Wybory 2018: Wrocław

Stolica Dolnego Śląska czeka na nowego prezydenta, którego poznamy w jesiennych wyborach samorządowych. Swoją czwartą kadencję z rzędu kończy obecnie Rafał Dutkiewicz, który już zapowiedział, że nie wystartuje w kolejnych wyborach. Polityczna układanka Wrocławia na przełomie lipca i sierpnia 2018 roku daleka jest jednak od ostatecznych rozstrzygnięć. Swoich kandydatów na prezydenta miasta zaprezentowały już główne siły polityczne w mieście, a sporo emocji wzbudziło zamieszanie wokół ostatecznej kandydatury Platformy Obywatelskiej, która wycofała w ostatnich dniach poparcie dla drugiego już swojego kandydata. Towarzysząca zawirowaniom partyjnym rosnąca reprezentacja kandydatów niezależnych zapowiada interesującą rywalizację w kampanii wyborczej. Dotychczas, swój udział w wyborach zadeklarowało dziewięcioro kandydatów. Przedstawiamy ich sylwetki, a także złożone przez nich dotychczas obietnice.
Waldemar Bednarz Waldemar Bednarz jest przedsiębiorcą i działaczem społecznym. W wyborach samorządowych 2014 był bezpartyjnym kandydatem na prezydenta Wrocławia startującym z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego SLD Lewica Razem. W pierwszej turze wyborów uzyskał wówczas 7,87% poparcia, co pozwoliło zająć mu czwarte miejsce spośród wszystkich kandydatów. W wyborach parlamentarnych 2015 bez powodzenia ubiegał się o mandat poselski w okręgu wyborczym nr 3 z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Kukiz '15. Choć jest on członkiem Stowarzyszenia Kukiz '15, to organizacja ta nie zadecydowała jeszcze o wysunięciu rekomendacji wobec któregokolwiek z zadeklarowanych kandydatów w wyborach, dlatego kandydaturę tę uznajemy obecnie za niezależną. Waldemar Bednarz zaprezentował dotychczas swój program dotyczący finansów Wrocławia:
 • Likwidacja 8 spośród 20 spółek miejskich, poprzez ich sprzedaż, łączenie spółek i włączenie w struktury Urzędu Miejskiego Wrocławia,
 • Powołanie zespołu badającego każdy przetarg oraz każdą fakturę o wartości powyżej 10 tys. zł pod kątem korupcyjnym,
 • Oddzielenie zajmujących się przygotowaniem przetargów od rozstrzygających o wynikach przetargu - muszą to być osobne zespoły w ramach Urzędu.
 • Powołanie specjalnego zespołu do skutecznej windykacji zaległości czynszowych z tytułu posiadania komunalnych lokali (mieszkalnych, użytkowych, garaży, itd.) 
 • Likwidacja ustanowionych za prezydentury R. Dutkiewicza tzw. stref ekonomicznych w centrum Wrocławia
 • Koniec z wykorzystywaniem tzw. inżynierii finansowej: leasing nieruchomości, partnerstwo publiczno-prywatne, umowy wsparcia, wykorzystywania miejskich spółek do innych celów niż statutowe, zamiana długów wobec Gminy Wrocław na akcje,
 • Niezwłoczna sprzedaż klubu WKS Śląsk, choćby za symboliczną złotówkę lub przekazanie klubu kibicom w akcjonariat obywatelski, jak np. FC Barcelona.
 • Koniec z korzystaniem z bardzo drogich zewnętrznych kancelarii prawnych, gdy posiada się własne rozbudowane służby prawne.
 • Ograniczenie przez miasto Wrocław wydatków majątkowych 
 • Publikacja na stronach Urzędu Miejskiego wszystkich umów i faktur.

