Niezrzeszeni
Prawda - 322
Fałsz - 115
Manipulacja - 53
Nieweryfikowalne - 26