Adrian Zandberg

adrian
Prawda - 13
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0