Wybory 2018: Lublin

Stolica Lubelskiego będzie wybierać prezydenta na nową kadencję. O reelekcję ubiega się urzędujący, Krzysztof Żuk, oprócz niego swój start zapowiedziało także pięciu innych kandydatów, wystawionych zarówno przez komitety partii, jak i lokalnych organizacji. W poniższym artykule zebraliśmy ich biogramy oraz programy, które chcą zrealizować. Czy nowy prezydent Lublina będzie znany już po I turze? Czy potrzebna będzie „dogrywka”? Zapraszamy do lektury!


Magdalena Długosz – absolwentka stosunków międzynarodowych i kulturoznawstwa na UMCS Lublin, pracownik naukowy na Wydziale Humanistycznym tej uczelni.

Jest aktywistką ruchów miejskich. W 2015 r. bez sukcesu wystartowała w wyborach z listy Partii Razem do Sejmu, zdobywając 2216 głosów. W ostatnich latach angażowała się m.in. w organizację protestów przeciwko nowelizacji prawa dot. aborcji.

 • Połączyć nadzór nad Zarządem Dróg i Mostów i Zarządem Transportu Miejskiego,
 • Ochrona Górek Czechowskich przed zabudową
 • Ochrona ogrodów na Podzamczu
 • Realizacja postulatów Porozumienia Rowerowego i Pieszego Lublina
 • Program rekultywacji rzek: Czechówka, Czerniejówka oraz wąwozów

Marian Kowalski jest lubelskim działaczem narodowym. Karierę polityczną zaczynał w partii Ruch Trzeciej Rzeczypospolitej. Następnie w latach 1993-2009 był związany z Unią Polityki Realnej. Po raz pierwszy kandydował na prezydenta Lublina w 2006 r., zajmując przedostatnie, 9. miejsce. W latach 2009-2013 był radnym lubelskiej dzielnicy Czechów Południowy. Od 2010 r. był działaczem obozu narodowego. W 2015 r. kandydował z ramienia Ruchu Narodowego na prezydenta Polski, zajmując w I turze 9. miejsce na 11 kandydatów, z poparciem 77 630 głosów, co stanowiło 0,52% głosów ważnych.

Poza działalnością polityczną zajmuje się kulturystyką i treningiem personalnym.
 • Stworzenie większej ilości miejsc parkingowych w centrum (29:35)
 • Sprzeciw wobec sprowadzania do Lublina imigrantów z innych krajów (50:21)
 • Zmiana zadań Straży Miejskiej na bardziej policyjne
 • Roszczenia o reparacje wojenne od Niemiec za zniszczenia Lublina podczas II wojny światowej
 • Przekazywanie całej pensji prezydenckiej na cele społeczne
 • Obniżenie czynszów dla drobnych przedsiębiorców

Jakub Kulesza jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, informatykiem. Od 2006 r. jest członkiem Unii Polityki Realnej. Działa w Stowarzyszeniu Koliber, w którym w latach 2012-2013 był prezesem. W wyborach parlamentarnych w 2015 r. uzyskał mandat poselski z listy Kukiz ’15, zdobywając 15 058 głosów.

W Sejmie był rzecznikiem prasowym klubu Kukiza. Od marca br. jest też członkiem rady głównej UPR. W październiku br. przeszedł z ruchu Kukiza do partii Wolność, której został wiceprezesem.

 • Udostępnienie miejskich przystanków dla prywatnych przewoźników (32:10)
 • Udostępnienie buspasów dla jednośladów (32:50)
 • Likwidacja Straży Miejskiej i dofinansowanie policji oszczędnościami z tego tytułu  (51:10)
 • Wymiana oświetlenia miejskiego na LED (51:45)
 • Utworzenie kilku stref legalnego spożywania alkoholu na mieście (52:39)
 • Wprowadzenie ulg na wykup mieszkań komunalnych w zależności od okresu zamieszkania  (1:23:25)
 • Wynajem nazw wybranych rond, parków itp. przez licytację dla zmniejszenia zadłużenia miasta
 • Referendum ws. przyszłości Górek Czechowskich
 • Rejestr umów zawieranych przez miasto

Joanna Kunc – jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji UMCS. Zawodowo jest kierownikiem do spraw prawnych w przedsiębiorstwie zajmującym się odbiorem odpadów. Nie prowadziła aktywności politycznej w przeszłości.

