Bartosz Marczuk

Prawda - 4
Fałsz - 1
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 1