Wybory 2018: Wrocław

Stolica Dolnego Śląska czeka na nowego prezydenta, którego poznamy w jesiennych wyborach samorządowych. Swoją czwartą kadencję z rzędu kończy obecnie Rafał Dutkiewicz, który zapowiedział, że nie wystartuje w kolejnych wyborach. W wyborach weźmie udział 10 kandydatów, reprezentujących komitety wyborcze powołane zarówno przez partie, organizacje społeczne, jak i też budowane w oparciu o własną osobę kandydata. W niniejszym artykule przedstawiamy ich sylwetki, a także złożone przez nich dotychczas obietnice. Czy 21 października wrocławscy wyborcy zdecydują o wyborze nowego prezydenta? Czy może będzie jednak tak, jak cztery lata wcześniej, i do wyłonienia zwycięzcy w wyścigu o fotel prezydencki potrzebować będziemy dogrywki w drugiej turze wyborów? Serdecznie zapraszamy do lektury!  
Robert Jarosław Bogusławski jest działaczem społecznym i publicystą.  W wyborach samorządowych 2014 kandydował na urząd prezydenta Wrocławia z ramienia Komitetu Wyborczego „Solidarność Walcząca”. Uzyskał 2251 głosów, co przełożyło się na 1,28% poparcia w I turze wyborów. W wyborach parlamentarnych 2015 z niepowodzeniem kandydował w okręgu nr 3 do Sejmu z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Grzegorza Brauna “Szczęść Boże!” uzyskując 105 głosów. W późniejszym okresie zaangażował się w ruch obrony Piotra Rybaka i po jego skazaniu przeprowadził z nim wywiad. Jak zadeklarował w programie telewizji wRealu24.pl, jego najważniejszym celem jako przyszłego prezydenta Wrocławia będzie "oddanie miasta jego mieszkańcom". W tym celu planuje następujące działania:
 1. Bilans otwarcia, dotyczący tego, co dokonały poprzednie ekipy rządzące miastem, zrealizowany przez Najwyższą Izbę Kontroli;
 2. Utworzenie Banku Miejskiego;
 3. Utworzenie cywilnych instytucji kontrolnych ("kapituł") sprawujących nadzór nad wrocławskim wymiarem sprawiedliwości;
 4. Zakaz sprzedaży kluczowych zakładów (jak miejskie wodociągi) w obce ręce;
 5. Utworzenie Forum Polskiej Przedsiębiorczości;
 6. Ograniczenie miejskich etatów w urzędzie i spółkach miejskich;
 7. Utworzenie portalu do konsultacji społecznych.
 
Zbigniew Jarząbek jest działaczem społecznym. Jest pomysłodawcą i założycielem Fundacji Akademia Patriotów W przeszłości był członkiem Unii Polityki Realnej i sygnatariuszem Kongresu Nowej Prawicy, której obecnie jest prezesem w regionie dolnośląskim. W wyborach parlamentarnych 2015 z niepowodzeniem kandydował do Senatu w okręgu numer 7 z ramienia Komitetu Wyborczego Kongresu Nowej Prawicy. Uzyskał wówczas 14492 głosów, co przełożyło się na 10,26% poparcia. Wśród jego najważniejszych obietnic jest:
 • Budowa Narodowego Centrum Wystawienniczego,
 • System sprzedaży mieszkań komunalnych polegający na proporcjach: 90% bonifikaty, 9% środków fundusz remontowy, 1% do Rad Osiedli,
 • Organizacja konkursu na rozwiązanie problemów transportowych we Wrocławiu, w którym nagrodą będzie pierwsza pensja prezydencka,
 • Bon edukacyjny,
 • Przeprowadzenie audytu,

Marta Lempart jest z wykształcenia prawniczką. Jako wiceszefowa Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym pracowała w komisji ekspertów ds. niepełnosprawności przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, a także w Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Ministerstwie Pracy. Jako działaczka społeczna była inicjatorką Czarnego Protestu przeciw planom zaostrzenia ustawy aborcyjnej, a także liderką Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Swoją kandydaturę w wyborach prezydenckich ogłosiła 2 sierpnia na antenie radia TOK FM. Przedstawiła ona dotychczas następujące obietnice: Jej program wyborczy wpisuje się w szerszą ofertę proponowaną przez reprezentowany przez nią komitet wyborczy:                                                                                                          OBYWATELKI I OBYWATELE DECYDUJĄ:
 • Panel obywatelski Rozbudowany rodzaj konsultacji: spośród zgłoszonych chętnych do udziału mieszkańców losuje się reprezentatywną dla miasta grupę (odpowiednia ilość kobiet i mężczyzn, starszych i młodszych, z różnym wykształceniem, z różnych osiedli itp.). Uczestnicy i uczestniczki zostają zapoznani z tematem panelu i problemami do rozwiązania. Dostają materiały, spotykają się z ekspertami, dyskutują między sobą. Opracowują rekomendacje dla miasta i te, które zostaną przegłosowane przez 80% uczestniczących osób, te miasto musi wdrożyć
 • Wrocławski Budżet Obywatelski:
 1. zwiększenie wartości WBO do 3% budżetu (w tym roku byłby to wzrost z ok. 25 mln do 135 mln złotych),
 2. bardziej sprawiedliwy podział pieniędzy między osiedla, tak aby mniejsze też miały szansę zrealizować swoje projekty,
 3. poszerzenie rodzajów zgłoszeń także o projekty społeczne, nie tylko infrastrukturalne.
 • Poszerzenie kompetencji rad osiedlowych Zwiększenie roli rad w decyzjach dotyczących osiedli (zagospodarowanie przestrzenne, inwestycje osiedlowe) oraz powiązanie WBO z osiedlami i Radami Osiedli, które będą miały pulę na własne osiedla.
