Andrzej Halicki

Prawda - 6
Fałsz - 3
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 1