Andrzej Czerwiński

Prawda - 5
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0

[foto: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons]