Polskie Stronnictwo Ludowe
Prawda - 107
Fałsz - 29
Manipulacja - 20
Nieweryfikowalne - 7