Cezary Tomczyk

Prawda - 4
Fałsz - 5
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0