Arkadiusz Mularczyk

Prawda - 10
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1