Sojusz Lewicy Demokratycznej
Prawda - 68
Fałsz - 23
Manipulacja - 15
Nieweryfikowalne - 5