Bartosz Marczuk

a3feec95c7c8de08309bc2dd4a602b5b_400x400
Prawda - 3
Fałsz - 1
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0