Barbara Nowacka

Barbara_Nowacka_Sejm_2015_09
Prawda - 7
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1