Andrzej Rozenek

Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 2
Nieweryfikowalne - 0