Robert Jarosław Bogusławski jest działaczem społecznym i publicystą.  W wyborach samorządowych 2014 kandydował na urząd prezydenta Wrocławia z ramienia Komitetu Wyborczego „Solidarność Walcząca”. Uzyskał 2251 głosów, co przełożyło się na 1,28% poparcia w I turze wyborów. W wyborach parlamentarnych 2015 z niepowodzeniem kandydował w okręgu nr 3 do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!” uzyskując 105 głosów. W późniejszym okresie zaangażował się w ruch obrony Piotra Rybaka i po jego skazaniu przeprowadził z nim wywiad. Jak zadeklarował w programie telewizji wRealu24.pl, jego najważniejszym celem jako przyszłego prezydenta Wrocławia będzie "oddanie miasta jego mieszkańcom". W tym celu ma zamiar przeprowadzić:
 1. Bilans otwarcia, dotyczący tego, co dokonały poprzednie ekipy rządzące miastem, zrealizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli;
 2. Utworzenie Banku Miejskiego;
 3. Utworzenie cywilnych instytucji kontrolnych ("kapituł") sprawujących nadzór nad wrocławskim wymiarem sprawiedliwości;
 
Marta Lempart jest z wykształcenia prawniczką. Jako wiceszefowa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym pracowała w komisji ekspertów ds. niepełnosprawności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwie Pracy. Jako działaczka społeczna była inicjatorką Czarnego Protestu przeciw planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej, a także liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich ogłosiła 2 sierpnia na antenie radia TOK FM. Przedstawiła ona dotychczas następujące obietnice:
Katarzyna Obara-Kowalska Katarzyna Obara-Kowalska jest dziennikarką i radną miasta Wrocławia. Przez większość swojej pracy dziennikarskiej związana z Programem Drugim Telewizji Polskiej. W wyborach samorządowych 2010 uzyskała mandat radnej miasta Wrocławia kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza. W 2014 roku uzyskała reelekcję kandydując ze wspólnej listy Rafała Dutkiewicza i Platformy Obywatelskiej. 5 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław oficjalnie ogłosiło Katarzynę Obarę-Kowalską jako swoją kandydatkę na prezydenta Wrocławia. Obietnice wyborcze Bezpartyjnego Wrocławia i Katarzyny Obary-Kowalskiej zawarte zostały w dokumencie programowym "PROJEKT Wrocław", w którym to na słowo "Projekt" składają się kolejno "Planowanie, Rozwój, Otwartość, Jakość, Efektywność, Konsekwencja, Transparentność". Wśród proponowanych działań są:
 • Budowa systemu konsultacji społecznych (w oparciu między innymi o aplikację mobilną i instytucję wysłuchania publicznego w Radzie Miasta),
 • Reorganizacja Urzędu Miejskiego Wrocławia (redukcja departamentów z 9 do 7),
 • Dekoncentracja Urzędu Miejskiego Wrocławia (zwiększenie liczby punktów obsługi mieszkańca z 5 do 7 oraz uruchomienie dodatkowych punktów w galeriach handlowych),
 • Redukcja liczby spółek miejskich (połączenie Zarządu Inwestycji Miejskich z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o., Zarządu Zasobu Komunalnego z Wrocławskimi Mieszkaniami Sp. z o.o. oraz Młodzieżowego Centrum Sportu z Wrocławskim Centrum Treningowym Spar- tan Sp. z o.o.),
 • Wzmocnienie władz i kompetencji Rad Osiedli,
 • Pełna transparentność (łatwy i stały dostęp do szczegółów wszystkich wydatków, przychodów i transakcji zawieranych przez miasto: od przychodów z podatków i innych źródeł, przez wydatki na zarządzanie urzędami i instytucjami miejskimi, rejestry wszystkich faktur oraz skany umów miasta, aż po wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach we wszystkich organach miasta, ujawnienie ewidencji przejazdów służbowych),
 • Utworzenie katalogu zobowiązań (miejsca, w którym dostępne będą, w przystępnej dla mieszkańców formie, wszystkie zobowiązania, plany, projekty i informacje publiczne dotyczące kluczowych obszarów, departamentów i spółek),
 • Wielki audyt Wrocławia (przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną audyt Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkich jednostek organizacyjnych w gminie i spółek miejskich),
 • Zmiana cyklu kursowania komunikacji zbiorowej (cykl podstawowy w szczycie wynoszący 10 minut),
 • Wszystkie nowe linie tramwajowe budowane jako wydzielone pasy autobusowo-tramwajowe,
 • Budowa systemu Park&Ride zintegrowanego z przystankami i pętlami komunikacji miejskiej (budowa co najmniej 12-15 parkingów P&R - minimum 1 przy każdej drodze wlotowej do miasta),
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla studentów do 26 roku życia,
 • Rozwój kolei aglomeracyjnej (nowe relacje i nowe przystanki na istniejących liniach na terenie Wrocławia, w szczególności w jego centrum),
 • "Tram train" (pierwsza linia tramwaju dwusystemowego, korzystającego z torowisk tramwajowych i torów kolejowych),
 • Nowe linie kolejowe, w tym odcinki podziemne (zamiast budowy metra),
 • Parkingi podziemne przy nowych inwestycjach (wprowadzenie obowiązku dla deweloperów i inwestorów budowania parkingu podziemnego przy każdej nowej inwestycji w centrum miasta),
 • Powołanie Oficera Zmotoryzowanego,
 • Zakaz budowy parkingów naziemnych w centrum miasta,
 • Utworzenie programu wymiany pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych,
 • Zwiększenie środków na dopłaty do ogrzewania (kierując je na inne źródła ciepła niż węgiel),
 • Zwiększenie środków na miejsca w prywatnych przedszkolach i żłobkach,
 • Wytypowanie terenów, które muszą być zachowane na potrzeby obiektów przedszkolnych i szkolnych (przy udziale Rad Osiedli),
 • Wprowadzenie mobilnego monitoringu wokół szkół,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego (wprowadzenie 10-, 15- i 20-letnich kontraktów na komercjalizację zabytków z równoczesnym zapewnieniem dostępu dla mieszkańców i turystów),
 • Sprzedaż Śląska Wrocław,
 • Znalezienie sponsora tytularnego dla stadionu we Wrocławiu.
