Niezrzeszeni
Prawda - 324
Fałsz - 117
Manipulacja - 53
Nieweryfikowalne - 26