 • Rozszerzone konsultacje planów miejscowych z lokalną społecznością Tworzenie modeli, spotkania w terenie, możliwość składania uwag już po wstępnym projekcie, a przed ustawowym terminem na składanie uwag; dla większych i ważniejszych terenów organizacja warsztatów, których wytyczne będą wiążące (warsztaty charette)
 • Rozwój cyfrowych narzędzi zaangażowania społecznego a) głosowania i konsultacje/dyskusje online b) stworzenie portalu transparentnego Wrocławia – zapewnienie dokładnych informacji na temat działań władz miejskich, inwestycji i wydatków, włącznie z wynagrodzeniami, także w spółkach miejskich.
BUDŻET: WYDAJEMY MĄDRZEJ
 • Budżet w układzie zadaniowym Budżet zadaniowy to nowoczesny sposób zarządzania finansami, który pozwala dzielić dostępne fundusze wg realnych potrzeb mieszkańców, a nie wg zapotrzebowania zgłaszanego/wywalczonego przez poszczególne departamenty. Przejście od budżetu urzędowego do zadaniowego może przynieść nawet 15% oszczędności. Planujemy wdrożenie budżetu zadaniowego równolegle do “tradycyjnego” budżetu w 2019 roku, jako pomocniczego, a w 2020 już jako budżet podstawowy.
 • Audyt wydatków Dokonany do 3 miesięcy po wyborach audyt sensowności wydatków na podstawie właśnie uchwalonego budżetu na rok 2019. Sprawdzenie jakie długi zostały ukryte w spółkach miejskich i jaka jest kondycja tych spółek. Koniec z finansowaniem Śląska Wrocław i stadionu – tu muszą się znaleźć strategiczni sponsorzy, tak, jak w innych miastach.
 • Inwentaryzacja majątku gminy Do 6 miesięcy po wyborach sprawdzenie stanu faktycznego i tego, czy cały majątek jest prawidłowo wykorzystywany.
 • Nie przejadamy majątku miasta, nie wyprzedajemy mienia na pokrycie bieżących zobowiązań Dalsza sprzedaż powinna być prowadzona tylko pod warunkiem, że uzyskane z niej pieniądze będą inwestowane w mieszkania komunalne lub, żę inwestor zapewni pulę takich mieszkań w inwestycji, jaką zrealizuje na pozyskanym gruncie.
 • Pieniądze na utrzymanie a inwestycje Planujemy wydawanie więcej na utrzymanie zieleni, chodników, jezdni, małej architektury, budynków publicznych np. żłobków czy przedszkoli. Może to zmiany mniej medialne, ale szybko zauważymy poprawę w swojej okolicy.
 • Zachęty do płacenia podatków w mieście Każdy, kto po raz pierwszy rozliczy się z podatku we Wrocławiu, otrzyma 2 miesiące darmowych przejazdów MPK intensyfikacja akcji edukacyjnych (płacę i korzystam z usług tam, gdzie żyję), wszyscy płacący w mieście podatki będą korzystać ze specjalnych zniżek w usługach miejskich – tzw bony miejskie.
 • Pokażemy budżet miasta w przystępnej formie Informowanie o budżecie nie może się ograniczać do corocznych, skomplikowanych raportów, kilku wykresów czy lakonicznych komunikatów. Dlatego stworzymy platformę internetową, w której każdy mieszkaniec i każda mieszkanka będzie mogła na bieżąco śledzić przepływy finansowe w mieście oraz wysokość zadłużenia Wrocławia. Wskażemy także działy i podmioty zaangażowane w dany projekt czy inwestycję, by ułatwić dialog i konsultacje.
CZYSTA I ZIELONA PRZESTRZEŃ:
 • Walka ze smogiem 
  • Wymiana starych pieców, generujących najwięcej zanieczyszczeń – poprzez znaczące dofinansowania takich zakupów, idąc wzorem Krakowa jesteśmy w stanie wymienić w ciągu kadencji 90-100% wydając na ten cel ok. 40 mln zł rocznie.
  • Połączenie jak największej ilości budynków do miejskiej sieci ciepłowniczej;
  • Szeroko zakrojone działania edukacyjne;
  • Kontrola zarówno pieców, jak i punktów sprzedaży paliw – czy nie sprzedają one towarów zakazanych uchwałą;
  • Wprowadzenie zakazu wjazdu/bądź opłaty za wjazd do centrum miasta dla samochodów niespełniających określonych norm.
 • Wrocław bliskich odległości
  • Wielofunkcyjne osiedla z usługami publicznymi typu żłobki, przedszkola, szkoła, zielenią publiczną, handlem, miejscami pracy dobrze skomunikowane ze sobą i z centrum.
  • Nowe osiedla z dobrze skomunikowanych transportem publicznym, szczególnie szynowym.
 • Zadbane podwórka i parki kieszonkowe
  • Każdy mieszkaniec i mieszkanka musi mieć maksymalnie 500 m do zieleni od miejsca zamieszkania, realizacja parków zapisanych w MPZP.
  • Rewitalizacja 60 podwórek w czasie 5-letniej kadencji.
 • Dobrze zorganizowane i dostosowane do potrzeb oczyszczanie miasta
  • Kontrola nad firmami sprzątającymi – czyste chodniki i tereny zielone, często opróżniane kosze na śmieci, polewaczki jeżdżące po jezdniach w czasie susz i dużego zapylenia powietrza.
 • Usprawnienie systemu zarządzania zielenią miejską
  • Dwukrotne zwiększenie wydatków na utrzymanie i inwestycje w tereny zieleni (do 50 mln zł rocznie).
  • Dbanie o rozwój zieleni wysokiej: tworzenie alei, odtwarzanie drzewostanu w miejscu wycinanych, starych drzew.
