Cezary Tomczyk

Prawda - 3
Fałsz - 5
Manipulacja - 0
Nieweryfikowalne - 0