Wybory 2018: Warszawa

W ramach realizowanego przez zespół Demagoga projektu #Samorząd2018 przedstawiamy pierwszy raport miejski poświęcony bieżącej sytuacji w wyścigu o urząd prezydenta w nadchodzących wyborach samorządowych. Nasz cykl zaczynamy od poruszającej większość opinii publicznej rywalizacji o prymat w stolicy Polski - Warszawie. W kolejnych dniach zaprezentujemy analogiczne publikacje dotyczące Wrocławia, Krakowa, Łodzi, Gdańska i Poznania. W każdej z nich przedstawimy sylwetki kandydatów, którzy zadeklarowali już swój udział w wyborach na prezydenta miasta, a także omówimy dotychczas zaprezentowane przez nich kluczowe aspekty programów wyborczych lub złożonych obietnic. Tegoroczne wybory Prezydenta m.st. Warszawy, określane w mediach społecznościowych jako #BitwaWarszawska2018, wzbudzają wiele emocji. Sytuacja społeczno-polityczna w stolicy jest bardzo napięta, choćby przez kwestie związane ze smogiem czy tzw. aferą reprywatyzacyjną. Dotychczasowa Prezydent Warszawy, Hanna Gronkiewicz-Waltz, która sprawuje ten urząd od 2006 roku, już przy okazji ostatnich wyborów samorządowych z 2014 roku zapowiadała, że trzecia kadencja będzie jej ostatnią - w swoich późniejszych wypowiedziach medialnych konsekwentnie podtrzymywała tę deklarację. Pewne jest więc, że zbliżające się wybory samorządowe wyłonią nowego włodarza stolicy - udział w nadchodzących wyborach na urząd Prezydenta Warszawy (poprzez rejestrację komitetu wyborczego) zadeklarowało ostatecznie 14 osób.


Start w wyborach na urząd Prezydenta m.st. Warszawy ogłosił Sławomir Antonik, działacz samorządowy znany ze swojego zaangażowania w prace Spółdzielni Mieszkaniowej "Bródno" (jako Przewodniczący Rady Osiedla "Wysockiego"). Antonik w roku 2010 i 2014 został wybrany do Rady Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców "MIESZKAŃCY BRÓDNA-TARGÓWKA-ZACISZA", a od 2013 roku jest Burmistrzem Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy (wcześniej, od 2006 roku, pełnił funkcję Zastępcy Burmistrza). W dniu ogłoszenia swojej kandydatury, Sławomir Antonik zaprezentował swój początkowy, pięciopunktowy program wyborczy, który obejmuje:
 • regulację stanów prawnych nieruchomości,
 • uporządkowanie ładu przestrzennego,
 • rozwój infrastruktury drogowej i multimedialnej,
 • przywrócenie etosu urzędnika,
 • zwiększanie roli budżetu partycypacyjnego.
Ostateczny program wyborczy Antonika składa się z następujących elementów: W trakcie konferencji prasowej, zorganizowanej już po ogłoszeniu terminu wyborów samorządowych przez Prezesa Rady Ministrów, Antonik zaprezentował kilka własnych pomysłów na to, by Warszawa stała się w pełni miastem przedsiębiorczym i innowacyjnym. Dotyczą one m.in.:
 • walki ze smogiem poprzez utworzenie parkingów metropolitalnych poza aglomeracją warszawską (by odkorkować stolicę i jednocześnie zapewnić dogodne przesiadki),
 • wprowadzenia innowacji do warszawskich szkół i uczelni (tj. upowszechnienie sieci WiFi, korzystanie z nowoczesnych technik nauki)
 • rozwoju przedsiębiorczości (tj. wsparcie start-upów),
 • wzmocnienia roli rad osiedli.
W artykule opublikowanym przez "Rzeczpospolitą" Sławomir Antonik przedstawił podstawowe założenia ustawy metropolitarnej dla Warszawy. Zgodnie z tą koncepcją:
 • Warszawa miałaby być samorządową jednostką metropolitarną, wykonującą ogólnomiejskie zadania gminy i powiatu, wyposażoną we własny budżet,
 • obecne dzielnice miałyby stać się pełnoprawnymi gminami, wpłacającymi składkę ogólną na miasto,
 • planowanie przestrzenne byłoby łącznikiem między metropolią i gminami metropolitarnymi,
 • gminy metropolitarne będą mogły tworzyć własne lokalne obiekty infrastruktury komunalnej i przedsiębiorstwa komunalne,
 • władza zbliżyłaby się do obywateli,
 • gminy otaczające metropolie będą mogły dobrowolnie do niej dołączyć.

