Agnieszka Ścigaj

kukiz-logo
Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0