Adam Bielan

Prawda - 13
Fałsz - 2
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1