Justyna Glusman Warszawskie ruchy miejskie wyłoniły swoją kandydatkę na urząd Prezydenta stolicy w prawyborach. Została nią Justyna Glusman, doktor nauk ekonomicznych, działaczka społeczna z doświadczeniem w administracji publicznej i biznesie. Glusman, choć wywodzi się ze stowarzyszenia Ochocianie, podczas wyborów samorządowych w 2018 roku może liczyć na poparcie 11 organizacji. Do tej pory zaprezentowała priorytety swojej kampanii, a także kilka obietnic wyborczych.
Piotr Ikonowicz Zamiar startu w wyborach na urząd Prezydenta m.st. Warszawy ogłosił także Piotr Ikonowicz: dziennikarz, polityk i – przede wszystkim – działacz społeczny, prowadzący Kancelarię Sprawiedliwości Społecznej, która specjalizuje się w udzielaniu pomocy prawnej osobom zagrożonym bezdomnością lub niskoopłacanym pracownikom. Ikonowicz był posłem na Sejm II i III kadencji (w latach 1993-1997 i 1997-2001 z list SLD).  Od początku swojej aktywności społeczno-politycznej był związany z ruchami socjalistyczno-lewicowymi – od Polskiej Partii Socjalistycznej, przez Nową Lewicę, do Ruchu Sprawiedliwości Społecznej, z którego poparciem startuje w najbliższych wyborach samorządowych. Jego obietnice wyborcze znajdują się w ogłoszonym przez niego programie-manifeście, Wizji Piotra Ikonowicza:
Patryk Jaki Kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta m.st. Warszawy jest członek Solidarnej Polski, Patryk Jaki - polityk oraz działacz samorządowy. Jaki to radny Opola V i VI kadencji (lata 2006-2010 z listy KW PO RP oraz 2010-2011 z listy KW PiS) oraz poseł na Sejm VII i VIII kadencji (lata 2011-2015 oraz 2015-2019 z listy KW PiS); od 2015 r. jest Wiceministrem Sprawiedliwości w randze sekretarza stanu, a od 2017 r., także przewodniczącym tzw. komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji. Program wyborczy Patryka Jakiego składa się z kilkudziesięciu obietnic, częstokroć pogrupowanych w spójne obszary tematyczne.
 • Powstanie 50 nowych przedszkoli i żłobków,
 • Budowa nowych parkingów,
 • Budowa trzech nowych mostów,
 • Darmowa komunikacja miejska dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny oraz miesięczny bilet rodzinny za 100 zł,
 • Przyjazny i uczciwy Urząd Miasta St.Warszawy:
  • powszechne aukcje i licytacje elektroniczne,
  • nowe biuro audytu,
  • wizyty domowe urzędników,
  • urzędy otwarte w dwa dni do godz. 20,
  • asystenci klienta w urzędach;
 • Program "antysmogowy" dla Warszawy:
  • likwidacja tzw. miejskich kopciuchów,
  • bon antysmogowy,
  • fundusz przyłączeniowy,
  • fundusz termomodernizacyjny,
  • edukacja i promocja polityki antysmogowej,
  • walka z "trucicielami",
  • stworzenie 100 dodatkowych punktów ładowania samochodów elektrycznych,
  • darmowe parkingi dla samochodów elektrycznych,
  • system wypożyczania samochodów elektrycznych na minuty,
  • do 2025 r. wymiana floty autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne i zeroemisyjne;
 • Program rowerowy dla Warszawy:
  • uwzględnianie szlaków rowerowych w planowaniu przestrzennym,
  • wprowadzenie świateł dedykowanych, śluz rowerowych, lewoskrętów rowerowych,
  • opracowanie otwartego systemu rowerowego na wyjazdy poza Warszawę,
  • stosowanie standardów dedykowanych dla inwestycji rowerowych;
 • Program “Bezpieczna Warszawa”:
  • nowe priorytety straży miejskiej (“Mniej blokad na kołach, więcej patroli w tych miejscach, gdzie mieszkańcy Warszawy czują się niebezpiecznie”),
  • wzmocnienie roli patroli szkolnych,
  • zwiększenie środków na ponadnormatywne patrole,
  • rozbudowa monitoringu miejskiego,
  • doświetlenie przejść dla pieszych;
 • Program mieszkaniowy dla Warszawy:
  • budowa pięciokrotnie więcej mieszkań rocznie,
  • sieć tanich mieszkań na wynajem,
  • bon mieszkaniowy (1000 zł dopłaty),
  • przywrócenie możliwości wykupu starego zasobu z bonifikatą,
  • zasada 1-1 (jedno sprzedane mieszkanie = jedno wybudowane mieszkanie);
 • Warszawa dla zwierząt:
  • dofinansowanie do adopcji psa,
  • większe środki na schronisko “Na Paluchu”,
  • zwiększenie ilości miejsc przyjaznych zwierzętom,
  • zwiększenie środków na darmowe zabiegi sterylizacyjne,
  • wzmocnienie Eko Patrolu;
 • Program dla seniorów:
  • Warszawska Karta Seniora - Senior Plus,
  • stworzenie interaktywnej mapy potrzeb seniorów,
  • stworzenie sieci aktywizacji seniorów (Dzienne Domy Pobytu),
  • budowa mieszkań dedykowanych,
  • uruchomienie mieszkań łączonych,
