Niezrzeszeni
Prawda - 334
Fałsz - 117
Manipulacja - 55
Nieweryfikowalne - 27