Sojusz Lewicy Demokratycznej
Prawda - 67
Fałsz - 23
Manipulacja - 15
Nieweryfikowalne - 5