 • Zachowanie cennych przyrodniczo terenów
  • Wrocław nie ma żadnego rezerwatu przyrody, powinien taki powstać na polach irygacyjnych wraz z przyrodniczo-techniczną ścieżką edukacyjną.
 • Uchwała krajobrazowa
  • Ograniczenie ilości i porządek z reklamami w całym mieście,
 • Parki i bulwary dające możliwość spędzania w nich wielu godzin
  • Wyposażenie w ławki i kosze na śmieci, place zabaw, zdroje z wodą pitną, wprowadzenie foodtrucków w ściśle określonych miejscach, wyposażenie w toalety.
 • Ulice przyjazne dla pieszych
  • uspokajanie ruchu (strefy 30), ławki i drzewa, dobre oświetlenie chodników, zmniejszenie hałasu komunikacyjnego, zwiększenie liczby przejść dla pieszych na poziomie jezdni, jak najkrótsze przejścia dla pieszych
 • Bezpieczne i otwarte ogródki działkowe
  • Otwarcie alejek w ogródkach, zaopatrzenie ich w oświetlenie i infrastrukturę do wypoczynku (ławki, kosze na śmieci), wyrównanie i utwardzenie nawierzchni.
MIESZKANIA, NIE FASADY:
 • Miasto buduje mieszkania: co najmniej 500 w ciągu 5-letniej kadencji
  • Mieszkania socjalne, komunalne, TBS-y (finansowane z EBI, BGK plus wkład własny, partnerstwo publiczno-prywatne);
 • Mieszkania wspomagane jako rozwiązanie problemów społecznych
  • Oddanie do użytku 50 mieszkań wspomaganych (z opieką dla osób starszych/niesamodzielnych) w trakcie 5-letniej kadencji.
 • Rewitalizacja kamienic – 50 rocznie (250 w trakcie kadencji) Nie tylko fasady, ale również wnętrza budynków, w tym termomodernizacja i wymiana źródeł ciepła.
 • Lepsze zarządzanie dotychczasowym majątkiem Inwentaryzacja pustostanów i oddanie ich nowym najemcom do remontu lub sprzedaż w ramach przetargu i zainwestowanie uzyskanych środków np. w wykup mieszkań na rynku wtórnym w celu wcielenia ich do zasobu komunalnego, a w przypadku całych budynków – oddanie ich do remontu spółce TBS lub sprzedaż w ramach przetargu i przeznaczenie zarobionych środków na budowę nowych mieszkań komunalnych.
 • Umowy z inwestorami W zamian za rabat w zakupie działek od gminy, bądź w zamian za zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, oddanie części mieszkań w zasób komunalny. W ten sposób miasto powiększa swój zasób, może proponować zamiany i dostosowywać metraże do wielkości rodzin – obecnie nie ma żadnego pola manewru.
 • Zakończenie polityki wyprzedawania lokali usługowych, lokale dla lokalnych przedsiębiorczyń i przedsiębiorców Miasto prowadzi świadomą gospodarkę lokalami: wynajmuje je na usługi lub handel, których brakuje w okolicy; udziela rabatów za samodzielne wyremontowanie lokalu i za preferowane działalności: najemca może dostać dopłatę za remont do 30 tys. złotych, którą będzie spłacał w czynszu, bądź opłaci remont sam, w zamian dostanie rabat w czynszu do wysokości 50% kosztów remontu.
LEPSZA EDUKACJA, DOSTĘPNA KULTURA:
 • Edukacja antydyskryminacyjna Szkolenia dla nauczycieli, program warsztatów dla uczniów, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych, współpraca z organizacjami pozarządowymi i Młodzieżową Radą Miasta, konkursy dla szkół wzmacniające aktywność w tym obszarze. Docelowo objęcie programem antydyskryminacyjnym 100% szkół w ciągu 5 lat.
 • Świecka szkoła Równy dostęp do lekcji etyki i religii w każdej szkole, lekcje etyki i religii na początku lub końcu zajęć, uroczystości kościelne i rekolekcje nie odbywają się kosztem programu edukacyjnego, monitoring przypadków dyskryminacji ze względu na przekonania religijne.
 • Szkoła demokracji w praktyce Reaktywacja i rozwój Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego – granty do 3 tys. zł na projekt, realizowane 20 projektów, zwiększenie roli Młodzieżowej Rady Miasta, która otrzyma za zadanie przeprowadzanie Młodzieżowego Budżetu Obywatelskiego.
 • Rozwój programu “Szkoła w Mieście” Zwiększenie finansowania programu, stworzenie platformy z ofertą edukacyjną dla szkół.
 • Aktywne wspieranie zdrowia najmłodszych Promowanie zdrowych nawyków żywieniowych, zdrowe posiłki w szkolnych stołówkach, rozwój opieki medycznej i stomatologicznej w szkołach.
 • Włączenie projektów kulturalnych i społecznych do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego Wrocławianie i wrocławianki będą mogli zaproponować więc organizację festiwali, wydarzeń integrujących społeczność i inicjatywy kulturalne w ramach budżetu.
 • Wrocławski Paszport Kultury Będzie uprawniał do bezpłatnego wejścia na wszystkie wystawy w miejskich instytucjach kultury.
 • Wsparcie dla lokalnych twórców i twórczyń Obniżenie/zwolnienie z opłat za wynajem lokalu i dofinansowanie kosztów eksploatacji pracowni – w zamian pracownie będą regularnie organizowały dni otwarte i warsztaty dla wszystkich mieszkańców i mieszkanek.
 • Rozszerzenie oferty stypendialnej Tak, aby objęła ona osoby powyżej 30 roku życia. Stworzenie ścieżki stypendialnej dla twórców i twórczyń niezwiązanych z instytucjami kultury.
