Anna Zalewska

Prawda - 24
Fałsz - 12
Manipulacja - 4
Nieweryfikowalne - 3