Adrian Zandberg

Prawda - 15
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0