Andrzej Zybertowicz

461e17a70e71c85cbb059220be8483a0_400x400
Prawda - 2
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0