Niezrzeszeni
Prawda - 327
Fałsz - 117
Manipulacja - 53
Nieweryfikowalne - 27