Alicja Chybicka

800px-Alicja_Chybicka_Kancelaria_Senatu
Prawda - 1
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0