MIASTO DLA WSZYSTKICH:
 • Miejski program LGBT+
  • Monitoring i system interwencyjny wobec przestępstw motywowanych uprzedzeniami wobec osób LGBT+
  • Bezpieczna szkoła i program „Latarnik”
  • Miejski Pełnomocnik/Pełnomocniczka ds. Równego Traktowania
  • Audyt działania Karty Różnorodności
  • Miasto i urząd zaangażowane w widoczności społeczności LGBT+
  • Polityka miejska LGBT+ tworzona i wdrażana we współpracy ze społecznością
 
Mieczysław Maj jest 29-letnim przedsiębiorcą i działaczem społecznym. W wyborach samorządowych 2014 kandydował do Rady Miejskiej Wrocławia w okręgu nr 7 z ramienia Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość. Zdobywając 173 głosy nie uzyskał mandatu radnego. Jego obietnice wyborcze to:
 • Żłobki dla wszystkich dzieci, których rodzice rozliczają PIT we Wrocławiu,
 • Natychmiastowe wydanie wszystkich mieszkań miejskich (pustostanów) mieszkańcom Wrocławia oczekującym na przydział mieszkania komunalnego,
 • Powołanie banku miejskiego Miasta Wrocławia,
 • Bon oświatowy dla dzieci i młodzieży na zajęcia sportowe i pozalekcyjne,
 • Budowa szybkiej kolei
 • Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędach i spółkach zależnych od miasta,
 • Całodobowe Centrum Wsparcia Mieszkańców -Wrocław 24 online,
 • Ogólnomiejski program wsparcia miejskich klubów seniora,
 • Zwiększenie budżetu rad osiedli,
 • Organizacja miejskich targowisk dla lokalnych rolników.

Katarzyna Obara-Kowalska Katarzyna Obara-Kowalska jest dziennikarką i radną miasta Wrocławia. Przez większość swojej pracy dziennikarskiej związana z Programem Drugim Telewizji Polskiej. W wyborach samorządowych 2010 uzyskała mandat radnej miasta Wrocławia kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza. W 2014 roku uzyskała reelekcję kandydując ze wspólnej listy Rafała Dutkiewicza i Platformy Obywatelskiej. 5 lipca 2018 roku Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław oficjalnie ogłosiło Katarzynę Obarę-Kowalską jako swoją kandydatkę na prezydenta Wrocławia. Obietnice wyborcze Bezpartyjnego Wrocławia i Katarzyny Obary-Kowalskiej zawarte zostały w dokumencie programowym "PROJEKT Wrocław", w którym to na słowo "Projekt" składają się kolejno "Planowanie, Rozwój, Otwartość, Jakość, Efektywność, Konsekwencja, Transparentność". Wśród proponowanych działań są:
 • Budowa systemu konsultacji społecznych (w oparciu między innymi o aplikację mobilną i instytucję wysłuchania publicznego w Radzie Miasta),
 • Reorganizacja Urzędu Miejskiego Wrocławia (redukcja departamentów z 9 do 7),
 • Dekoncentracja Urzędu Miejskiego Wrocławia (zwiększenie liczby punktów obsługi mieszkańca z 5 do 7 oraz uruchomienie dodatkowych punktów w galeriach handlowych),
 • Redukcja liczby spółek miejskich (połączenie Zarządu Inwestycji Miejskich z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o., Zarządu Zasobu Komunalnego z Wrocławskimi Mieszkaniami Sp. z o.o. oraz Młodzieżowego Centrum Sportu z Wrocławskim Centrum Treningowym Spar- tan Sp. z o.o.),
 • Wzmocnienie władz i kompetencji Rad Osiedli,
 • Pełna transparentność (łatwy i stały dostęp do szczegółów wszystkich wydatków, przychodów i transakcji zawieranych przez miasto: od przychodów z podatków i innych źródeł, przez wydatki na zarządzanie urzędami i instytucjami miejskimi, rejestry wszystkich faktur oraz skany umów miasta, aż po wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach we wszystkich organach miasta, ujawnienie ewidencji przejazdów służbowych),
 • Utworzenie katalogu zobowiązań (miejsca, w którym dostępne będą, w przystępnej dla mieszkańców formie, wszystkie zobowiązania, plany, projekty i informacje publiczne dotyczące kluczowych obszarów, departamentów i spółek),
 • Wielki audyt Wrocławia (przeprowadzony przez instytucję zewnętrzną audyt Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkich jednostek organizacyjnych w gminie i spółek miejskich),
 • Zmiana cyklu kursowania komunikacji zbiorowej (cykl podstawowy w szczycie wynoszący 10 minut),
 • Wszystkie nowe linie tramwajowe budowane jako wydzielone pasy autobusowo-tramwajowe,
 • Budowa systemu Park&Ride zintegrowanego z przystankami i pętlami komunikacji miejskiej (budowa co najmniej 12-15 parkingów P&R - minimum 1 przy każdej drodze wlotowej do miasta),
 • Bezpłatna komunikacja miejska dla studentów do 26 roku życia,
 • Rozwój kolei aglomeracyjnej (nowe relacje i nowe przystanki na istniejących liniach na terenie Wrocławia, w szczególności w jego centrum),
 • "Tram train" (pierwsza linia tramwaju dwusystemowego, korzystającego z torowisk tramwajowych i torów kolejowych),
 • Nowe linie kolejowe, w tym odcinki podziemne (zamiast budowy metra),
 • Parkingi podziemne przy nowych inwestycjach (wprowadzenie obowiązku dla deweloperów i inwestorów budowania parkingu podziemnego przy każdej nowej inwestycji w centrum miasta),
 • Powołanie Oficera Zmotoryzowanego,
 • Zakaz budowy parkingów naziemnych w centrum miasta,
 • Utworzenie programu wymiany pieców węglowych w mieszkaniach komunalnych,
 • Zwiększenie środków na dopłaty do ogrzewania (kierując je na inne źródła ciepła niż węgiel),
 • Zwiększenie środków na miejsca w prywatnych przedszkolach i żłobkach,
 • Wytypowanie terenów, które muszą być zachowane na potrzeby obiektów przedszkolnych i szkolnych (przy udziale Rad Osiedli),
 • Wprowadzenie mobilnego monitoringu wokół szkół,
 • Partnerstwo publiczno-prywatne w ochronie zabytków i dziedzictwa kulturowego (wprowadzenie 10-, 15- i 20-letnich kontraktów na komercjalizację zabytków z równoczesnym zapewnieniem dostępu dla mieszkańców i turystów),
 • Sprzedaż Śląska Wrocław,
 • Znalezienie sponsora tytularnego dla stadionu we Wrocławiu.

