Agnieszka Kozłowska-Rajewicz

2011-09-24
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0