Andrzej Adamczyk

adamczyk
Prawda - 9
Fałsz - 2
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1