Adam Szejnfeld

szejnfeld
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0