 
Jerzy Michalak Jerzy Michalak z wykształcenia jest prawnikiem. W wyborach samorządowych 2010 uzyskał mandat radnego miasta Wrocławia kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza. Po zawiązaniu koalicji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pomiędzy Obywatelskim Dolnym Śląskiem Rafała Dutkiewicza a Platformą Obywatelską, 13 lutego 2014 roku został wybrany Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. W wyborach samorządowych 2014 uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego startując z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. 22 grudnia 2014 roku został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 31 marca 2016 roku odszedł z klubu Platformy Obywatelskiej i wraz z grupą radnych Sejmiku współtworzył Klub Radnych Bezpartyjnych Samorządowców, który objął w dolnośląskim Sejmiku koalicyjne rządy z Polskim Stronnictwem Ludowym. W lipcu 2016 roku klub Bezpartyjnych Samorządowców rozpadł się, a w jego miejsce powołany został Klub Radnych Dolnośląski Ruch Samorządowy, do którego dołączył Jerzy Michalak. 28 października 2017 roku Jerzy Michalak został oficjalnie ogłoszony kandydatem Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego na prezydenta Wrocławia. W maju 2018 roku kandydat DRS rozpoczął cykl #30dniprogramu, w ramach którego przedstawił swoje obietnice wyborcze w formie 27 wyzwań, prezentowanych poniżej:
 • Wyzwanie 1: Reforma Straży Miejskiej Wrocławia
 • Wyzwanie 2: Wsparcie organizacji Juwenaliów
 • Wyzwanie 3: Inwentaryzacja źródeł ciepła
 • Wyzwanie 4: Doradcy energetyczni
 • Wyzwanie 5: 50 mln zł rocznie na Wrocławski Budżet Obywatelski
 • Wyzwanie 6: Budowa hali lekkoatletycznej przy kompleksie AWF Wrocław
 • Wyzwanie 7: Większe środki na transport zbiorowy:
 • Wyzwanie 8: Wrocławski Zarząd Transportu Miejskiego
 • Wyzwanie 9: Dokończenie północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej
 • Wyzwanie 10: Wprowadzenie elementów fińskiego systemu edukacji do szkół
 • Wyzwanie 11: Projekt edukacyjny English Speaking City
 • Wyzwanie 12: Zmiany w zarządzaniu spółkami miejskimi
 • Wyzwanie 13: Sprzedaż piłkarskiego Śląska Wrocław
 • Wyzwanie 14: Poprawa stanu torowisk we Wrocławiu
 • Wyzwanie 15: Niebieski tramwaj na Jagodno
 • Wyzwanie 16: Małe przyszkolne pływalnie dla uczniów i mieszkańców wrocławskich osiedli
 • Wyzwanie 17: Pociągi na Świebodzki
 • Wyzwanie 18: Redukcja finansowania i organizacji wielkich imprez
 • Wyzwanie 19: Niebieski tramwaj na Maślice
 • Wyzwanie 20: Reorganizacja świetlic szkolnych
 • Wyzwanie 21: Strategiczne planowanie budżetu
 • Wyzwanie 22: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego: 60 mln zł na remonty chodników w jednej kadencji
 • Wyzwanie 23: Współfinansowanie wrocławskiej kolei aglomeracyjnej
 • Wyzwanie 24: Budowa Łącznika Świebodzkiego łączącego ulicę Grabiszyńską i Robotniczą
 • Wyzwanie 25: Wrocław miastem przyjaznych dystansów
 • Wyzwanie 26: Zakup 140 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów
 • Wyzwanie 27: Zmiana finansowania publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne

