszkolach "za złotówkę"
 • 20% zniżki z Karta Krakowska na wydarzenia organizowane przez KBF
 • stworzenie portalu internetowego z transmisjami koncertów i spektakli
 • tworzenie placówek kultury na osiedlach i organizacja wydarzeń kulturalnych poza centrum
 • miejska przestrzeń dla startupów
 • granty dla rozwój pomysłów nagrodzonych w hackhatonach
 • stworzenie bazy terenów inwestycyjnych
 • zwiększenie puli grantów dla mikroprzedsiębiorców
 • stworzenie darmowej, otwartej przestrzeni do handlu  dla osób z Katą Krakowską
 • stworzenie platformy na linii nauka-przedsiębiorcy
  M jak Metropolia    
 • modernizacja torowisk
 • nowa linia tramwajowa Kurdwanów - ul. Zakopiańska
 • przedłużenie linii tramwajowej ul. Powstańców - os. Piastów pętla
 • budowa przystanków kolejowych Swoszowice, Prądnik Czerwony oraz Piastów wraz z parkingami P+R
 • program "Łatanie na żądanie" - zgłaszanie przez mieszkańców dziur do załatania
 • budowa nowych parkingów P+R
 • budowanie nowych ulic oraz przebudowa istniejących
 • rozbudowa i lepsze oznakowanie ścieżek rowerowych
 • wprowadzanie standardu, aby przystanki komunikacji zbiorowej były nie dalej niż 400 m od miejsca zamieszkania
 • rozwój systemu owerów miejskich
 • zakup nowych, niskopodłogowych tramwajów
 • przeznaczenie ok. 60 mln zł na sprzęt i remonty dla szpitali
 • rozbudowa sieci monitoringu miasta
 • zwiększenie patroli straży miejskiej
 • wzmocnienie finansowania OSP

Małgorzata Wassermann

Małgorzata Wassermann jest prawniczką oraz posłanką na Sejm VIII kadencji. W 2015 roku uzyskała mandat poselski jako kandydatka bezpartyjna startująca z list Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach zdobyła najwyższy wynik w swoim okręgu oraz piąty wynik w kraju. Jej udział w wyborach został zapowiedziany 26 kwietnia 2018 roku przez Prawo i Sprawiedliwość. Kandydatka do tej pory opublikowała pięć części swojego programu „Pakt dla Krakowa”:  
  1. Edukacja
 • przedszkola i żłobki dla każdego dziecka
 • zmniejszenie grup przedszkolnych do 20 dzieci
 • zwiększenie liczby psychologów, logopedów, nauczycieli angielskiego i pedagogów przypadających na jedno przedszkole,
 • wydłużenie pracy świetlic
 • zwiększenie dodatku edukacyjnego dla nauczycieli do 500 zł
 • organizacja klas przygotowawczych dla dzieci obcokrajowców
 • gabinet pielęgniarski w każdej placówce oświatowej
 • ułatwienie współpracy szkół ponadpodstawowych z pracodawcami oraz lepsza komunikacja między szkołami oraz urzędem miasta
 • specjalne miejsca do krótkoterminowego zatrzymywania się w okolicach placówek oświatowych
 • stworzenie specjalnego funduszu rozwoju dla nauczycieli
2. Zdrowie
 • otwarcie trzeciego szpitala miejskiego
 • uruchomienie karty zdrowia mieszkańca Krakowa, czyli kompleksowego systemu informującego o badaniach profilaktycznych dla mieszkańców
 • w każdej szkole raz w tygodniu dyżury pełnić będą pedagodzy, psycholodzy oraz logopedzi
 • budowa nowego miejskiego Domu Pomocy Społecznej
 • organizacja przestrzeni z urządzeniami pozwalającymi na całoroczną rekreację w każdej dzielnicy
 • powołanie koordynatora medycznego, którego biuro będzie udzielało informacje o dyżurach lekarzy, szpitali i aptek
 • dostęp do lekarzy rodzinnych dla każdej rodziny
3. Transport Zbiorowy
 • działania zmierzające  w kierunku budowy metra
 • rozbudowa sieci Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
 • budowa parkingów P+R
4. Bulwary Wiślane
 • budowa 8-10 kompleksów z: plażami, basenami, gastronomią, strefami relaksu, placami zabaw i stolikami do gry w szachy
 • budowa mariny z siedzibami: policji wodnej i WOPR, szkółek żeglarskich, warsztatów szkutniczych i sklepów wodnickich
 • budowa parkingu i wystawy budownictwa energooszczędnego na terenach zalewowych
5. Bezpieczeństwo
 • wdrożenie sprawnego systemu monitoringu miejskiego oraz w szkołach
 • obowiązkowe zajęcia w szkołach dotyczące środków psychoaktywnych
 • dofinansowanie Policji i zwiększenie ilości patroli
 • budowa nowego komisariatu
 • reorganizacja działania i priorytetów Straży Miejskiej
6. Oszczędne Miasto Przyszłości
 • wdrożenie sieci 5G
 • Spadek o 10% cen wody i ścieków, ciepła miejskiego oraz opłaty za wywóz śmieci
 • obniżenie cen biletów na komunikację miejską dla mieszkańców Krakowa
7.  "Zielone płuca" w centrum Krakowa
 • budowa Centrum Kongresowego i parku na Wesołej
8. Walka ze smogiem
 • powołanie Wiceprezydenta ds. walki ze smogiem
 • przywrócenie 100% dofinansowania na wymianę pieców
 • potrojenie kwoty przeznaczonej na termoizolację budynków
 • wprowadzenie dotacji sięgających 80% na energię odnawialną
 • rozbudowa sieci miejskiego ogrzewania
 • budowa metra i trzeciej obwodnicy
 • rozbudowa parkingów typu Park&Drive i Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej
 • przywileje dla kierowców samochodów elektrycznych, np. darmowe parkingi w strefie B czy możliwość swobodnego przemieszczania się po centrum miasta
 • rozbudowa sieci ładowarek dla samochodów elektrycznych
 • całodobowe sprzątanie ulic
9. Walka z chaotyczną zabudową
 • powołanie mediatora społecznego odpowiedzialnego za konsultacje między deweloperami, a mieszkańcami
 • wprowadzenie w życie Minimalnych Standardów Architektonicznych
 • przyśpieszenie uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Projekt "Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!" jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.