Borys Budka

635660061533292772
Prawda - 9
Fałsz - 4
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 1