Bartłomiej Sienkiewicz

Prawda - 0
Fałsz - 3
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0