Inni
Prawda - 29
Fałsz - 10
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 1