  • zapewnienie niezależności i podniesienia jakości życia osobom o szczególnych potrzebach (Warszawa Dostępna Plus),
  • powstanie mieszkań wytchnieniowych;
 • Zarządzanie śmieciami - polityka ekologiczna:
  • demonopolizacja rynku,
  • stworzenie Repair Cafe,
  • budowa nowoczesnej miejskiej biogazowni i sortowni,
  • wprowadzenie śmieciarek na biometan,
  • stworzenie większej liczby PSZOK-ów,
  • opracowanie inteligentnego systemu monitoringu śmieci,
  • wybudowanie nowych altanek śmietnikowych,
  • edukacja ekologiczna,
  • wprowadzenie miejskich pojemników podziemnych;
 • Konkrety dla warszawskiego sportu:
  • przeznaczanie 4% budżetu na sport do 2023 r.,
  • program "Sport dla każdego",
  • odbudowa infrastruktury sportowej w stolicy (w tym stadionu Skry),
  • preferencyjne stawki na obiekty sportowe dla dzieci i młodzieży,
  • większa odpowiedzialność miasta za utrzymanie obiektów w stolicy,
  • system wieloletniego finansowania klubów i organizacji,
  • włączenie się Prezydenta Warszawy w promowanie warszawskich klubów sportowych,
  • opracowanie systemu oferty sportowej od początku do końca edukacji szkolnej,
  • Warszawa miastem największych imprez sportowych,
  • upodmiotowienie środowisk sportowych (stworzenie nowej platformy do dyskusji);
 • "Domknięcie" wschodniej obwodnicy śródmiejskiej,
 • Opracowanie strategii Smart City,
 • Zatrzymanie planów obecnych włodarzy miasta związanych ze zmianą koncepcji ruchu drogowego na ul. Górczewskiej,
 • Deklaracja otwartości Warszawy,
 • Wsparcie inicjatyw kreatywnych (takich jak Nocny Market) oraz prowadzonych przez osoby niepełnosprawne (takich jak Klubokawiarnia "Pożyteczna"),
 • Wypłacanie odszkodowań dla ofiar dzikiej reprywatyzacji,
 • Brak opłat za wjazd do centrum miasta,
 • Rozpoczęcie budowy dwóch nowych linii metra - natychmiast po wygranych wyborach,
 • Pakiet dla biegacza - budowa w 250 miejscach w Warszawie m.in.:
  • elektronicznych szafek przy trasach biegowych,
  • miejsc do rozgrzewki, stretchingu i crossfitu,
  • nowoczesnych poidełek (miejskich źródeł wody) dla biegaczy,
  • oznaczonych tras biegowych (3 km, 5 km, 10 km);
 • Warszawa dla Powstańców:
  • utworzenie domu Powstańca,
  • monitoring warunków życia Powstańców,
  • darmowe usługi opiekuńcze,
  • transport dedykowany Powstańcom;
 • 19. dzielnica Warszawy - budowa "Dzielnicy Przyszłości" wzdłuż Wisły, planowany termin realizacji wynosi 30 lat (do 2050):
  • miejsce, w którym powstaną punkty usługowe, mieszkania i biurowce,
  • największy obszar smart city w Europie,
  • największy obszar innowacji i najniższych podatków (z ulgami podatkowymi) - zwolnienie dla przedsiębiorców z ZUS na 2 lata od rozpoczęcia działalności,
  • całkowicie elektroniczne sterowanie ruchem,
  • stacja do ładowania pojazdów elektrycznych,
  • niskoemisyjna komunikacja publiczna,
  • wodne taksówki;
 • Stanowisko wiceprezydenta odpowiedzialnego m.in za kulturę, organizację dużych imprez (np. WOŚP), kontakty z przedsiębiorcami dla Piotra Guziała - polityka znanego ze swojej działalności samorządowej, współzałożyciela stowarzyszenia Nasz Ursynów (wiceprezes zarządu) oraz lidera stowarzyszenia Warszawska Wspólnota Samorządowa:
 • Kultura dla Warszawy - program budowy sal prób i sal nagrań dla początkujących artystów w każdej dzielnic
  • zwiększenie budżetu na kulturę do 5% (do ok 850 mln zł),
  • paszport kultury – aplikacja na smartfon ze zniżkami oraz bezpłatnymi biletami dla dzieci, młodzieży, studentów i rodzin wielodzietnych,
  • budowa profesjonalnej i nowoczesnej sali muzyczno-widowiskowej dla ok. 15000 osób (z salami prób i pełnym zapleczem),
  • Adaptacja istniejących, historycznych przestrzeni na działalność artystyczną (np. starych kamienic, fortów, dawnej niszczejącej gazowni itp.),
  • stworzenie Inkubatorów kultury dla młodych artystów (sal prób i sal nagrań otwartych całą dobę w każdej dzielnicy),
  • stworzenie nowoczesnego, intuicyjnego portalu internetowego z kalendarium wydarzeń w stolicy i możliwością zakupu biletów online,
  • opieka nad dziećmi podczas spektakli standardem w teatrach miejskich,
  • Letnia Scena Teatralna – oferty przedstawień na okres wakacyjny dla mieszkańców i turystów licznie odwiedzających Warszawę,
  • poprawa komunikacji miejskiej w godzinach wieczornych, po zakończeniu seansów czy innych wydarzeń kulturalnych,
  • ochrona istniejących, kultowych instytucji, stanowiących dobro kultury i historii miasta.

