Andrzej Adamczyk

Prawda - 10
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1