Barbara Nowacka

Barbara_Nowacka_Sejm_2015_09
Prawda - 6
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0