Marek Jakubiak Swojego kandydata na urząd Prezydenta m. st. Warszawy ogłosił także KWW Kukiz'15 - został nim Marek Jakubiak, emerytowany żołnierz, przedsiębiorca branży browarniczej oraz polityk. Jakubiak jest twórcą i prezesem zarządu Browarów Regionalnych Jakubiak Sp. z o.o., a także posłem na Sejm VIII kadencji (lata 2015-2019, wybrany z listy KWW "Kukiz'15"). W Sejmie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego w trzech komisjach: Komisji Obrony Narodowej, Komisji Nadzwyczajnej ds. deregulacji oraz Komisji śledczej ds. wyłudzeń VAT. W 2016 roku współtworzył Stowarzyszenie Endecja (związane z ruchem Kukiz'15, skupiające działaczy identyfikujących się z Narodową Demokracją i Romanem Dmowskim), w którym objął funkcję przewodniczącego Rady Gospodarczej. Marek Jakubiak już w dniu ogłoszenia swojego startu w wyborach zapowiedział, że chciałby pokazać prawidłowe zarządzanie stolicą. W kolejnych tygodniach kampanii ogłosił sześciopunktowy program wyborczy:
 1. Mieszkania komunalne własnością mieszkańców.
 2. Zarabianie z Warszawą.
 3. Smart city (w zakresie regulacji ruchu, komunikacji, i-votnigu) .
 4. Warszawa bez korków.
 5. Przywrócenie tożsamości Warszawie.
 6. Warszawa bez wykluczeń.
Zadeklarowane przez Marka Jakubiaka obietnice wyborcze, będące konkretyzacją jego programu, dotyczą następujących kwestii:
Janusz Korwin-Mikke Janusz Korwin-Mikke, w wywiadzie udzielonym na antenie Polskiego Radia 24 po zrzeczeniu się mandatu europosła, zapowiedział kandydowanie w wyborach na Prezydenta Warszawy. Korwin-Mikke to publicysta i swoisty polityk-weteran: poseł na Sejm I kadencji (w latach 1991-1993 z listy UPR) oraz deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji (od lipca 2014 roku do 1 marca 2018 roku), a także wielokrotny kandydat na urząd Prezydenta RP (w wyborach w latach: 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015). Korwin-Mikke był założycielem i prezesem kilku różnych ugrupowań politycznych: Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Prawicy oraz Wolności Janusza Korwin-Mikke; słynie z prowadzenia licznych kampanii na rzecz obniżenia lub likwidacji podatków. Propozycje wyborcze przedstawione przez Janusza Korwin-Mikkego, zaprezentowane przez niego do momentu ogłoszenia terminu wyborów samorządowych, mogą wskazywać na kluczowe obszary, w których planuje swoją aktywność. W nadchodzących wyborach samorządowych, Janusz Korwin-Mikke wystartuje z poparciem zarówno swojej partii Wolność, jak i Stowarzyszenia Skuteczni, kierowanego przez Piotra Liroya-Marca - niezrzeszonego posła na Sejm VIII kadencji (w latach 2015-2019), wybranego z list KKW Kukiz'15. Warszawskie porozumienie programowe komitetu "Wolność i Skuteczni" obejmuje następujące propozycje wyborcze:
 • prywatyzację spółek miejskich nieposiadających strategicznej infrastruktury (np. MPT, MPUK, MPRI, MPO),
 • przywrócenie sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych na rzecz najemców,
 • likwidację Straży Miejskiej i przekazanie zaoszczędzonych środków m. in. na rzecz Policji,
 • zapewnienie, by urząd miasta był przyjazny dla warszawiaków (zdalne załatwianie spraw przez Internet i aplikacje, wygodne godziny pracy wydziałów obsługujących interesantów, restrukturyzacja urzędu),
 • wprowadzenie oceny funkcjonowania instytucji miejskich oraz najwyższych urzędników miasta przez warszawiaków,
 • promowanie płacenia podatków w Warszawie,
 • wprowadzenie Karty Warszawiaka ("paszportu" do decydowania o sprawach miasta),
 • konsultowanie strategicznych projektów z mieszkańcami przed skierowaniem ich do Rady m. st. Warszawy.

