Antoni Macierewicz

Macierewicz
Prawda - 2
Fałsz - 5
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0

[foto: Adrian Grycuk/CC BY-SA 3.0-pl/Wikimedia Commons]