Unia Europejskich Demokratów
Prawda - 9
Fałsz - 2
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0