Sojusz Lewicy Demokratycznej
Prawda - 67
Fałsz - 22
Manipulacja - 15
Nieweryfikowalne - 5