Andrzej Biernat

600pap_andrzej_biernat
Prawda - 0
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0