Krystyna Krzekotowska Krystyna Krzekotowska jest z wykształcenia doktorem nauk prawnych - jako nauczyciel akademicki i prawnik jest ekspertem (samorządowym i parlamentarnym) w dziedzinie prawa mieszkaniowego i spółdzielczego. Krzekotowska to także działaczka obywatelska i samorządowa: jest wiceprezesem fundacji “Międzynarodowy Instytut Prawa i Mieszkalnictwa” oraz Stowarzyszenia Obywatelskich Inicjatyw, współzałożycielką i wiceprezesem Stowarzyszenia Światowy Kongres Polaków i to właśnie z ramienia tej organizacji kandyduje w nadchodzących wyborach samorządowych. Ponadto, Krystyna Krzekotowska, a w latach 1994–1998 była radną i wiceprzewodniczącą Rady Gminy w gminie Warszawa-Bielany (i jednocześnie wiceprzewodniczącą rady gminy). Program wyborczy Krzekotowskiej składa się z dwunastu punktów, które stanowią główne osie zainteresowania kandydatki:
 1. Ochrona zdrowia:
  • wyeliminowanie szkodliwych dla zdrowia czynników życia w mieście,
  • usprawnienie opieki medycznej;
 2. Kultura:
  • wsparcie niezależnych programów kulturalnych,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie zapewnienia mieszkańcom Warszawy łatwiejszego dostępu do dóbr nauki i kultury;
 3. Osoby niepełnosprawne i przeciwdziałanie ich społecznemu wykluczeniu:
  • dostosowanie do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych zarówno mieszkań (w ramach rewitalizacji miast i osiedli mieszkaniowych), jak i urządzeń wewnątrzosiedlowych i ogólnomiejskich (podjazdy i niskie wejścia do autobusów),
  • udzielenie wsparcia organizacjom pozarządowym, mającym na celu niesienie pomocy osobom potrzebującym;
 4. Reprywatyzacja nieruchomości warszawskich:
  • trzy możliwe scenariusze zwrotu nieruchomości na rzecz poprzednich właścicieli, zakładające propozycje nowelizacji obowiązujących ustaw lub uchwały Rady m.st. Warszawy;
 5. Komunikacja miejska:
  • przyspieszenie budowy metra i jego przedłużenie do miast podwarszawskich,
  • przyspieszenie budowy mostów, obwodnic, miejsc parkingowych przy zastosowaniu nowoczesnej inżynierii ruchu drogowego,
  • wykorzystanie funduszy unijnych do poprawy stanu komunikacji miejskiej;
 6. Współpraca z mieszkańcami Warszawy i organizacjami pozarządowymi:
  • opracowanie strategii zarządzania miastem, zakładającej silne powiązanie zarządzania miastem z wykorzystaniem kompetencji i zaangażowania Obywateli;
 7. Polityka i spółdzielczość mieszkaniowa i jej rola w strategii rozwoju Polski, rewitalizacji oraz polityki senioralnej:
 8. Zapobieganie przestępczości i agresji dzięki pracy wychowawczej:
  • wprowadzenie do pracy z dziećmi i młodzieżą wychowawców i pedagogów, tzw. wychowawców ulicznych (streetworkerów);
 9. Sport i urządzenia sportowe:
 10. Obywatelskie prawo do informacji:
  • opracowanie atrakcyjnych i przystępnych dla Odbiorców programów informacyjnych;
 11. Szkolnictwo i nauka:
  • powołanie w Warszawie wspieranej przez Parlament Europejski Europejskiej Akademii Prawa i Administracji;
 12. Przeciwdziałanie dyskryminacji Obywateli oraz równouprawnienie kobiet i mężczyzn:
  • wspieranie polityki politykę w m.st. Warszawy zakładającej powierzenie co najmniej 50% wysokich stanowisk kobietom.
Podczas konferencji prasowej z dn. 19.08.2018 r. Krystyna Krzekotowska złożyła przyrzeczenie publiczne, na które składa się szereg obietnic wyborczych:
 • wspieranie ruchu spółdzielczego,
 • przyspieszenie i rozwój budownictwa specjalistycznego dla os. starszych i niepełnosprawnych oraz domów wielopokoleniowych,
 • przyspieszenie zamiany mieszkań przez osoby starsze lub niepełnosprawne, obniżki czynszu dla tych osób, pomoc na remonty i dostosowanie mieszkań do ich potrzeb (przyznanie seniorom kwoty 10 000 zł),
 • preferencje mieszkaniowe dla matek dotkniętych przemocą domową,
 • brak podwyżek opłat za użytkowanie wieczyste,
 • miejska pomoc w sytuacjach awaryjnych, polegająca na przejęciu obowiązku płacenia czynszu (nawet na rzecz prywatnych wynajmujących).

Krystyna Krzekotowska Kandydatem na prezydenta stolicy z ramienia partii II Rzeczypospolitej Polskiej jest Jan Zbigniew Potocki - potomek i spadkobierca rodu Potockich, biznesmen. Na wypadek śmierci Juliusza Nowiny-Sokolnickiego (polityka emigracyjnego, który - zamiast Stanisława Ostrowskiego - miał zostać wyznaczony na urząd Prezydenta RP na Uchodźstwie, rzekomo zgodnie z wolą Augusta Zalewskiego) został mianowany jego następcą, a więc Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej - na mocy konstytucji kwietniowej. W 2018 roku hrabia Potocki został Prezesem Partii II RP. Dotychczasowe deklaracje wyborcze Jana Zbigniewa Potockiego:
Andrzej Rozenek Pierwszym kandydatem komitetu SLD – Lewica Razem w wyborach na urząd Prezydenta Warszawy był Andrzej Celiński - polityk, socjolog i publicysta. Celiński w silnie emocjonalny sposób odniósł się do zarzutów postawionych przez swojego konkurenta, Jana Śpiewaka, we wpisie dotyczącym sądowego sporu kandydata komitetu Wygra Warszawa z gen. Marianem Robełkiem. Sytuacja ta zaowocowała cofnięciem rekomendacji komitetu SLD - Lewica Razem dla kandydatury Celińskiego i poparciem Andrzeja Rozenka w zbliżających się wyborach samorządowych. Rozenek to dziennikarz (reporter śledczy oraz zastępca redaktora naczelnego satyrycznego tygodnika "NIE") oraz polityk, poseł na Sejm VII kadencji (w latach 2011-2015, wybrany z listy KW Ruch Palikota). W roku 2014 kandydował na urząd Prezydenta m.st. Warszawy z listy KWW Andrzeja Rozenka - w I turze uzyskał 2,28 % głosów wyborców. Obecny kandydat komitetu SLD - Lewica Razem nie ogłosił jeszcze własnego, pełnego programu wyborczego, choć podczas swojej pierwszej konferencji prasowej zapowiedział, że nastąpi to wkrótce - można jednak przypuszczać, że będzie się on wpisywać w ogólny program samorządowy SLD. Dotychczasowe obietnice wyborcze:
Jakub Stefaniak Kandydatem Polskiego Stronnictwa Ludowego na Prezydenta Warszawy jest Jakub Stefaniak - były dziennikarz telewizyjny. Obecnie Stefaniak łączy media z polityką - w PSL-u od 2015 roku pełni funkcję rzecznika prasowego partii i klubu parlamentarnego. W ramach tegorocznych wyborów samorządowych PSL proponuje spójny i kompleksowy program wyborczy pod nazwą Rzeczpospolita Samorządowa, a dotychczasowe obietnice Jakuba Stefaniaka - prezentowane w ramach jego własnego programu, tzw. Umowy Warszawskiej - wpisują się w ujęte tam obszary:
Jan Śpiewak Kandydatem z ramienia komitetu Wygra Warszawa (szerokiej koalicji czterech ugrupowań, w skład której wchodzą Partia Razem w Warszawie, Inicjatywa Warszawa, Wolne Miasto Warszawa i Partia Zieloni) jest Jan Śpiewak, który dopiero po miesiącu oficjalnie potwierdził swoją chęć uczestnictwa w wyborach na urząd Prezydenta m.st. Warszawy. Śpiewak to działacz społeczny i samorządowy, znany z zaangażowania m.in. w nagłaśnianie i krytykę afery reprywatyzacyjnej. Od 2014 r. jest niezrzeszonym radnym miasta Warszawa-dzielnica Śródmieście (w ostatnich wyborach samorządowych startował z listy KWW Miasto Jest Nasze - Mieszkańców Śródmieścia), przedstawiającym liczne propozycje związane z rozwojem stolicy.
