Andrzej Grzyb

agrzyb
Prawda - 1
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0