Adam Bodnar

Bodnar
Prawda - 16
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0