Bogdan Chazan

chazan
Prawda - 0
Fałsz - 0
Manipulacja - 1
Nieweryfikowalne - 0