Jerzy Michalak Jerzy Michalak z wykształcenia jest prawnikiem. W wyborach samorządowych 2010 uzyskał mandat radnego miasta Wrocławia kandydując z Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza. Po zawiązaniu koalicji w Sejmiku Województwa Dolnośląskiego pomiędzy Obywatelskim Dolnym Śląskiem Rafała Dutkiewicza a Platformą Obywatelską, 13 lutego 2014 roku został wybrany Wicemarszałkiem Województwa Dolnośląskiego. W wyborach samorządowych 2014 uzyskał mandat radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego startując z Komitetu Wyborczego Platformy Obywatelskiej. 22 grudnia 2014 roku został wybrany Członkiem Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 31 marca 2016 roku odszedł z klubu Platformy Obywatelskiej i wraz z grupą radnych Sejmiku współtworzył Klub Radnych Bezpartyjnych Samorządowców, który objął w dolnośląskim Sejmiku koalicyjne rządy z Polskim Stronnictwem Ludowym. W lipcu 2016 roku klub Bezpartyjnych Samorządowców rozpadł się, a w jego miejsce powołany został Klub Radnych Dolnośląski Ruch Samorządowy, do którego dołączył Jerzy Michalak. 28 października 2017 roku Jerzy Michalak został oficjalnie ogłoszony kandydatem Dolnośląskiego Ruchu Samorządowego na prezydenta Wrocławia. W maju 2018 roku kandydat DRS rozpoczął cykl #30dniprogramu, w ramach którego przedstawił swoje obietnice wyborcze w formie 27 wyzwań, prezentowanych poniżej:
 • Wyzwanie 1: Reforma Straży Miejskiej Wrocławia
 • Wyzwanie 2: Wsparcie organizacji Juwenaliów
 • Wyzwanie 3: Inwentaryzacja źródeł ciepła
 • Wyzwanie 4: Doradcy energetyczni
 • Wyzwanie 5: 50 mln zł rocznie na Wrocławski Budżet Obywatelski
 • Wyzwanie 6: Budowa hali lekkoatletycznej przy kompleksie AWF Wrocław
 • Wyzwanie 7: Większe środki na transport zbiorowy:
 • Wyzwanie 8: Wrocławski Zarząd Transportu Miejskiego
 • Wyzwanie 9: Dokończenie północnego odcinka obwodnicy śródmiejskiej
 • Wyzwanie 10: Wprowadzenie elementów fińskiego systemu edukacji do szkół
 • Wyzwanie 11: Projekt edukacyjny English Speaking City
 • Wyzwanie 12: Zmiany w zarządzaniu spółkami miejskimi
 • Wyzwanie 13: Sprzedaż piłkarskiego Śląska Wrocław
 • Wyzwanie 14: Poprawa stanu torowisk we Wrocławiu
 • Wyzwanie 15: Niebieski tramwaj na Jagodno
 • Wyzwanie 16: Małe przyszkolne pływalnie dla uczniów i mieszkańców wrocławskich osiedli
 • Wyzwanie 17: Pociągi na Świebodzki
 • Wyzwanie 18: Redukcja finansowania i organizacji wielkich imprez
 • Wyzwanie 19: Niebieski tramwaj na Maślice
 • Wyzwanie 20: Reorganizacja świetlic szkolnych
 • Wyzwanie 21: Strategiczne planowanie budżetu
 • Wyzwanie 22: Program poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszego: 60 mln zł na remonty chodników w jednej kadencji
 • Wyzwanie 23: Współfinansowanie wrocławskiej kolei aglomeracyjnej
 • Wyzwanie 24: Budowa Łącznika Świebodzkiego łączącego ulicę Grabiszyńską i Robotniczą
 • Wyzwanie 25: Wrocław miastem przyjaznych dystansów
 • Wyzwanie 26: Zakup 140 nowoczesnych, niskopodłogowych tramwajów
 • Wyzwanie 27: Zmiana finansowania publicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne

Mirosława Stachowiak-Różecka Mirosława Stachowiak-Różecka jest z wykształcenia pedagogiem. W wyborach samorządowych 2006 została radną miasta Wrocławia z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskała reelekcję w wyborach samorządowych 2010. W wyborach parlamentarnych 2011 bezskutecznie ubiegała się o mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W wyborach samorządowych 2014 po raz pierwszy kandydowała z ramienia Prawa i Sprawiedliwości na urząd Prezydenta Wrocławia. W pierwszej turze wyborów uzyskała 25,8% głosów, co pozwoliło jej zająć drugi wynik za ówczesnym prezydentem Rafałem Dutkiewiczem i przejść do drugiej tury wyborów. W niej, Mirosława Stachowiak-Różecka uzyskała 45,28% głosów i przegrała z Rafałem Dutkiewiczem. W wyborach parlamentarnych 2015 otwierała wrocławską listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość i uzyskała mandat poselski. 26 kwietnia 2018 roku prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński przedstawił kandydatów na prezydentów miast wojewódzkich. Kandydatką we Wrocławiu ponownie została Mirosława Stachowiak-Różecka. Swoje obietnice przedstawiła w formie tematycznych działów programu "Program dla Wrocławia"
 • EDUKACJA
  • Żłobki, przedszkola i szkoły na każdym wrocławskim osiedlu,
  • Akademia korepetycji,
  • Dotacja na każde dziecko z Wrocławia dla żłobków niepublicznych,
  • Lepsze zarobki dla nauczycieli, specjalistyczne szkolenia oraz wsparcie w wymiarze ochrony prawnej,
  • Koniec ze świetlicami - przechowalniami,
  • Scena w każdej szkole - edukacja przez teatr,
  • Dodatkowa lekcja wychowania fizycznego,
  • Więcej środków na poprawę infrastruktury dla szkół specjalnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe,
  • Szkoła Miejscem Spotkań - przestrzeń integracji lokalnej społeczności.
