Polskie Stronnictwo Ludowe
Prawda - 108
Fałsz - 30
Manipulacja - 20
Nieweryfikowalne - 7