Inni
Prawda - 30
Fałsz - 12
Manipulacja - 9
Nieweryfikowalne - 1