 • ODRA
  • Poldery i tereny przywodne zagospodarowane tak, aby zachowały swoją przeciwpowodziową funkcję i umożliwić mieszkańcom korzystanie z nich,
  • Rozwój infrastruktury nadbrzeży - restauracje, alejki, mariny, miejskie plaże,
  • Rozwój infrastruktury rekreacyjnej - miejsce do wodowania kajaków, slipy, stacje benzynowe dla łodzi,
  • Utworzenie Wrocławskiego Centrum Bezpieczeństwa Wodnego,
  • Pływające Baseny po Odrze,
 • KOMUNIKACJA PUBLICZNA
  • Bezpłatna komunikacja publiczna we Wrocławiu,
  • Zwiększenie finansowania MPK,
  • Nowe linie tramwajowe na: Nowy Dwór, Popowice, Psie Pole, Maślice, Jagodno, Ołtaszyn, Swojczyce, Bartoszowice.
  • Modernizacja torowisk i inwestycje w tabor - 100% dostępny i klimatyzowany,
  • Nowe linie autobusowe łączące osiedla,
  • Większa częstotliwość kursowania autobusów w standardzie 12/15/20 i dłuższe kursowanie komunikacji w weekendy,
 • KULTURA
  • Wsparcie i promocja lokalnych artystów,
  • Jeden bilet na wydarzenie kulturalne raz na rok dla każdego za złotówkę,
  • Startupy artystyczne,
  • Edukacja artystyczna w każdej podstawówce,
  • Osiedlowe kino plenerowe w okresie letnim,
  • Przestrzeń wystawiennicza dla sztuki współczesnej i dużych wystaw sztuki dawnej,
  • Wrocławskie festiwale
 • ZIELEŃ MIEJSKA
  • Zwiększenie obszaru lasów miejskich o 400 ha,
  • Wsparcie dla powstawania skwerów, parków kieszonkowych w standardzie 300 m od miejsca zamieszkania,
  • Koncepcja zielonych arterii,
 • SMOG 
  • Podłączenie kamienic komunalnych do sieci ciepłowniczej do końca kadencji,
  • Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji,
  • Powołanie doradców energetycznych,
  • Wymiana miejskiej floty autobusowej na niskoemisyjną.
 • ZDROWIE WROCŁAWIAN
  • Dodatkowy punkt nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w centrum,
  • Przywrócenie Medycznej Pomocy Wieczorowej,
  • Utworzenie hospicjum,
  • Nowe programy profilaktyczne dla walki z chorobami cywilizacyjnymi,
  • Wrocławski Program Dietetyczny,
  • Wsparcie Klinicznego Oddziału Ginekologii Onkologicznej
 • URZĄD MIEJSKI
  • Audyt finansów, procesów sądowych, spółek miejskich,
  • Poszerzenie rejestru umów o umowy spółek miejskich, umowy zlecenia i umowy o dzieło,
  • Jeden wiceprezydent Wrocławia,
  • Czytelne i sprawiedliwe ścieżki awansu,
  • Takie same zarobki bez względu na płeć,
  • Elastyczny system odpracowywania godzin dla matek,
  • Dodatkowe Centra Obsługi Mieszkańców,
  • Raz w tygodniu dyżur prezydencki, a raz w miesiącu spotkanie z mieszkańcami w radzie osiedla
 • BEZPIECZEŃSTWO
  • Rozwój monitoringu prewencyjnego
  • Dofinansowanie sprzętu dla straży pożarnej
  • Program monitorowania miejsc niebezpiecznych - celem standard "0" ofiar śmiertelnych w wypadkach z udziałem pieszych
  • Unowocześnienie Straży Miejskiej
  • Defibrylatory AED na każdym osiedlu
 • POLITYKA SPOŁECZNA
  • Osiedlowy asystent MOPS
  • Nowy program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  • Usuwanie barier architektonicznych
  • Większe dofinansowanie dla organizacji pozarządowych realizujących opiekę wytchnieniową dla rodziców i opiekunków osób z niepełnosprawnością
  • Środowiskowy Dom Samopomocy
  • Tworzenie kolejnych dziennych domów opieki dla seniorów
  • Centra Aktywności Lokalnej i Szkoła Miejscem Spotkań na każdym osiedlu
  • Wprowadzenie asystentów seniorów na osiedlach
  • Przycisk życia dla seniorów
  • Wolontariat łączący pokolenia
 • WSPÓLNY WROCŁAW
  • Transparentne konkursy dla NGO
  • Reforma Rad Osiedli z zagwarantowaniem 1% budżetu miasta na Fundusz Rozwoju Osiedli
  • Rozwój Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego

Jacek Sutryk z wykształcenia jest socjologiem. Kierował we Wrocławiu Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Od 2011 roku sprawuje funkcję Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim we Wrocławiu. 21 maja 2018 roku Jacek Sutryk na swoim profilu Twitterze oficjalnie poinformował, że będzie kandydował na prezydenta Wrocławia w nadchodzących wyborach samorządowych. Kandydaturę Sutryka poparły Nowoczesna, Sojusz Lewicy Demokratycznej, a także obecny prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz. 23 lipca, po wycofaniu przez Platformę Obywatelską poparcia dla kandydatury Kazimierza Michała Ujazdowskiego, został wspólnym kandydatem Koalicji Obywatelskiej. W swoim programie wyborczym (rozplanowanym, jak zastrzega kandydat, na 10 lat, a więc dwie kadencje samorządowe) zadeklarował następujące obietnice:
