Niezrzeszeni
Prawda - 332
Fałsz - 117
Manipulacja - 54
Nieweryfikowalne - 27