Borys Budka

Prawda - 11
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1