 1. O SPRAWNYM TRANSPORCIE
  • Zakup 220 nowych nowoczesnych, ekologicznych i klimatyzowanych autobusów oraz 120 nowych niskopodłogowych tramwajów,
  • Osiągnięcie wskaźnika udziału transportu nie-samochodowego w całym transporcie na poziomie 65%,
  • Wrocławski Program Tramwajowy: Budowa nowych tras tramwajowych na: Nowy Dwór, Popowice, Swojczyce, Ołtaszyn, Jagodno, Muchobór Wielki, Maślice i Bartoszowice
  • Remont co najmniej 250 km wrocławskich ulic i 61 tysięcy metrów kwadratowych chodników i ścieżek osiedlowych,
  • Budowa 100 kilometrów nowych ścieżek rowerowych,
  • Dokończenie budowy Wschodniej Obwodnicy Wrocławia
  • Koncepcja nowego portu miejskiego,
  • Budowa 40 parkingów "Parkuj i jedź"
 2. O NOWYCH MIESZKANIACH I DOBREJ PRZESTRZENI
  • Remont co najmniej 150 kamienic,
  • Program pomocowy dla mieszkańców zasobu komunalnego,
  • Utworzenie odrębnego funduszu przeznaczonego na inwestycje w małą infrastrukturę osiedlową,
  • Opracowanie planów rozwoju (dokumentu planistycznego połączonego z lokalną strategią) dla wybranych osiedli,
  • Objęcie miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego maksymalnej możliwej powierzchni Wrocławia (nawet 100%, jeśli pozwolą na to przepisy),
  • Zabudowa Placu Społecznego
 3. O ZIELENI I OCHRONIE ŚRODOWISKA
  • Budowa od postaw lub dokończenie budowy 42 nowych parków i zieleńców,
  • Rewitalizacja Promenady Krzyckiej,
  • Rewitalizacja Wzgórza Partyzantów,
  • Projekt zielonych tętnic Wrocławia,
  • Nowe kładki pieszo-rowerowe: Pasterska-Świętochowskiego; przy Śluzie Opatowickiej, Kuźniki-stadion, Maślice-Rędzin, w parku Milenijnym, nad ujściem Widawy,
  • System wsparcia dla wspólnot mieszkaniowych w kwestii remontu podwórek, zazielania, dostosowywania do potrzeb seniorów, dzieci i osób niepełnosprawnych
  • Uruchomienie funduszu wsparcia pomysłów działkowców,
  • Utworzenie mapy barier Wrocławia,
  • Budowa czterech nowych pływalni: pierwsza na Psim Polu lub w rejonie Strachocina, druga na Brochowie, trzecia na Gądowie, czwarta w rejonie Leśnicy, Stabłowic lub Złotnik,
  • Rewitalizacja przedwojennego kąpieliska na Niskich Łąkach,
  • Utworzenie czterech nowych kompleksów sportowych oraz pięciu nowych małych osiedlowych hal sportowych,
  • Utworzenie dziesięciu slipów dla wędkarzy, WOPR i Straży Pożarnej, rekreacyjnych pętli kajakowych na Niskich Łąkach oraz wokół Wielkiej Wyspy,
  • Utworzenie kąpielisk: przy ulicy Połbina, obok Hobbita, w okolicach Wejherowskiej, przy Stanicy na Biskupinie,
  • Opracowanie strategii wrocławskiego sportu. Wprowadzenie ulg dla przedsiębiorców za sponsorowanie sportu,
  • Uruchomienie programu szkoleń z dobrego życia w mieście dla psów i ich właścicieli
 4. O CZYSTYM POWIETRZU
  • Osiągnięcie norm jakości powietrza na poziomie nie więcej niż 35 dni w roku z przekroczeniem PM10 i średniorocznym stężeniem PM2,5 na poziomie poniżej 100% normy,
  • Ocieplenie wszystkich gminnych budynków publicznych (między innymi żłobków, przedszkoli i szkół),
  • Uruchomienie systemu doradztwa energetycznego,
  • Uruchomienie antysmogowego programu edukacyjnego,
 5. O PRĘŻNEJ EKONOMII, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, INNOWACYJACH
  • Uruchomienie osiedlowych stref aktywności gospodarczej,
  • Ulgi w podatku od nieruchomości dla inkubatorów przedsiębiorczości i parków technologicznych, które przejdą międzynarodowe i rządowe procesy certyfikacji i będą przeznaczać swoje zyski na wsparcie lokalnych przedsiębiorstw,
  • Utworzenie przynajmniej 3 nowych stref przedsiębiorczości,
  • Program wsparcia dla wrocławskich przedsiębiorców w zakresie podstawowych usług (administracyjnych, księgowych) oraz doradztwa ekonomicznego i sieciowania,
  • Opracowanie i wdrożenie programu wsparcia mikroprzedsiębiorstw,
  • Uruchomienie Wrocławskiego Budżetu Przedsiębiorczości i Innowacji,
  • Utworzenie sieci małych parków technologicznych, w których realizowane będą szkolenia z technologii jak Big Data, Internet Rzeczy, 3D, Chmura, Sieć obejmie swoim programem i działaniami 30 tys. osób w 4 lata,
 6. O DOBREJ EDUKACJI I KULTURZE DLA WSZYSTKICH
  • Utworzenie funduszu celowego wspierającego uczelnie składające szczególnie istotne wnioski grantowe wymagające wkładu własnego uczelni
