Andrzej Ceynowa

Prawda - 3
Fałsz - 3
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0