Inni
Prawda - 28
Fałsz - 10
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 0