Barbara Nowacka

Prawda - 7
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1