Mirosława Stachowiak-Różecka Mirosława Stachowiak-Różecka jest z wykształcenia pedagogiem. W wyborach samorządowych 2006 została radną miasta Wrocławia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskała reelekcję w wyborach samorządowych 2010. W wyborach parlamentarnych 2011 bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych 2014 po raz pierwszy kandydowała z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta Wrocławia. W pierwszej turze wyborów uzyskała 25,8% głosów, co pozwoliło jej zająć drugi wynik za ówczesnym prezydentem Rafałem Dutkiewiczem i przejść do drugiej tury wyborów. W niej, Mirosława Stachowiak-Różecka uzyskała 45,28% głosów i przegrała z Rafałem Dutkiewiczem. W wyborach parlamentarnych 2015 otwierała wrocławską listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i uzyskała mandat poselski. 26 kwietnia 2018 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich. Kandydatką we Wrocławiu ponownie została Mirosława Stachowiak-Różecka. Swoje obietnice przedstawiła w formie tematycznych działów programu "Program dla Wrocławia"
 • EDUKACJA
  • Żłobki, przedszkola i szkoły na każdym wrocławskim osiedlu,
  • Akademia korepetycji,
  • Dotacja na każde dziecko z Wrocławia dla żłobków niepublicznych,
  • Lepsze zarobki dla nauczycieli, specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie w wymiarze ochrony prawnej,
  • Koniec ze świetlicami - przechowalniami,
  • Scena w każdej szkole - edukacja przez teatr,
  • Dodatkowa lekcja wychowania fizycznego,
  • Więcej środków na poprawę infrastruktury dla szkół specjalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • Szkoła Miejscem Spotkań - przestrzeń integracji lokalnej społeczności.
 • ODRA
  • Poldery i tereny przywodne zagospodarowane tak, aby zachowały swoją przeciwpowodziową funkcję i umożliwić mieszkańcom korzystanie z nich,
  • Rozwój infrastruktury nadbrzeży - restauracje, alejki, mariny, miejskie plaże,
  • Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - miejsce do wodowania kajaków, slipy, stacje benzynowe dla łodzi,
  • Utworzenie Wrocławskiego Centrum Bezpieczeństwa Wodnego,
  • Pływające Baseny po Odrze,
 • KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  • Bezpłatna komunikacja publiczna we Wrocławiu,
  • Zwiększenie finansowania MPK,
  • Nowe linie tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Psie Pole, Maślice, Jagodno, Ołtaszyn, Swojczyce, Bartoszowice.
  • Modernizacja torowisk i inwestycje w tabor - 100% dostępny i klimatyzowany,
  • Nowe linie autobusowe łączące osiedla,
  • Większa częstotliwość kursowania autobusów w standardzie 12/15/20 i dłuższe kursowanie komunikacji w weekendy,

Jacek Sutryk z wykształcenia jest socjologiem. Kierował we Wrocławiu Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od 2011 roku sprawuje funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. 21 maja 2018 roku Jacek Sutryk na swoim profilu Twitterze oficjalnie poinformował, że będzie kandydował na prezydenta Wrocławia w nadchodzących wyborach samorządowych. Kandydaturę Sutryka poparły Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także obecny prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 23 lipca, po wycofaniu przez Platformę Obywatelską poparcia dla kandydatury Kazimierza Michała Ujazdowskiego, został wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej. Nie ogłosił jeszcze swojego programu wyborczego.
Małgorzata Tracz Małgorzata Tracz jest absolwentką polonistyki i stosunków międzynarodowych. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem i organizacją szkoleń. Miejska aktywistka, współzałożycielka Stowarzyszenia „Trampolina”, członkini Stowarzyszenia Eko-Unia. Od 2015 roku przewodnicząca Partii Zieloni, wcześniej kierowała wrocławskim kołem Zielonych. 30 lipca została oficjalnie ogłoszona kandydatką Partii Zieloni na prezydenta Wrocławia. Nie zaprezentowała jeszcze swojego programu wyborczego.