Polskie Stronnictwo Ludowe
Prawda - 104
Fałsz - 25
Manipulacja - 19
Nieweryfikowalne - 6