Agnieszka Dziemianowicz-Bąk

agnieszka_dziemianowicz-bak_2016
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0