Andrzej Rozenek

arozenek
Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0