Agnieszka Ścigaj

Prawda - 1
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0