 • Budżet akademicki – Coroczny konkurs dla studentów i kadry uniwersyteckiej na projekty podnoszące jakość życia w Lublinie
 • Zatrudnienie w spółkach miejskich dla najlepszych absolwentów lubelskich uczelni
 • Wprowadzenie naliczania opłaty za wywóz śmieci od osoby
 • Wstrzymanie się z budową stadionu miejskiego na rzecz innych, pilniejszych inwestycji
 • Zwiększenie liczby kobiet zarządzających spółkami miejskimi (09:25)
 • Obniżenie czynszów w budynkach miejskich dla małych inwestorów (08:19)
 • Darmowa komunikacja miejska dla studentów (34:35)
 • Kontrola celowości i skuteczności wydawania środków przez spółki miejskie
 • Budowa szkoły na Felinie

Sylwester Karol Tułajew jest politykiem i samorządowcem, członkiem władz krajowych Prawa i Sprawiedliwości, rzecznikiem prasowym partii w okręgu 6. W wyborach samorządowych 2014  kandydował do Rady Miasta Lublin z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Uzyskał 4314 głosy, przełożyło się to na 21.21% poparcia, co dało mu miejsce w Radzie Miasta. W wyborach parlamentarnych 2015 z powodzeniem kandydował w okręgu 6 do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość uzyskując 17289 głosów. Od lutego 2015 r. do 24 maja 2015 r. uczestniczył w kampanii prezydenckiej Andrzeja Dudy, należał do zespołu odpowiedzialnego za kampanię w internecie. Jako poseł jest członkiem komisji Finansów Publicznych oraz Administracji i Spraw Wewnętrznych.

 • Budowa ul. Berylowej, ul. Rzeszowskiej, II nitki wiaduktu od ul. Jana Pawła II do pętli przy ul. Filaretów;
 • Remont ul. Na Stoku, ul, Bełżyckiej oraz przebudowa ul. Szaserów, ul. Bocianiej, ul. Kaczeńcowej wraz z miejscami parkingowymi; 
 • Budowa drogi do przystanku kolejowe Lublin Zachód;
 • Objęcie całego miasta planem zagospodarowania przestrzennego
 • Dokończenie realizacji Parku Jana Pawła II; 
 • Modernizacja pętli autobusowej przy ul. Filaretów
 • Nowa szkoła na Ponikwodzie i rozbudowa szkoły na Felinie;
 • Remont ulic: Kalinowszczyzna, Dożynkowa, Okrzei, Montażowa. Doświetlenie ulic w dzielnicach.;
 • Basen przy ulicy Odlewniczej; 
 • Więcej zieleni( m.in. zielony skwer na Felinie) oraz więcej placów zabaw( przy ulicy Bluszczowej i Węglarza na Ponikwodzie oraz doposażenie placów zabaw przy Koryznowej);
 • Górki Czechowskie wolne od zabudowy,
 • Budowa ulic: Korpusu Ochrony Pogranicza (od Bohaterów Września do Żbożowej), Mackiewicza oraz remonty ulic: Kaskadowej, Skowronkowej, Sławinek i Rozmarynowej, Solarza, Żelazowej Woli, Szwajcarskiej, Arnsztajnowej, Leszetyckiego,
 • Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 12 przy ul. Sławinkowskiej,
 • Windy w blokach i realizacja programu Dostępność+
 • Tunel pod al. Racławickimi,
 • Bezpieczny dom - ocena stanu technicznego budynku, zwiększenie środków na remonty mieszkań komunalnych (NZK),
 • Remonty i przebudowa dróg: Głęboka, Pogodna, al. Racławickie, Staszica,
 • Targowiska - ochrona miejsc pracy, rewitalizacja targowisk,
 • Bezpłatne obiady dla uczniów szkół podstawowych
 • Wydzielony budżet dedykowany na wsparcie seniorów
 • Zwiększenie rezerwy celowej dla Rad Dzielnic do 500 000 zł
 • monitoring miejski – dodatkowe kamery w dzielnicach;
 • monitoring w szkołach – audyt i ulepszenie;
 • więcej patroli policji na ulicach miasta – patrole finansowane z budżetu miasta;
 • reorganizacja Straży Miejskiej – nie może być represyjna, ale musi być doradcza, pomocna;
 • ścisła współpraca m.in. policji, straży pożarnej i innych w ramach Komisji Bezpieczeństwa przy Prezydencie
 • brak podwyżek podatku od nieruchomości do 2023 r.

