Anna Grodzka

pap_anna_grodzka_600
Prawda - 2
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0