Bartosz Wiśniakowski

bw
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0