Paweł Tanajno Swój udział w wyborach na Prezydenta Warszawy rozważa także Paweł Tanajno - przedsiębiorca oraz działacz polityczny związany z Demokracją Bezpośrednią (partią polityczną powstałą w związku z podpisaniem umowy ACTA), z której poparciem kandydował na urząd Prezydenta RP w wyborach w 2015 r. Tanajno nie zaprezentował jeszcze swojego oficjalnego programu wyborczego (jego namiastkę może stanowić "Konkret dla Warszawy"), ponieważ jego definitywna deklaracja w sprawie startu w Warszawie nastąpi dopiero po ogłoszeniu wyborów. Mimo to, do tej pory przygotował kilka propozycji rozwiązań stołecznych problemów:
Rafał Trzaskowski Kandydatem Koalicji Obywatelskiej (zawiązanej pomiędzy Platformą Obywatelską i .Nowoczesną) na Prezydenta Warszawy został Rafał Trzaskowski - polityk, analityk i wykładowca akademicki (doktor nauk o polityce). Trzaskowski w latach 2009-2014 był posłem do Parlamentu Europejskiego VII kadencji; w rządzie Donalda Tuska (w latach 2013–2014) był ministrem administracji i cyfryzacji, a w rządzie Ewy Kopacz (w latach 2014–2015) - wiceministrem spraw zagranicznych ds. Unii Europejskiej w randze sekretarza stanu. Obecnie, od 2015 roku, jest posłem na Sejm VIII kadencji. Jego dotychczasowy program wyborczy składa się z kilkunastu pakietów dla Warszawy:
 • Warszawa dla kobiet:
  • wyrównanie szans kobiet na rynku pracy (m.in. poprzez zagwarantowanie miejsc w żłobkach - na przykładzie Ursynowa: o 600 miejsc więcej w żłobkach i 500 w przedszkolach),
  • koniec dyskryminacji kobiet,
  • lepsza opieka zdrowotna dla kobiet (m.in poprzez uruchomienie profilaktycznego programu szczepień przeciwko HPV),
  • zero tolerancji dla agresji wobec kobiet (m.in. poprzez zwiększenie skuteczności działania miejskich ośrodków pomocy społecznej),
  • powołanie Pełnomocniczki Prezydenta Warszawy ds. kobiet;
 • Warszawa dla seniorów:
 • Dom dla Ciebie:
  • Warszawskie Tanie Mieszkania na Wynajem (budowa nowych mieszkań na wynajem - docelowo 100 tys. do 2030 r.),
  • bez czekania na mieszkanie (dopłata do wynajmu mieszkania w przypadku, gdy czas oczekiwania na mieszkanie komunalne jest dłuższy niż 6 miesięcy),
  • program oddłużeniowy,
  • pomoc lokatorom dotkniętym reprywatyzacją
  • regulowane czynsze (dot. lokali użytkowych);
 • Zaplanowana Warszawa:
  • opracowanie nowego strategicznego planu rozwoju Warszawy,
  • obywatele współdecydują (informowanie mieszkańców poprzez ogłoszenia na klatkach, listy do skrzynek i tablice),
  • centrum miasta na nowo,
  • centra lokalne w dzielnicach,
  • koniec "reklamozy" (krzykliwych, przewymiarowanych reklam),
  • najwyższa jakość architektury obiektów publicznych i ulic;
 • Szybciej w domu:
  • inwestycje w komunikację miejską (rozwój metra, nowe linie tramwajowe, nowe linie i stacje SKM; ekologiczne pojazdy),
  • tańsza i sprawniejsza komunikacja miejska,
  • budowa i remont dróg i mostów,
  • Warszawa na rowerze (rozbudowa tras rowerowych),
  • bezpieczeństwo pieszych;
 • Zieleń dla Warszawy:
 • Stolica edukacji:
  • program finansowania i organizowania zajęć pozalekcyjnych (100 zł na każdy miesiąc),
  • kultura i sport także poza szkołą (dofinansowanie wyjść do teatrów, kin, galerii oraz darmowy dostęp do miejskiej infrastruktury sportowej),
  • zmiana organizacji świetlic,
  • nauka nowych technologii (współpraca szkół średnich z uczelniami wyższymi i branżowymi liderami),
  • doradztwo zawodowe,
  • budowa i modernizacja szkół,
  • zagwarantowanie rodzicom bezpłatną opiekę dla dzieci w żłobkach i przedszkolach do godz. 18:00;
 • Warszawa wolnej kultury:
  • wolność wypowiedzi kulturalnej,
  • kultura w Warszawie na europejskim poziomie,
  • stworzenie co najmniej jednego wzorcowego domu kultury w każdej dzielnicy,
  • zaczytana Warszawa (odnowienie miejskich bibliotek, stworzenie ponaddzielnicowego funduszu na zakup książek),
  • Warszawa uczy kultury (edukacja kulturalna),
  • kultura dla wszystkich (organizacja bezpłatnych i ogólnodostępnych wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych),
  • większa jakość instytucji kultury,
  • kultura obywatelska (wsparcie organizacji społecznych),
  • nowy mecenasi kultury (współpraca między samorządem a prywatnymi przedsiębiorcami),