  • Ulgi dla lokali organizujących występy wrocławskich artystów,
  • Pełne zrealizowanie programu modernizacji i rozbudowy Opery Wrocławskiej,
  • Dokończenie modernizacji Muzeum Archidiecezjalnego,
  • Nowa siedziba dla Muzeum Poczty,
  • Ulgi dla nauczycieli na usługi miejskie i bilety do miejskich instytucji,
  • Podniesienie wysokości dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, zwłaszcza dla wychowawców klas,
 7. O BEZPIECZNEJ RODZINIE, SZCZĘŚLIWYCH POKOLENIACH, ZDROWIU I SPORCIE
  • Zwiększenie liczby miejsc w żłobkach do 7,5 tysiąca,
  • Program przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, w tym specjalny, całodobowy numer dla ofiar przemocy,
  • Wprowadzenie w szkołach specjalnych zajęć antydyskryminacyjnych, przeciwdziałających wykluczeniom, w tym specjalny kurs przeciwdziałania przemocy rówieśniczej i budowania otwartości wobec różnorodności społecznej i kulturowej,
  • Dwukrotne zwiększenie liczby szczepionek na grypę dla osób powyżej 65 roku życia,
  • Bezpłatne badania okresowe dla osób powyżej 65 roku życia,
  • Uruchomienie Wrocławskiego Funduszu Senioralnego,
  • Osiągnięcie wskaźnika opieki geriatrycznej na poziomie 2 geriatrów na 100 tys. mieszkańców,
  • Uruchomienie sieci osiedlowych punktów wsparcia i aktywności seniorów,
  • Uruchomienie pogotowia gerontologicznego,
  • Powołanie rzecznika spraw seniora i opiekuna,
 8. O SILNYCH OSIEDLACH, TWÓRCZYCH PARTNERSTWACH, AKTYWNYCH MIESZKAŃCACH
  • Realizacja na 5 osiedlach modelowego zestawu: rewitalizacji pętli komunikacyjnej (lub otoczenia innego ważnego przystanku), małego ryneczku i targowiska,
  • Niezlikwidowanie żadnej z 48 istniejących Rad Osiedli, chyba, że same rady osiedli zaproponują zmniejszenie tej liczby,
  • Utworzenie lokalnych stref aktywności gospodarczej wokół osiedlowych ryneczków i targowisk, w ramach których miejscowi przedsiębiorcy otrzymają ulgi,
  • Otwarcie 13 kolejnych Centrów Aktywności Lokalnej

Małgorzata Tracz Małgorzata Tracz jest absolwentką polonistyki i stosunków międzynarodowych. Zawodowo zajmuje się prowadzeniem i organizacją szkoleń. Miejska aktywistka, współzałożycielka Stowarzyszenia „Trampolina”, członkini Stowarzyszenia Eko-Unia. Od 2015 roku przewodnicząca Partii Zieloni, wcześniej kierowała wrocławskim kołem Zielonych. 30 lipca została oficjalnie ogłoszona kandydatką Partii Zieloni na prezydenta Wrocławia. Jej program wyborczy jest ściśle powiązany z szerszym programem Komitetu Wyborczego Partii Zieloni, przedstawianym również przez kandydatów komitetu na radnych Wrocławia czy też dolnośląskiego Sejmiku.
 • Wzrost budżetu na remonty i budowę chodników z 12 do 30 mln
 • Systemowe przyłączenie mieszkań komunalnych do sieci ciepłowniczej
 • Audyt energetyczny
 • Zwiększenie budżetu na edukację, żłobki i przedszkola
 • Rzeczywisty priorytet dla komunikacji miejskiej na skrzyżowaniach
 • Dokończenie budowy tramwaju na Nowy Dwór,
 • Rozpoczęcie budowy nowych linii na Psie Pole, Jagodno, Ołtaszyn i Partynice, Bartoszowice i Pracze Odrzańskie,
 • Utworzenie nowych stacji kolejowych we Wrocławiu: Gajowice, Ołbin/Kleczków, Osiedle Sobieskiego, Maślice, Stabłowice, Złotniki, Tarnogaj, Arkady, Karłowice i Gądów Mały
 • Audyt zasobu mieszkaniowego
 • Zagospodarowanie ponad 2 tysięcy pustostanów
 • Więcej mieszkań komunalnych i socjalnych budowanych i remontowanych w oparciu o wsparcie rządowe
 • Zmiana zasad punktacji wniosków o najem lokali socjalnych, by priorytet miał czas oczekiwania i orzeczenia sądowe,
 • Program „dla systematycznych” na wzór Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie najemcy terminowo płacący czynsz po kilkunastu latach mogą stać się właścicielami mieszkania
 • Rozszerzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji na więcej osiedli, m.in. Na Ołbin, Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Kleczków i Plac Grunwaldzki

Artur Zborowski jest wrocławskim nauczycielem w szkole podstawowej oraz w liceum. W wyborach samorządowych 2014 kandydował do Rady Miejskiej Wrocławia w okręgu nr 4 z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Róbmy Coś. Uzyskując 77 głosów nie otrzymał mandatu radnego. Artur Zborowski nie zaprezentował dotychczas swojego programu wyborczego.
Projekt "Krytyczny umysł – obywatele w walce o prawdę!" jest realizowany ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Narodowego Instytutu Wolności.