Adrian Zandberg

adrian
Prawda - 7
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0