Borys Budka

635660061533292772
Prawda - 8
Fałsz - 2
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1