Antoni Macierewicz

Prawda - 2
Fałsz - 5
Manipulacja - 3
Nieweryfikowalne - 1

[foto: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons]