Geringer_de_Oedenberg,_Lidia_Joanna-1562

Lidia Geringer de Oedenberg

Poseł do Parlamentu Europejskiego

10

Sprawdzonych wypowiedzi

5

1

3

1

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Lidia Geringer de Oedenberg
Data i miejsce urodzenia:12-09-1957, Wrocław
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Pełniona funkcja:Poseł do Parlamentu Europejskiego
Wybrany dnia:25-05-2014
Okręg:Okręg wyborczy nr 12
Liczba głosów:53 790

Biogram:

Urodzona 12 września 1957 roku we Wrocławiu. Posłanka do Parlamentu Europejskiego VI, VII i VIII kadencji. W latach 2004-2009 był Wiceprzewodniczącą Komisji Prawnej, członkiem Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Petycji, Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia, Komisji Kultury w Zgromadzeniu Parlamentarnym EUROMED, Komisji Budżetowej (2004-2006). W latach 2009-2014 była członkiem Komisji Prawnej, Komisji Petycji, Delegacji do spraw stosunków z państwami Azji Południowej oraz członkiem Rady Zarządzająca Forum Lizbońskiego. W 2004 roku z listy SLD uzyskała mandat posła do Parlamentu Europejskiego, podobnie jak w 2009 i 2014 roku. W czerwcu 2014 zrezygnowała z członkostwa w partii.