  • tożsamość Warszawy (zabezpieczenie warszawskiego dziedzictwa kulturalnego),
  • stworzenie nowej polityki rozwoju kultury;
 • Stolica sportu: wsparcie warszawskich klubów sportowych:
  • budowa hali widowiskowej,
  • sport dla wszystkich (opracowanie programu badań sprawności fizycznej dzieci z klas 1–3 oraz programu inwestycyjnego dla boisk szkolnych),
  • podwórka sportów miejskich i rekreacji (rozwój siłowni plenerowych),
  • zaplanowanie lokalnych centrów sportów miejskich (zapowiedź powstania co najmniej 18 Skwerów Sportów Miejskich od 2019 r.);
 • Warszawa dialogu - opracowanie nowej formuły współuczestnictwa:
  • stworzenie całościowej bazy danych o mieście,
  • wprowadzenie standardów współpracy z mieszkańcami (m.in. w zakresie planowania miejscowego),
  • wdrożenie jednolitego standardu dostępności stron internetowych urzędu miasta i urzędów dzielnic,
  • zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w realizowaniu zadań miasta;
 • utworzenie stanowiska nocnego burmistrza, odpowiedzialnego za dialog między klubami a mieszkańcami, sprawdzanie poziomu hałasu, identyfikację niebezpiecznych miejsc oraz sprawną komunikację nocną;
 • uTALENTowana Warszawa - wsparcie młodych ludzi przez:
  • tanie miejskie mieszkania na wynajem,
  • pomoc w założeniu firmy i pozyskaniu środków,
  • staże w miejskich instytucjach i urzędach,
  • konkursy dla młodych właścicieli startupów;
 • Bezpieczna Warszawa:
  • oświetlone ulice i bezpieczne przejścia dla pieszych,
  • edukacja dotycząca bezpieczeństwa dla najmłodszych,
  • ulepszenie systemu szybkiego powiadamiania oraz rozbudowa monitoringu,
  • reorganizacja straży miejskiej,
  • dodatkowe patrole policji;
 • rozwiązanie problemu korków i braku miejsc parkingowych w centrum miasta poprzez zmniejszenie liczby samochodów wjeżdżających do Śródmieścia - obietnica stworzenia prawie 8 tysięcy nowych miejsc na parkingach P+R i dodatkowych, nowych parkingów w aglomeracji (w sumie ponad 20);
 • zmiany wprowadzane z myślą o osobach z niepełnosprawnościami:
  • urlopy wytchnieniowe dla opiekunów,
  • 500 nowych miejsc pracy,
  • 6 mln rocznie na dostosowanie infrastruktury,
  • zapewnienie uczniom edukacji w szkołach;
 • Pomoc dla Powstańców:
  • darmowa, systematyczna opieka zdrowotna,
  • szybkie oddanie do użytku Domu Powstańca na Hrubieszowskiej,
  • opieka nad grobami powstańców,
  • utworzenie asystentów powstańców,
  • darmowe przejazdy taksówkami;
 • Stolica Lepszej Komunikacji (program rozbudowy linii tramwajowych):
  • tramwaj na Gocław,
  • nowa trasa na ul. Kasprzaka,
  • linia tramwajowa Wola – Ochota – Mokotów – Wilanów (wraz z tunelem pod Dworcem Zachodnim),
  • dokończenie brakującego odcinka linii tramwajowej wzdłuż ulicy Światowida, do skrzyżowania z ul. Modlińską;
 • Program "Wspieramy Rodziny" - obejmuje m.in. podwyżki pensji tych nauczycieli (zwłaszcza młodych), którzy dopiero rozpoczynają swoją pracę;
 • Program "Mały wielki sport":
  • jedna cena i wspólny system zarządzania obiektami sportowymi,
  • spółki miejskie partnerem strategicznym dla warszawskich klubów Ekstraklasy i pierwszoligowych,
  • zadaszenie wszystkich warszawskich orlików,
  • inwestycje w obiekty sportowe;
 • Program 18 dzielnic - jedna Warszawa (obietnice dzielnicowe zbieżne z ogólnowarszawskimi propozycjami programowymi):
 • Podpisanie Samorządowej Karty LGBT.

Jacek Wojciechowicz Swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich w Warszawie ogłosił także Jacek Wojciechowicz - polityk, działacz samorządowy, prawnik. W latach 1997-1998 sprawował funkcję zastępcy burmistrza gminy Warszawa-Wawer, w latach 1998-2002 sprawował funkcję Burmistrza Dzielnicy Wesoła, w latach 2002-2004 był zastępcą burmistrza dzielnicy Targówek, a w latach 2004-2006 ponownie objął urząd Burmistrza Dzielnicy Wesoła. Wojciechowicz był także posłem na Sejm IV i V kadencji, a w latach 20062016 pełnił funkcję wiceprezydenta m.st. Warszawy odpowiedzialnego za inwestycje, rozwój i transport publiczny. Obecny prezes fundacji Instytut Rozwoju Warszawy złożył do tej pory kilka wyborczych propozycji:  

Projekt "Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!" realizowany jest ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.