Polskie Stronnictwo Ludowe
Prawda - 105
Fałsz - 29
Manipulacja - 20
Nieweryfikowalne - 6