Agnieszka Wojciechowska van Heukelom

Prawda - 0
Fałsz - 3
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0