Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Prawda - 53
Fałsz - 22
Manipulacja - 13
Nieweryfikowalne - 1