Adam Bielan

Prawda - 17
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1