Andrzej Rzepliński

Prawda - 11
Fałsz - 1
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 0