Renata Szczęch

2

Sprawdzone wypowiedzi

1

0

1

0

0

Sprawdzonych obietnic

Filtry

WYCZYŚĆ

Ocena wypowiedzi

FILTRUJ

Imię i nazwisko:Renata Szczęch
Data i miejsce urodzenia:7.01.1967, Kolbuszowa
Wykształcenie:Wyższe
Ukończona uczelnia:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Prawa i Administracji

Zawód:Prawnik

Biogram:

Renata Szczęch jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1993 r. pracowała w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie. W latach 1996-2001 była zatrudniona w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, a następnie do 2004 r. w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Pełniła funkcję konsula w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Nowym Jorku, kierując działem wizowym, paszportowym, a następnie zajmując się sprawami obywatelstwa polskiego. Pracowała również w departamencie prawnym Ministerstwa Gospodarki oraz w Urzędzie do spraw Repatriacji i Cudzoziemców. Była dyrektorem Przedstawicielstwa Polskich Linii Lotniczych LOT na Amerykę Północną i Południową w Nowym Jorku. Kierowała Departamentem Prawnym w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.

Ukończyła aplikację legislacyjną w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz studia MBA w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Od grudnia 2015 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a następnie od września 2016 r. podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

24 października 2017 roku została powołana na Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.