Krzysztof Jan Żuk, doktor ekonomii, adiunkt w Zakładzie Finansów Podmiotów Gospodarczych (Instytut Ekonomii i Finansów UMCS) na Wydziale Ekonomicznym UMCS oraz w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji, polski ekonomista, samorządowiec, były wiceminister Skarbu Państwa. W latach 1990-1996 był przewodniczącym Rady Miasta Świdnika. d 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie. Po raz pierwszy na prezydenta Lublina został wybrany w 2010 r. w II turze. W wyborach samorządowych 2014 uzyskał reelekcję z ramienia Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Uzyskał 65749 głosów, co przełożyło się na 60.13 % poparcia, co pozwoliło mu na zwycięstwo w pierwszej turze. W  wyborach  prezydenckich 2015 roku był jednym z założycieli Komitetu Wyborczego Bronisława Komorowskiego.

 • Rewitalizacja doliny Bystrzycy, otoczenia Zamku Lubelskiego i Podzamcza
 • Budowa dworca metropolitarnego
 • Budowa nowego stadionu żużlowego
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla osób powyżej 65. roku życia
 • rozbudowa terminalu odlotów lotniska Lublin
 • wprowadzenie Lubelskiej Karty Mieszkańca
 • Budowa stacji ładowania dla samochodów elektrycznych
 • Woonerf na ulicach przyległych do deptaka
 • Priorytet ruchu pieszego w Śródmieściu
 • Budowa nowej rowerostrady przy Bystrzycy i dodatkowe kładki na rzece
 • Rozbudowa usług w ramach Lubelskiej Karty Seniora
 • Bezpłatne miejskie żłobki i baseny dla dzieci z niepełnosprawnościami
 • Utworzenie centrum wczesnej interwencji i rozwoju dziecka
 • Zwiększenie środków na projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego, Zielonego Budżetu i Inicjatywy lokalnej
 • Program walki z dopalaczami
 • Wykonanie oświetlenia i nowej nawierzchni bitumicznej ulicy Wólczańskiej
 • Wykonanie nawierzchni ulicy Podleśne
 • Remont ul. Herberta, Kunickiego, Przybylskiego, Słowackiego
 • Nowa nawierzchnia ulic Łazienkowskiej i Śliskiej
 • Modernizacja budynku pod dawnym Domu Kultury Kolejarza
 • Rewitalizacja doliny Czerniejówki (m.in. budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki od ulicy Garbarskiej do granic miasta)
 • Przebudowa ul. Wyzwolenia
 • Budowa ul. Grunwaldzkiej
 • Przedłużenie ulicy Dekutowskiego
 • remont mostu w ulicy Pawiej
 • Zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Wspólnej
 • Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 15
 • Remont nawierzchni ul. Skrzynickiej, Topolowej, Jesionowej i Bukowej, Akacjowej, Czereśniowej, Robotniczej, Parafialnej, Dominowskiej, Grabowskiego, Krężnickiej
 • Przebudowa ulicy Zorza
 • Szkoła i przedszkole na Wrotkowie
 • Budowa ulicy Wapowskiego na odcinku od ul. Samsonowicza do ul. Domeyki
 • Modernizacja ulicy Nałkowskich wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej, przebudowa ul. Samsonowicza, Romera, skrzyżowania ul. Diamentowa – Wrotkowska, przebudowa Diamentowej do ul. Zemborzyckiej, ul. Wolińskiego, Energetyków, remont ulicy Medalionów, remont mostu na ul. Żeglarskiej
 • Budowa pętli autobusowej przy ul. Żeglarskiej
 • Wymiana nawierzchni boiska przy Szkole Podstawowej nr 30
 • Budowa wodociągu i kanalizacji w rejonie ulic: Stary Gaj, Lipska, Ziołowa, Zagajnikowa, Marzanny, Tęczowa i Krężnicka
 • Uchwalenie planów zagospodarowania przestrzennego w dzielnicach: Abramowice, Głusk i Zemborzyce, umożliwiającego odrolnienie działek i realizację inwestycji
 • Uworzenie Biura Obsługi Mieszkańców dla południowych dzielnic Lublina: Abramowice, Głusk, Dziesiąta, Wrotków i Zemborzyc
 • Dwa kluby seniora w każdej dzielnicy
 • Zamiana prawa użytkowania wieczystego na gruntach miasta na prawo własności z 60 procentową bonifikatą
 • Budowa amfiteatru w dzielnicy Tatary
 • Modernizacja pasażu handlowego przy ul. Hutniczej
 • Utwardzenie dróg dojazdowych do Parku Zawilcowa.